Du học Đức: chọn học tiếng Anh hay tiếng Đức?

Du học Đức nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời trong khi vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu kinh tế khi tiết kiệm phần lớn chi phí so với du học ở những quốc gia khác. Tuy vậy, trước con đường rộng mở, tiếng Anh hay tiếng Đức mới thực sự là người bạn đồng hành thiết thực và tốt nhất cho bạn?

Bài viết này tại trang: DUHOCDUC.DE

reTr3e 3rt2fg53r8agodipca3ea reTr3e

Bài viết "***: chọn học tiếng Anh hay ***?"Bài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DE

Khi chuẩn bị hành trang cho con đường du học của mình, ngoại ngữ có lẽ là một trong những yếu tố thiết yếu quan trọng mà bạn cần cân nhắc đến. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình học tập và làm việc mà còn trực tiếp tác động tới cuộc sống, yếu tố hòa nhập cộng đồng cũng như văn hóa bản địa mà bạn cần dung hòa trong quá trình sinh sống và học tập tại bất kì quốc gia nào. Tại Đức, đất nước mà bạn có thể chọn học tập bằng một trong hai thứ tiếng: tiếng Anh hoặc dfrxeca3emd0k1qknfwca3ea 3aftsyn e2Rfgtiếng Đức, đâu mới thực sự là lựa chọn phù hợp cho bạn?

bcojz aa2f3 bcojz qxyme aa2f3 qxyme53r8areTr3ea reTr3e

Đã từ lâu, dregfa23sewmd0k1ixajz g14tse 3dshixajza 3ahWe2fgdu học Đức trở thành một trong những điểm đến đầy hấp dẫn và thú vị đối với các bạn trẻ. Đây là một quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, cạnh trạnh trực tiếp với các nước nói tiếng Anh (Anh, Mỹ, Úc…), nhiều trường đại học của Đức nằm trong top 400 trường đại học danh tiếng nhất thế giới (Đại học Heidelberg, jtrgb aa2f3 jtrgbmd0k1xsecl aa2f3 xsecla 3auyopm aa2f3 uyopmĐại học Kỹ thuật Munich…). Hơn thế nữa, các trường đại học reTr3emd0k1tyuwg aa2f3 tyuwga 3ajmopca23sewtại Đức hầu hết đều là trường công, được nhà nước tài trợ 90% chi phí, đây có thể coi là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút một lượng lớn du học sinh tới Đức hàng năm, trong đó phải kể tới du học sinh Việt Nam. Việc học tập hWe2fgmd0k13rt2fga 3agjimo g14tse 3dshgjimotại Đức cũng vô cùng thoải mái và thuận lợi khi bạn được lựa chọn trong việc học tập bằng tiếng Anh hay wfaona23sewmd0k1ujlfbca3ea 3atezjvca3etiếng Đức. Dưới đây, hãy cùng phân tích những ưu, nhược điểm của từng ngoại ngữ này tới quá trình sinh sống và học tập reTr3emd0k1ekctyca3ea 3anxgrc aa2f3 nxgrctại Đức của bạn nhé!

duvri g14tse 3dshduvri aitek aa2f3 aitek53r8apeuwbca3ea arqxhca3e

hWe2fgmd0k1casij g14tse 3dshcasija 3aeswkmca3eTiếng Anh

juqmh e2Rfg ydvlgca3e53r8aojyrt aa2f3 ojyrta ycegnca3e

Ưu điểm: Đối với những bạn đã có nền tảng tiếng Anh sẵn có, đây là cơ hội giúp bạn rút ngắn thời gian chuẩn bị khi không phải đầu tư cho việc học hWe2fgmd0k1wncht g14tse 3dshwnchta 3acemqga23sewtiếng Đức. Nếu bạn xác định sẽ trở về nước sau khi du học thì tiếng Anh lại càng là một lựa chọn phù hợp khi mức độ phổ biến và sử dụng rộng rãi của tiếng Anh cao hơn hẳn gizmb g14tse 3dshgizmbmd0k1uqrve g14tse 3dshuqrvea 3akiznlca3etiếng Đức. Thêm vào đó, bạn hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm vốn vmoeba23sewmd0k1anbokca3ea 3azugaba23sewtiếng Đức ngay trong quá trình học tập tại quốc gia này.

wxhbi e2Rfg pbhxgca3e53r8almbocca3ea kqhyxa23sew

Nhược điểm: Việc học tập ban đầu gặp phải một số khó khăn có lẽ sẽ là nhược điểm đầu tiên của phương pháp này khi khả năng truyền đạt của các thầy cô cũng sẽ bị hạn chế, đơn giản, đối với họ tiếng Anh cũng là ngoại ngữ. Thêm vào đó, thay vì sử dụng những tài liệu, giáo trình của Đức, cụ thể là thay vì được tiếp thu những tinh hoa tri thức của quốc gia này, bạn chỉ sử dụng chủ yếu các giáo trình tiếng Anh do các nhà xuất bản Anh, Mỹ phát hành. Điều này hạn chế bạn rất nhiều, là một thiệt thòi lớn, đặc biệt đối với những du học sinh muốn tiếp thu nền kỹ thuật của Đức. Đồng thời, rào cản ngôn ngữ cũng tạo những khó khăn nhất định trong việc dung hòa cũng như hòa nhập vào cuộc sống mới của bạn ở nơi đây.

hWe2fgmd0k13rt2fga 3ahWe2fgTiếng Đức

reTr3e aduqi aa2f3 aduqi53r8ahgelp g14tse 3dshhgelpa reTr3e

Ưu điểm: là tiếng bản địa, việc nắm vững và sử dụng reTr3emd0k1hWe2fga 3amtxea aa2f3 mtxeatiếng Đức trong học tập tạo điều kiện thuận lợi cho bạn trong việc tiếp thu tri thức cũng như trao đổi trực tiếp với giáo viên người Đức khi có bất cứ thắc mắc hay vấn đề gì. Việc hòa nhập vào cuộc sống, tìm hiểu và khám phá văn hóa cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn đã có được cây cầu ngôn ngữ giao tiếp với người bản xứ. Đối với những bạn du học sinh năng động, muốn tiết kiệm chi phí và trải nhiệm những công việc làm thêm, pkhsica3emd0k1nefra aa2f3 nefraa 3anvrpia23sewtiếng Đức cũng là một thuận lợi nhất định cho bạn trong tận hưởng và trải nhiệm văn hóa Đức qua công việc part-time.

hWe2fg vadlqca3e53r8azcjku aa2f3 zcjkua reTr3e

– Nhược điểm: Tuy vậy, việc sẵn sàng du học bằng 3rt2fgmd0k1ctlsz aa2f3 ctlsza 3a3rt2fgtiếng Đức có thể sẽ tốn của bạn nhiều thời gian và chi phí trong quá trình chuẩn bị ban đầu. Thông thường, bạn phải mất khoảng 06 tháng để lấy được chúng chỉ A2 và từ 01-02 năm để thi qua B1, cùng với đó là chi phí cho những khóa học rnueg aa2f3 rnuegmd0k1hWe2fga 3alqgfs g14tse 3dshlqgfstiếng Đức và các bài thi có thể tốn của bạn đến hàng chục triệu. Một điểm trừ nữa là nếu bạn quyết định không tiếp tục làm việc tvmls g14tse 3dshtvmlsmd0k1hWe2fga 3areTr3etại Đức mà trở về nước thì cơ hội tìm việc làm cũng như sử dụng hWe2fgmd0k1qftdp aa2f3 qftdpa 3areTr3etiếng Đức trong công việc lại bị hạn chế rất nhiều.

ozqlkca3e ypsbua23sew53r8amazhu e2Rfga vuwct e2Rfg

Bài viết Du học Đức: chọn học tiếng Anh hay tiếng Đức? - 1fa3ce023ds53r8ap1fa3ce023d tại trang: www.duhocduc.de

Khi chuẩn bị hành trang cho con đường du học của mình, ngoại ngữ có lẽ là một trong những yếu tố thiết yếu quan trọng mà bạn cần cân nhắc đến. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình học tập và làm việc mà còn trực tiếp tác động tới cuộc sống, yếu tố hòa nhập cộng đồng cũng như văn hóa bản địa mà bạn cần dung hòa trong quá trình sinh sống và học tập tại bất kì quốc gia nào. Tại Đức, đất nước mà bạn có thể chọn học tập bằng một trong hai thứ tiếng: tiếng Anh hoặc dpabr e2Rfgmd0k1shyme e2Rfga 3areTr3etiếng Đức, đâu mới thực sự là lựa chọn phù hợp cho bạn?

rtjyoa23sew gqanu aa2f3 gqanu53r8ahmcvd g14tse 3dshhmcvda nwesi aa2f3 nwesi

Đã từ lâu, reTr3emd0k1reTr3ea 3asciuw g14tse 3dshsciuwdu học Đức trở thành một trong những điểm đến đầy hấp dẫn và thú vị đối với các bạn trẻ. Đây là một quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, cạnh trạnh trực tiếp với các nước nói tiếng Anh (Anh, Mỹ, Úc…), nhiều trường đại học của Đức nằm trong top 400 trường đại học danh tiếng nhất thế giới (Đại học Heidelberg, reTr3emd0k1pauykca3ea 3avtxpu aa2f3 vtxpuĐại học Kỹ thuật Munich…). Hơn thế nữa, các trường đại học 3rt2fgmd0k1tbqvea23sewa 3arhoqn e2Rfgtại Đức hầu hết đều là trường công, được nhà nước tài trợ 90% chi phí, đây có thể coi là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút một lượng lớn du học sinh tới Đức hàng năm, trong đó phải kể tới du học sinh Việt Nam. Việc học tập zoebfca3emd0k1wcetb g14tse 3dshwcetba 3aclmzg aa2f3 clmzgtại Đức cũng vô cùng thoải mái và thuận lợi khi bạn được lựa chọn trong việc học tập bằng tiếng Anh hay reTr3emd0k1qiten aa2f3 qitena 3areTr3etiếng Đức. Dưới đây, hãy cùng phân tích những ưu, nhược điểm của từng ngoại ngữ này tới quá trình sinh sống và học tập xclob g14tse 3dshxclobmd0k1eizlta23sewa 3a3rt2fgtại Đức của bạn nhé!

kvbia aa2f3 kvbia hWe2fg53r8ahWe2fga fxtbs e2Rfg

3rt2fgmd0k1nrzaua23sewa 3aanmfs aa2f3 anmfsTiếng Anh

reTr3e 3rt2fg53r8areTr3ea brelj g14tse 3dshbrelj

Ưu điểm: Đối với những bạn đã có nền tảng tiếng Anh sẵn có, đây là cơ hội giúp bạn rút ngắn thời gian chuẩn bị khi không phải đầu tư cho việc học ixzqna23sewmd0k1reTr3ea 3a3rt2fgtiếng Đức. Nếu bạn xác định sẽ trở về nước sau khi du học thì tiếng Anh lại càng là một lựa chọn phù hợp khi mức độ phổ biến và sử dụng rộng rãi của tiếng Anh cao hơn hẳn hWe2fgmd0k1lfnou g14tse 3dshlfnoua 3aeplim g14tse 3dsheplimtiếng Đức. Thêm vào đó, bạn hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm vốn xkzmv e2Rfgmd0k1ywnhma23sewa 3apvmihca3etiếng Đức ngay trong quá trình học tập tại quốc gia này.

reTr3e cbusvca3e53r8acevyd e2Rfga reTr3e

Bài viết "***: chọn học tiếng Anh hay ***?"Bài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DE

Nhược điểm: Việc học tập ban đầu gặp phải một số khó khăn có lẽ sẽ là nhược điểm đầu tiên của phương pháp này khi khả năng truyền đạt của các thầy cô cũng sẽ bị hạn chế, đơn giản, đối với họ tiếng Anh cũng là ngoại ngữ. Thêm vào đó, thay vì sử dụng những tài liệu, giáo trình của Đức, cụ thể là thay vì được tiếp thu những tinh hoa tri thức của quốc gia này, bạn chỉ sử dụng chủ yếu các giáo trình tiếng Anh do các nhà xuất bản Anh, Mỹ phát hành. Điều này hạn chế bạn rất nhiều, là một thiệt thòi lớn, đặc biệt đối với những du học sinh muốn tiếp thu nền kỹ thuật của Đức. Đồng thời, rào cản ngôn ngữ cũng tạo những khó khăn nhất định trong việc dung hòa cũng như hòa nhập vào cuộc sống mới của bạn ở nơi đây.

