Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức

Chuyển đến một đất nước khác là một quá trình thú vị nhưng có thể gây nản lòng với một số vấn đề đặc biệt là vấn đề giấy tờ. Nếu bạn lần đầu đến Đức, đảm bảo bạn sẽ cần những điều sau đây.

người hvương bre biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người iae xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình läg tronga vẫnzxHà 2f3 zx vàng

1. Có được thị thực nếu cầnnhững 3 người däc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như l g14tse 3dshl

như hzÜ g14tse 3dshhzÜ như bel g14tse 3dshbel53r8angười qghWethanh 2f thườngga định 5re23 khicqz thêm 3e

Công dân EU, EEA và Thụy Sĩ2 tiền hWethấyf mÜ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương jdo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khicey thêm 3e

định 5re23 khidaú thêm 3e những 3 người dbnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người nxdp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khizúd thêm 3e

Nếu bạn đến từ EU, Khu vực Kinh tế Châu Âu (Iceland, Liechtenstein và Na Uy), hoặc Thụy Sĩ bạn không cần phải có thị thực để sinh sống và làm việc ở Đứcđịnh 5re23 khiboqf thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người xzoa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như pvÄ g14tse 3dshpvÄ.

Bạn không bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh ngắn để lưu trú dưới ba tháng, và bạn không cần giấy phép cư trú nếu ở lại quá ba tháng.

Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de

như ß g14tse 3dshß vẫnjHà 2f3 j vàng 53r8akhôngâlq giờ ca3evânga khônggv giờ ca3evâng

Công dân các nước khácngười hvương ykr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình qoö trong 2 tiền hWethấyf nhc 1 nhớ sgNội

Nếu bạn đến từ một nước khác (một nước ngoài EU, EEA và Thụy Sĩ), bạn cần phải nộp đơn xin thị thực trước khi bạn đến Đức.

Nhưng công dân của một vài nước sau đây sẽ được miễn trừ khỏi bước này nếu họ ở lại đến ba tháng trong thời hạn sáu tháng - như Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Có hai loại thị thực chính cho công dân của các nước thứ ba. Thứ nhất là Visa Schengen ở ngắn hạn được cấp cho những người có ý định ở lại ít hơn ba tháng. Thứ hai là giấy phép cư trú lâu dài được cấp cho những người có kế hoạch ở lại hơn ba tháng.

Cả hai loại này được áp dụng tại đại sứ quán Đức ở quốc gia bạn sống trước khi đến Đức. Phí đăng ký hiện được đặt ở mức € 60.

Để có được thị thực Schengen ngắn hạn, bạn phải đáp ứng tất cả bốn yêu cầu sau đây. Thứ nhất, mục đích của chuyến đi phải là "hợp lý và dễ hiểu". Thứ hai, bạn phải có khả năng tài chính chi phí sinh hoạt và đi lại của bạn từ thu nhập của chính bạn. Thứ ba, bạn phải chuẩn bị rời khỏi khu vực Schengen trước khi visa hết hạn. Cuối cùng, bạn phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm sức khoẻ du lịch có giá trị cho toàn bộ khu vực Schengen và có mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 Euro.

như epjc g14tse 3dshepjc định 5re23 khicu thêm 3e53r8akhôngvqa giờ ca3evânga năm 3rt2fg và cku nếu

Để có được giấy phép cư trú dài hơn, bạn cần phải chứng minh khả năng tài chính cho cuộc sống của mình. Bạn cũng phải đáp ứng một trong sáu yêu cầu sau: Nếu bạn muốn được đào tạo ở Đứcnhư bdl g14tse 3dshbdl emd0k1ar 5khu ab nước năm 3rt2fg và dhc nếu , nếu bạn muốn làm việc ở Đứcngười hvương dal biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương frc biếu 2 hiệu f thườngg khu clh nước, nếu bạn có quyền ở lại Đức vì lý do nhân đạo hoặc chính trị, nếu bạn di dân sang Đức vì lý do gia đình, nếu bạn là người nước ngoài hoặc trước đây là người Đức và muốn trở lại Đức, hoặc nếu bạn có giấy phép cư trú dài hạn ở một quốc gia thành viên khác của EU, bạn có thể đủ điều kiện cho loại thị thực này.

Phải mất một vài tháng để xử lý đơn xin giấy phép cư trú lâu dài, vì vậy hãy đảm bảo bạn nộp đơn sớm để giấy phép của bạn được xét duyệt kịp thời điểm.

2 tiền hWethấyf rfve 1 nhớ sgNội mình vsa trong53r8amình ociu tronga người cghWethanh 2f thườngg

2. Tìm chỗ ởngười hvương ßsdk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnljqHà 2f3 ljq vàng định 5re23 khiyva thêm 3e

  Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de

Nếu bạn muốn có giấy phép ở lại lâu dài với tư cách là một người đến từ một nước thứ ba, bạn sẽ cần một nơi để sinh sống và bạn cần đăng ký tại địa chỉ đó.

Các trang web như wg-gesucht.de, immobilienscout24.de và immowelt.de rất hữu ích cho việc tìm kiếm WG (một căn hộ chung) hoặc căn hộ cho chính bạn.

Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn đang phải trả cái gì. "Kaltmiete" là tiền thuê cơ bản không bao gồm nước, điện, sưởi ấm hoặc rác thải, trong khi "Warmmiete" là bao gồm. Thường có một số "Nebenkosten" (chi phí bổ sung). Ngoài ra, bạn thường phải trả một khoản "Kaution" (tiền gửi) với giá trị của giá thuê hai hoặc ba tháng.

định 5re23 khioÄm thêm 3e mình he trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình lpbf trong

3. Đăng ký cư trú ("Anmeldung")những 3 người id xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người jthWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và nkrq nếu

Bài viết Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức này tại: www.duhocduc.de

người hWethiếu 2f thườngg viên emk e2Rf giangg trong53r8aviên zshk e2Rf giangg tronga người nkhWethanh 2f thườngg

Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_deđịnh 5re23 khiyxn thêm 3e emd0k1ar 5mình adu trong khôngsgl giờ ca3evâng

Trong vòng hai tuần sau khi đến Đức, tất cả mọi người cần đăng ký chỗ ở của họ ở đây. Điều này có thể được thực hiện tại văn phòng đăng ký ("Bürgeramt", "Einwohnermeldeamt", hoặc "Kreisverwaltungsreferat" nếu bạn ở Munich).

Đảm bảo bạn mang theo ID, hộ chiếu và hợp đồng cho thuê. Tại Berlin, các quy định mới quy định rằng bạn cũng cần phải cung cấp tài liệu từ chủ nhà để xác nhận rằng bạn đã chuyển đến. Tài liệu này cần phải có tên và địa chỉ của chủ nhà, ngày bạn đã chuyển đến và tên của bạn.

Tại văn phòng đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu điền vào một mẫu đơn và xác nhận danh tính của bạn trực tiếp.

Khi kết thúc quá trình đăng ký, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký ("Anmeldebestätigung").

người hWethiếu 2f thườngg khu cgnv nước53r8angười qwahWethanh 2f thườngga viên hvc e2Rf giangg trong

4. Nhận Thẻ xanh của EU nếu bạn đủ điều kiệnviên h e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương daÖ biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người hvương wÜb biếu 2 hiệu f thườngg mình sjlc trong53r8akhu klyx nướca 2 tiền hWethấyf pfu 1 nhớ sgNội

Thẻ xanh của EU là giấy phép cư trú do một quốc gia thành viên EU cấp cho các chuyên gia từ các quốc gia không phải là EU / EEA, tạo điều kiện tiếp cận thị trường lao động ở Đức2 tiền hWethấyf wvmix 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình jol trong tốt hơn.

Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de

Có hai điều kiện tiên quyết để được cấp một thẻ. Thứ nhất, bạn cần có bằng đại học và thứ hai là bạn phải chứng minh được một công việc có ràng buộc với mức lương ít nhất là 49.600 Euro mỗi năm. (Trong lĩnh vực toán học, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, y học hoặc kỹ sư, mức lương của bạn ít nhất phải là 38.888 €).

định 5re23 khimubc thêm 3e khôngjqr giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khinwr thêm 3ea khôngädyj giờ ca3evâng

Thẻ này ban đầu có giá trị trong tối đa bốn năm, nhưng có thể được gia hạn. Sau 33 tháng làm việc ở Đứcnăm 3rt2fg và lfru nếu emd0k1ar 5khôngjni giờ ca3evâng những 3 người ygn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, chủ thẻ xanh của EU có thể được cấp giấy phép định cư lâu dài.

mình oÜvz trong mình gÖ trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khitevf thêm 3e

5. Mở một tài khoản ngân hàngkhôngnvkw giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình kradl trong người hWethiếu 2f thườngg

Hai loại tài khoản cơ bản nhất là "Girokonto" (tài khoản vãng lai cơ bản) và "Sparbuchkonto" (tài khoản tiết kiệm).

  Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de

Để mở một tài khoản ngân hàng, bạn cần phải cung cấp một mẫu chứng minh thư (ví dụ hộ chiếu của bạn) và giấy chứng nhận đăng ký của bạn ("Anmeldebestätigung"). Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận nhân thân của mình.

Các ngân hàng Đức được sử dụng rộng rãi nhất là Sparkasse, Kommerzbank, Deutsche Bank, Volksbank và Postbank.

khôngco giờ ca3evâng như hfkj g14tse 3dshhfkj53r8ađịnh 5re23 khiwzt thêm 3ea vẫnwbrHà 2f3 wbr vàng

6. Thiết lập điện thoại của bạn2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnzvHà 2f3 zv vàng những 3 người öwh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đảm bảo bạn đã gọi cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn trước khi bạn đến Đức để kích hoạt chuyển vùng và kiểm tra các khoản phí sử dụng điện thoại của bạn ở đây.

Bài viết "Những điều bạn cần phải làm khi lần đầu đến Đức"Bài viết dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d34bd57697 www_duhocduc_de

những 3 người bïp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như jsü g14tse 3dshjsü53r8akhôngm giờ ca3evânga vẫnvzüjHà 2f3 vzüj vàng

Việc sử dụng dịch vụ roaming có thể trở nên đắt tiền, vì vậy bạn có thể mua thẻ SIM trả trước khi bạn đến đây. Vodafone, Lebara, T-Mobile, E-Plus và 02 là một số nhà cung cấp lớn nhất ở Đứcđịnh 5re23 khiïp thêm 3e emd0k1ar 5như jr g14tse 3dshjr người hvương avw biếu 2 hiệu f thườngg .

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Làm thế nào để đăng ký nhập học vào một trường của Đức?

Các bước đăng ký nhập học vào các trường ở Đức như thế nào, bạn phải bắt đầu từ đâu? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách tìm và thuê một căn hộ dành cho du học sinh Đức

Du học sinh ở Đức có thể sống trong ký túc xá hoặc thuê nhà tư nhân ở bên ngoài khuôn viên trường. Khác với nhiều nước khác, các trường...

Quy tắc vàng trong phỏng vấn Visa Đức

Xin visa luôn là nỗi lo với mỗi bạn trẻ trước khi muốn đi du học, chỉ cần một sơ suất nhỏ bao nhiêu công sức bạn chuẩn bị cho chuyến đi...

Các loại Visa Đức dành cho du học sinh Việt Nam

Trước khi làm hồ sơ xin visa du học Đức, bạn cần biết rõ mục đích học tập và thời gian khóa học để làm thị thực chính xác. Thông thường,...

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250