Tỉnh táo du họcTrong tiến trình hội nhập quốc tế, việc du học nước ngoài cũng là một lối mở quý giá để đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế tri thức trong khi khả năng đào tạo trong nước còn hạn chế.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250