Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức" này tại: www.duhocduc.de

Nếu Bạn muốn đạt Học vi Tiến sĩ tại một Trường Đại học Đức, trước tiên Bạn phải tìm được một Giáo sư đỡ đầu cho khoảng thời gian Nghiên cứu và sau đó chính thức nộp các giấy tờ xin làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học. Nếu Bạn đã biết được một vị Giáo sư nào, liên lạc trực tiếp với Giáo sư đó sẽ nhanh chóng và đơn giản nhất. Nếu chưa biết được Giáo sư nào, trước hết Bạn phải tìm hiểu tại Trường nào có thể làm Nghiên cứu sinh trong Ngành Bạn quan tâm. Khi đã tìm được một Trường thích hợp, Bạn liên lạc với Trưởng Khoa tương ứng của Ngành Bạn quan tâm.

Bài viết này tại trang: DUHOCDUC.DE

jxnzt g14tse 3dshjxnzt vucgqa23sew53r8ahWe2fga gshpa e2Rfg

Trong hồ sơ tự giới thiệu đó, nên có một Đề cương Nghiên cứu, một Lý lịch Khoa học tự thuật và một Lý lịch cá nhân.

Đánh giá kết quả Học tập và Thi cử của Bạn trong quá khứ bởi Văn phòng Khoa Bạn dự định sẽ làm Nghiên cứu mang tính quyết định trong việc chấp thuận hay bác yêu cầu làm Nghiên cứu sinh của Bạn. Chính vì vậy, trước khi liên lạc với Văn phòng Khoa, Bạn nên liên lạc trước với Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường để hỏi các thủ tục và yêu cầu cần thiết.

Bên cạnh cách làm Nghiên cứu sinh truyền thống dưới sự đỡ đầu chủ yếu của một Giáo sư, sau này xuất hiện các Trường Đào tại sau Đại họcdgami aa2f3 dgamimd0k1a 53rt2fg reTr3e với một Chương trình giảng dạy chặt chẽ. Các Trường này, ngoài Chương trình giảng dạy và các Chưong trình kèm theo, nhiều khi còn hỗ trợ học viên trong việc tìm kiếm các Học bổng thích hợp.

nebrv e2Rfg vcrek e2Rfg53r8atqbin aa2f3 tqbina 3rt2fg

Các Cơ sở Nghiên cứu tại ĐứcreTr3emd0k1a 5grjeaca3e lepvwca3e

reTr3e ztfhp g14tse 3dshztfhp53r8aahqbza23sewa ivblo e2Rfg

Tại đây liệt kê một cách khái quát về các Cơ sở Nghiên cứu và các Cơ quan Tài trợ Nghiên cứu quan trọng nhất tại Đứcbjcpf aa2f3 bjcpfmd0k1a 5xtsmq e2Rfg oavuw e2Rfg:

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

 

Frauenhofer-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Helmholz-Gemeinschaft

 

Bài viết Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức - 79921bbaccs53r8ah579921bbacc tại trang: www.duhocduc.de

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Leibniz-Gemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Max-Planck-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Alexander von Humboldt-Stiftung

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Deutsche Forschungsgemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_79921bbacc này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_79921bbacc

Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften

  

 

 

 

Bài viết Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức - 79921bbaccs53r8ah579921bbacc tại trang: www.duhocduc.de

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức