Tìm hiểu về việc làm Au Pair tại Đức

Tìm hiểu về việc làm Au Pair tại Đức "Đi làm Au Pair" là đi sang nước khác giúp việc vặt (vào mùa nghỉ học hay cả 1 năm : trông con nít, phụ làm cơm, và giữ gìn nhà cửa, ...) cho 1 gia-đình, và sẽ được giúp học tiếng, và ăn ở đó như 1 người trong gia-đình, và hàng tuần/tháng được 1 số tiền nhỏ và 1 số thời gian rảnh tự do làm việc riêng ở ngoài.

 "Au Pair" từ gốc chữ Pháp có nghĩa là "thành cặp" hay "ngang nhau", và nay được dùng khắp thế giới (như Taxi, ...). 

- "Đi làm Au Pair" là đi sang nước khác giúp việc vặt (vào mùa nghỉ học hay cả 1 năm : trông con nít, phụ làm cơm, và giữ gìn nhà cửa, ...) cho 1 gia-đình, và sẽ được giúp học tiếng, và ăn ở đó như 1 người trong gia-đình, và hàng tuần/tháng được 1 số tiền nhỏ và 1 số thời gian rảnh tự do làm việc riêng ở ngoài. 

- Thường thường công việc này hợp với nữ học sinh/sinh viên có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, nhưng muốn đi học ngoại ngữ và tìm hiểu 1 nước. Vì có lợi cho cả 2 bên "ngang nhau", nên nó đã thành phong trào lớn. Ở nhiều nước tân tiến, họ đều có luật lệ rõ ràng để tránh những miu đồ xấu của các cơ quan có ý định đen tối (vì liên quan đến giới nữ trẻ tuổi). 

- Nên cần 1 cơ quan môi giới để được sự giúp đỡ, khi có xung đột giữa 2 bên với nhau. Nên kiếm việc Au-Pair ở những những văn phòng của nhà nước, hay của các cơ quan từ thiện ỡ nước người xin làm Au Pair muốn tơi (hay gọi là nước chủ nhà). Và nên tránh xa các cơ quan có tính cách quốc tế và buôn bán (vì phải trả lệ phí và vì sự am hiểu về luật pháp của nước chủ nhà).

Những bài viết có liên quan tơi việc làm Au-Pair : 

--- Quy định tuyển dụng người ngoại quốc tới Đức làm việc của sở Lao-Động Đức (trong đó có ghi điều kiện về công việc xin việc làm Au-Pair) 
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A015-Oeffentlichkeitsarbeit/Publikation/pdf/DA-Beschaeftigungsverordnung.pdf
--- Thông tin cho gia đình Đức đón người Au-Pair của sở Lao-Động Đức : 
http://www.aupair-netz.de/Arbeitsamt-%C3%BCber-Au-pair.542.html

--- Cơ quan môi giới INVIA (của hội từ thiện công-giáo Caritas ở Đức):

1. Tiêu chuẩn nên có khi xin làm Au-Pair :
http://www.aupair-invia.caritas.de/25931.html

2. Điều kiện cho gia-đình đón người làm Au-Pair :
http://www.aupair-invia.caritas.de/24558.html

--- Dùng dịch vụ của cơ quan Easy Au-Pair (cơ quan môi giới có tính cách thế giới và phải trả lệ-phí) : 
http://www.easyaupair.com/services/

Theo Sividuc.

Thêm bình luận

Mã an ninh Lấy ký tự khác, nếu khó đọc