Du học bằng tiếng Anh có thể là một rào cản trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống của bạn qmxrb aa2f3 qmxrbmd0k1reTr3ea 3a3rt2fgtại Đức.

hWe2fg lwgok g14tse 3dshlwgok53r8areTr3ea reTr3e

qicmd aa2f3 qicmdmd0k1pofijca3ea 3ayuvqdca3eTiếng Đức

3rt2fg reTr3e53r8adlmnva23sewa hWe2fg

Ưu điểm: là tiếng bản địa, việc nắm vững và sử dụng jrqyha23sewmd0k1hdctv e2Rfga 3auvzcn g14tse 3dshuvzcntiếng Đức trong học tập tạo điều kiện thuận lợi cho bạn trong việc tiếp thu tri thức cũng như trao đổi trực tiếp với giáo viên người Đức khi có bất cứ thắc mắc hay vấn đề gì. Việc hòa nhập vào cuộc sống, tìm hiểu và khám phá văn hóa cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi bạn đã có được cây cầu ngôn ngữ giao tiếp với người bản xứ. Đối với những bạn du học sinh năng động, muốn tiết kiệm chi phí và trải nhiệm những công việc làm thêm, reTr3emd0k1cyvpja23sewa 3agxzpd aa2f3 gxzpdtiếng Đức cũng là một thuận lợi nhất định cho bạn trong tận hưởng và trải nhiệm văn hóa Đức qua công việc part-time.

reTr3e hWe2fg53r8aztcvfa23sewa jmxlt g14tse 3dshjmxlt

Bài viết "***: chọn học tiếng Anh hay ***?"Bài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_1fa3ce023d này - tại trang DUHOCDUC.DE

Tiếp thu tinh hoa tri thức của đất nước này bằng chính ngôn ngữ của nó.

Nhược điểm: Tuy vậy, việc sẵn sàng du học bằng reTr3emd0k1jxdvb g14tse 3dshjxdvba 3ahWe2fgtiếng Đức có thể sẽ tốn của bạn nhiều thời gian và chi phí trong quá trình chuẩn bị ban đầu. Thông thường, bạn phải mất khoảng 06 tháng để lấy được chúng chỉ A2 và từ 01-02 năm để thi qua B1, cùng với đó là chi phí cho những khóa học reTr3emd0k1qojlu aa2f3 qojlua 3akbelaa23sewtiếng Đức và các bài thi có thể tốn của bạn đến hàng chục triệu. Một điểm trừ nữa là nếu bạn quyết định không tiếp tục làm việc zxkjtca3emd0k1hmfys g14tse 3dshhmfysa 3a3rt2fgtại Đức mà trở về nước thì cơ hội tìm việc làm cũng như sử dụng ziqxca23sewmd0k1zmdqrca3ea 3areTr3etiếng Đức trong công việc lại bị hạn chế rất nhiều.

ticrw e2Rfg xrpyz g14tse 3dshxrpyz53r8abqfikca3ea kbaqh aa2f3 kbaqh

Du học xaswra23sewmd0k1riyth aa2f3 riytha 3areTr3etại Đức sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn chọn được cho mình hướng đi đúng đắn.

zpfjk g14tse 3dshzpfjk pvbyna23sew53r8ahWe2fga ocmnp aa2f3 ocmnp

Như vậy, mỗi lựa chọn đều có những mặt tốt và những mặt trái của riêng nó. Tùy vào con đường mà bạn lựa chọn và những kế hoạch trong tương lai cùng những yếu tố đầu vào chi phí mà bạn sẵn sàng bỏ ra để lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn và phù hợp nhất. Chúc bạn thành công và có những trải nhiệm tuyệt vời tại đất nước Đức xinh đẹp này!

hWe2fgmd0k1mrqkd aa2f3 mrqkda 3awdopc e2RfgTheo Kênh 14

 

Bài viết Du học Đức: chọn học tiếng Anh hay tiếng Đức? - 1fa3ce023ds53r8ap1fa3ce023d tại trang: www.duhocduc.de

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức