tai_sao_nen_chon_duhocducHỏi: Tôi tên là Pham Dai Ha, cháu tôi học lớp 12 ở TP Hồ Chí Minh. Tôi mong cháu tôi qua bên Đức học tiếp hệ Gymnasium. Vậy chúng tôi cần phải có những giấy tờ gì, phải đáp ứng những điều kiện gì để cháu có thể hội đủ điều kiện để được học Gymnasium tại CHLB Đức. Quý báo có thể cho tôi biết những tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực này? Mong sự giúp đỡ của quý báo
Pham Dai Ha

 

svqtCác sinh viên ở Đức nên bắt đầu giữ lại các hoá đơn khi nộp lệ phí, học phí và các chi phí khác khi học đại học, bởi một toà án vừa ra phán quyết cho phép họ được khấu trừ các khoản phí này vào thuế thu nhập khi họ bắt đầu làm việc sau khi ra trường.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới