Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức

Trường nào dễ xin Zulassung, thành phố nào "dễ thở" trong việc gia hạn Visa, ở đâu thi DSH khó đậu và dễ trượt nhất....

Tất cả sẽ được DUHOCDUC.DE thống kê giúp bạn.

reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Sai một li, đi một dặm

Sau khi chứng kiến nhiều bạn bị "lỡ" sa chân vào các thành phố, các trường, các chương trình thuộc diện e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứckhó xin Zulassung, khó 3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcxin Visa, khó e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcgia hạn Visa, khó học, thi khó đậu, khó tốt nghiệp hoặc thuộc vùng sâu vùng xa hẻo lánh, khó xin hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcviệc làm thêm, khó kiếm việc làm khi ra trường...  

reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDUHOCDUC.DE liệt kê danh sách các nơi như vậy để các Bạn biết đường mà tránh né, không lại bị rơi vào trận địa thập diện mai phục, tiến thoái lưỡng lui không lối thoát.

 

reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Trang thông tin du học tại CHLB Đức với nhiều tin tức thực tế, tư vần, hướng dẫn thủ tục, diễn đàn do các Sinh Viên tại Đức cũng như các cựu Sinh Viên

Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức_dmca_e455262220

 g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcMột số tiêu chuẩn đánh giá cơ bản cho từng đặc điểm của danh sách ĐỎ và XANH:

Các tiêu chí cơ bản trên chỉ dùng để giúp có cơ sở để tham khảo thêm khi quyết định lên danh sách ĐỎ và XANH.hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức 

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH XANH}

  3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* flabpe2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứchWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức Đặc biệt dễ, các bạn nên chú ý và tham gia nếu hòan cảnh cho phép.
 • www_duhocduc_de ?+.* mwgxhg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa tiếng:
  Gia hạn lần đầu được 1 năm, lần sau gia hạn tiếp đến hết thời gian còn lại của tổng thời gian tối đa 2 năm được phép học tiếng reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcở Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* psqcoe2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa Studium:
  Sau khi đã được chính thức nhập học e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐại học, việc gia hạn Visum là 2 năm, kèm theo không bắt Sperrkonto. Thêm nữa, thời gian được gia hạn sẽ không phụ thuộc vào số tiền đang có trong tài khoản (mức tiền thực tế không dưới 5000€).
 • www_duhocduc_de ?+.* jxywl3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ thi đậu DSH:
  Tỉ lệ thi lần đầu DSH đậu của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • www_duhocduc_de ?+.* ckhelg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ xin Zulassung:
  Tỉ lệ xin được Zulassung của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • www_duhocduc_de ?+.* lhfjmreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐiều kiện xin Zulassung dễ:
  Zulassung được xin dễ hơn khi trình độ học tiếng không cần phải có bằng DSH chỉ cần Stufe A2, B1, B2, C1 ...., IELTS dưới 6.0 hoặc dưới 6.5. Đối với sinh viên học Master chỉ đòi hỏi GPA Bachelor 3.0 hoặc không đòi hỏi gì về GPA.

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH ĐỎ}

  reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* crfus3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức Đặc biệt nguy hiểm, cần tránh xa dưới mọi hình thức.
 • www_duhocduc_de ?+.* swxuahWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa Studium:
  Sau khi đã vào g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐại học, gia hạn Visum chỉ được dưới 2 năm một hoặc/và gia hạn bắt reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcSperrkonto. Đặc biệt, Thời gian gia hạn tính theo số tiền thực tế đang có trong Konto.
 • www_duhocduc_de ?+.* qbyeuhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó tốt nghiệp được:
  Tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên Việt Nam những trường này đều dưới 50%
 • www_duhocduc_de ?+.* wgxzje2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa tiếng:
  Các thành phố thuộc nhóm này nếu chỉ cho gia hạn Visa học tiếng tổng cộng các lần dưới 2 năm hoặc/và gia hạn visa học tiếng lần đầu dưới 1 năm
 • www_duhocduc_de ?+.* gqlmpe2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó thi đậu DSH:
  Trên 20% sinh viên Việt Nam thi DSH 2 lần cùng một trường vẫn3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức không đỗ
 • www_duhocduc_de ?+.* skzhjg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó thi đậu các Stufe khi học tiếng
 • www_duhocduc_de ?+.* aikqs3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí dạy tiếng mắc:
  Học phí hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức khá đắt, trên 1500€ một năm
 • www_duhocduc_de ?+.* mpslre2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí Studium mắc:
  Học phí trên 500€ cho một học kì gồm tất cả các khỏan phí trong đó.
 • www_duhocduc_de ?+.* gdlmng14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó xin Zulassung Studium
 • www_duhocduc_de ?+.* anuoge2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó xin Zulassung Học hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* acskjreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcVùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh:
  Những vùng này dân cư vắng vẻ, xung quanh nơi ở hoặc trường học chỉ có núi non, đống ruộng và phương tiện giao thông công cộng rất khó khăn, đi lại rất ít.
  Nếu ở những thành phố lớn, các phương tiện giao thông công cộng (như xa Bus, tàu điện, tàu điện ngầm, tàu hỏa...) thường di chuyển mỗi 5-10 phút một lần thì ở những vùng xa xôi hẻo lánh như này, thường chỉ chạy một tiếng một chuyến.
  Đặc biệt, phương tiện công cộng ở đây chỉ là xe Bus, tàu hỏa. Những phương tiện khác như tàu điện, tàu siêu tốc, tàu điện ngầm sẽ không có ở đây. 
 • www_duhocduc_de ?+.* yizhfreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ bị đuổi học:
  Ssinh viên những trường này rất dễ bị đuổi học hoặc bắt chuyển sang học ngành khác khi phạm một hoặc tất cả các trường hợp sau: Học gấp đôi thời gian qui định chính thức, thi rớt 2 lần.
 • www_duhocduc_de ?+.* lfzwnhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcBắt đóng học phí nếu học quá lâu:
  Tạm thời giới hạn áp dụng ở các trường bắt đóng học phí nếu học quá 5/3 thời gian qui định chính thức.

{/tabs}

 

hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức

 Danh sách trường XANH

{slider Hochschule Wismar}

  g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* wlqcaNổi tiếng từ trước đến giờ là thi DSH dễ đậu.
  Đa số những Sinh viên Việt Nam thi trượt DSH ở nơi khác đều thi đậu ở đây.
 • www_duhocduc_de ?+.* wcirfCác kỳ thi DSH tổ chức liên tục (gần như hàng tháng) và thủ tục hồ sơ rất dễ dàng, thuận lợi.

3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ thi đậu DSH

{slider Uni-Wuppertal}

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* kglcvGia hạn Visa dễ, không cần Sperrkonto
 • www_duhocduc_de ?+.* cykmvCó khỏang 5000-6000€ trong Konto là có thể gia hạn được thêm 2 năm nếu đang học Studium. 
 • www_duhocduc_de ?+.* qutnv3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức thì gia hạn lần đầu được 2 năm luôn (dựa theo kết quả gia hạn Visa mới nhất của 2 em sinh viên VN đang học hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức tại Uni Wuppertal ở SNK Wuppertal ngày 06.12.2012).
  Sinh viên học reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức được nhận thẻ Sinh viên như một Sinh viên bình thường.
 • www_duhocduc_de ?+.* jftmqHọc phí hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức 500€/1 học kì 6 tháng, có vé đi lại miễn phí tòan tiểu bang NordRhein-Westfallen.
 • www_duhocduc_de ?+.* jufaqXin Zulassung, theo kinh nghiệm của các Sinh viên đi trước là đều dễ dàng và không đòi hỏi cao.

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa tiếng

hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa Studium

{slider TU-Clausthal}

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* flopaXin Zulassung rất dễ: kể cả xin Zulassung để gia hạn Visa hay xin chuyển ngành
 • www_duhocduc_de ?+.* xndraZulassung của trường này chỉ dùng để sang đến Đức

 

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ xin Zulassung

 {slider Uni Duisburg-Essen}

  3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* kxlsoHiện có chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh & Đức với điều kiện đầu vào cực dễ
 • www_duhocduc_de ?+.* uxlkiZulassung không bị giới hạn số lượng cho các ngành: Automation and Control Engineering, Computer Engineering, Computer Science and Communications Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering , Metallurgy and Metal Forming....
 • www_duhocduc_de ?+.* rydaoBachelor điều kiện chỉ cần có g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức A2 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 4 tháng là có A2), tiếng Anh IELTS 4.0 (lớp 12 cũng thi được IELTS 4.0  )
 • www_duhocduc_de ?+.* pkqovMaster thì cần 3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức B1 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 6 tháng là có B1) & IELTS 4.0, Bachelor GPA 7.5 trở lên

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐiều kiện xin Zulassung dễ  

{slider Uni-Siegen}

  g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* pzawfChương trình hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcMaster of Science Economic Policy (tiếng Anh) xin 3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcChấp nhận/Admission với điều kiện cực dễ
 • www_duhocduc_de ?+.* mspihKhông giới hạn điểm GPA của Bachelor, IELTS 5.5, nộp hồ sơ trực tiếp ở Khoa
 • www_duhocduc_de ?+.* zemlakhông qua Uni Assist, không qua International Office, và chỉ cần gửi hồ sơ bản mềm qua email
 • www_duhocduc_de ?+.* icnkhkhông cần gửi bản cứng qua bưu điện.#

 

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐiều kiện xin Zulassung dễ

{slider TU Kaiserslautern}

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* ntlcmXin Zulassung rất dễ khi điểm FSP không cần bị đánh giá (Có nghĩa là đỗ sẽ có Zulassung).
 • www_duhocduc_de ?+.* jbrmeXin Visum dễ, học dự bị cũng xin được 2 năm
 • www_duhocduc_de ?+.* xzdtbSố tiền trong tài khoản khi xin gia hạn Visa không cần quá cao (3.000€-4-000€) và chỉ cần đưa Kontoauszug

 

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* labdxreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐiều kiện xin Zulassung dễ
 • www_duhocduc_de ?+.* tcxybhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa tiếng
 • www_duhocduc_de ?+.* hdcvb3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa Studium

{slider Uni Leipzig}

Học tiếng, học dự bị  đều được gia hạn Visa 2 năm
Khi gia hạn kí một bản cam kết với Sở ngoại kiều là sẽ hoàn thành khóa học tiếng hay học dự bị trong 2 năm đó

Có trường hợp Sinh viên học Master khi gia hạn được 1 tờ trong visum 6 tháng với 1 năm rưỡi trong thẻ

 

  g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* jywafhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa tiếng
 • www_duhocduc_de ?+.* toakle2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcDễ gia hạn Visa Studium

{/sliders}

 

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Danh sách Các Trường ĐỎ

{slider Hochschule Magdeburg-Stendal}

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* axkotDạy hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức (hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcMittelstufe) kiểu cố tình cho rớt hàng loạt để bắt đóng tiền học lại
 • www_duhocduc_de ?+.* rfcseHọc phí đắt, mức giá trên 3000€ một năm
 • www_duhocduc_de ?+.* dfjrkKỉ lục: Đã từng có trường hợp một Sinh viên Tàu đóng hơn 8000€ rồi vẫn chưa thi được DSH
 • www_duhocduc_de ?+.* ztaelThành phố hoang sơ và dân cư thưa thớt

g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcVùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh

e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa tiếng

reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó thi đậu DSH

e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó thi đậu các Stufe khi học tiếng

e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí dạy tiếng mắc

{slider Uni Bochum}

  e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* tkgaw3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức  Theo kinh nghiệm một số bạn khi nộp hồ sơ vào đây xin học Master ngành Kinh tế và ngành Xây dựng thì bị từ chối không nhận hồ sơ để xét và gửi trả lại hồ sơ với lí do "3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcchỉ nhận hồ sơ từ Việt Nam có điểm Bachelor từ 8.0 trở lên"
 • www_duhocduc_de ?+.* kzwseThành phố Bochum gia hạn Visa phải trình Sperrkonto và thời gian gia hạn Visa phụ thuộc vào số tiền có trong tài khoản.
 • www_duhocduc_de ?+.* recxfVí dụ: Nếu 1 năm họ yêu cầu 8000€ thì Bạn có 4000€ họ vẫn cho gia hạn visa nhưng chỉ là được e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức6 tháng.

e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa Studium

{slider Uni Dortmund}

  reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* mztgaGia hạn Visa cũng khó như bên Bochum.
 • www_duhocduc_de ?+.* kwejsCách của một số Sinh viên Việt Nam khi đi gia hạn Visa ở đây như sau:
  Mỗi lần gia hạn Visa toàn phải e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcChuyển hộ khẩug14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức/U3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcmmeldung về Thành phố Wuppertal của người quen khác trước 3 tháng để gia hạn Visa ở Wuppertal.
  Gia hạn xong lạihWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức Chuyển hộ khẩu/e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcUreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcmmeldung trở lại Dortmund.

3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa Studium

{slider Uni Magdeburg}

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* eqvwsTheo kinh nghiệm, việc gia hạn Visa ở Thành phố này không theo quy luật, tùy vào sự may mắn của mỗi người
 • www_duhocduc_de ?+.* ktxjsCó trường hợp, Sinh viên Việt Nam sau 1 năm học reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức vẫn chưa có DSH, ra Sở ngoại kiều của Magdeburg để gia hạn Visa thì chỉ được thêm 3 tháng. Và sau 3 tháng bắt buộc phải có DSH, nếu không sẽ bị trục xuất về nước. 
  Theo lẽ thường, thời gian học reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứctiếng Đức cho Sinh viên ngoại kiều là 2 năm, nếu trong 2 năm mà không thi dỗ thì mới bị trục xuất về.

reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa tiếng

{slider Uni Nuernberg}

Thi DSH khó bởi "học một đằng-thi một nẻo". Nhiều Sinh viên thi vài lần mới đỗ DSH ở đây.

Khó tốt nghiệp được

{slider Uni Siegen}

hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức Gia hạn Visa khó, giống  Thành phố Bochum và Dortmund.

Khó gia hạn Visa Studium

{slider FH Aachen}

Thành phố xa xôi và hẻo lánh.
Tỉ lệ sau khi học Dự bị/ Kolleg, thi vào 3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐại học trượt rất cao.
Chi phí học lại Dự bị/Kolleg cao: 10.000€ tiền học phí và thi lại.

  e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* lpovyreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó tốt nghiệp được
 • www_duhocduc_de ?+.* pxfntreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí dạy tiếng mắc
 • www_duhocduc_de ?+.* swialhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí Studium mắc
 • www_duhocduc_de ?+.* wlbhthWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcVùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh

{slider TU-Clausthal}

  3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* knlqzChỉ thích hợp xin Zulassung dùng để xin Visum Studium qua Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* yrpkvThành phố xa xôi hẻo lánh, chỉ có đồi núi
 • www_duhocduc_de ?+.* smkduKhông có việc làm thêm
 • www_duhocduc_de ?+.* pjndiKhông có phố xá
 • www_duhocduc_de ?+.* voknaCó 1 xe Bus chạy 2 chuyến/ 1 tiếng
 • www_duhocduc_de ?+.* tqyxuKhông có vé tàu xe cho Sinh viên đi lại như các trường khác
 • www_duhocduc_de ?+.* qknraPhí học tiếng đắt

 

  reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* svzerreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcHọc phí dạy tiếng mắc
 • www_duhocduc_de ?+.* xzlacg14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcVùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh

{slider Uni Hannover}

  3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* ryxntKhi gia hạn bắt buộc phải có 8000€ trong tài khoản và phải g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcphong tỏa tài khoản này.
 • www_duhocduc_de ?+.* uvpgyVới 8000€ chỉ cho 1 năm và 16000€ mới cho 2 năm.
 • www_duhocduc_de ?+.* vmdkiNgành kinh tế học 8 học kì, sau 8 học kì chưa làm Luận văn sẽ bị đánh trượt lần 1. Nếu lần sau vẫn chưa làm sẽ bị đánh trượt lần 2 và g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcđuổi học.
 • www_duhocduc_de ?+.* caqpdNgành Kinh tế học rất khó.

 

  hWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức
 • www_duhocduc_de ?+.* epyasreTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó gia hạn Visa Studium
 • www_duhocduc_de ?+.* oshznhWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcKhó tốt nghiệp được

 {/sliders}

 Các tiêu chuẩn trên chỉ tạm thời và mang tính tương đối để định hướng cho việc đánh giá, thực tế rất khó để xác định tuyệt đối được, các tiêu chuẩn cụ thể sẽ được cập nhật tiếp. 

Danh sách này chỉ có giá trị trong những khoảng thời gian ngắn nhất định, nếu tình trạng ở từng nơi có thay đổi, sẽ được cập nhật, thêm hoặc loại ra khỏai danh sách tùy từng thời điểm. 

Đây là bản đánh giá  sưa tầm và cập nhật liên tục dựa trên kinh nghiệm, chia sẻ và phản hồi của các bạn sinh viên đã & đang du học reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đứcở Đức

 

Cập nhật lần cuối: reTr3e Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức23.12.2015

e2Rfg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcĐặng Thùy Linh - g14tse Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học ĐứcJülich, Thùy Vi - Leipzig, Quang Tuấn-Hannover

3rt2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức gửi chohWe2fg Danh sách Trường KHÓ-DỄ - Du Học Đức - Thông tin du học Đức DUHOCDUC.DE

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Thông tin hữu ích dành cho du học sinh tại Thành phố Erfurt ở Đức

Erfurt – thành phố lớn nhất bang Thüringen với rất nhiều đặc trưng. Hơn hết, đây là thành phố lâu đời nhất trong khu vực trung Đức với...

Lời khuyên: Tránh trả lời theo mẫu khi Phỏng vấn xin VISA Du học Đức

Xin chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên cho các bạn sắp vào cuộc phỏng vấn xin VISA Du học Đức

Những Lợi thế khi du học Đức

Với những lợi thế như: miễn phí 100% học phí cho các khóa học đại học và cao học, dễ dàng chọn lựa khóa học với trên 360 trường đại học...

Một số điều mà Sinh viên và Du học sinh tại Đức cần biết

Một vài chia sẻ, kinh nghiệm sống ở Đức dành cho các Bạn Du học sinh Đức mới sang