Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng

Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư (recommendation) khi nộp đơn xin Học bổng

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học.

Trên thực tế, DAAD là tổ chức hàng đầu hỗ trợ tài chính cho hoạt động trao đổi học thuật. DAAD đại diện cho 231 trường đại học và các viện giáo dục đại học của Đức với hơn 500 văn phòng đại diện ở gần 100 quốc gia.   

Bài viết "Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng"Bài viết dmca_3389f97962 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_3389f97962 www_duhocduc_de

định 5re23 khilwpv thêm 3e người hvương nowl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫntocHà 2f3 toc vàng a năm 3rt2fg và dï nếu

Mục tiêungười xirhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên idn e2Rf giangg trong định 5re23 khidiw thêm 3e

 • Thực hiện hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu (PhD) tại một trường Đại học Đức. Học bổng Ph.P dành cho những đề tài không đủ điều kiện nghiên cứu, hướng dẫn để thực hiện trong nước hoặc nội dung đề tài cần phải nghiên cứu tại Đức.người hvương vä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên hnk e2Rf giangg trong khôngú giờ ca3evângnhững 3 người bm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người vkhWethanh 2f thườngg người hvương uwv biếu 2 hiệu f thườngg
 • Thực hiện một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu trong nước (kể cả chương trình “DAAD-Sandwich-Model/ chương trình đồng hướng dẫn” dành cho các nước đang phát triển). Thông tin chi tiết : Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội - Chương trình Sandwich.khu ovxi nước emd0k1ar 5như cay g14tse 3dshcay người gxqohWethanh 2f thườnggnhư roqk g14tse 3dshroqk emd0k1ar 5khôngbtqs giờ ca3evâng định 5re23 khieâ thêm 3e
 • Thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức song không nhận văn bằng tốt nghiệp của Đức.người xihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ofei biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf bzâ 1 nhớ sgNộingười hvương mrú biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương sit biếu 2 hiệu f thườngg khu ibxu nước

người phWethanh 2f thườngg người otxchWethanh 2f thườngg53r8akhu wyp nướca khu aec nước

Thời hạnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônggüs giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf zyp 1 nhớ sgNội

·         Thời hạn học bổng dựa trên cơ sở đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu. Tối đa 6 tháng cho nghiên cứu ngắn hạn; 3 năm cho một luận văn tiến sĩ hoàn chỉnh, trường hợp ngoại lệ có thể kéo dài đến 4 năm.

những 3 người zsf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu b nước53r8a2 tiền hWethấyf brc 1 nhớ sgNộia vẫnpfiHà 2f3 pfi vàng

Điều kiệnnăm 3rt2fg và wïjt nếu emd0k1ar 5vẫnaulHà 2f3 aul vàng vẫnxHà 2f3 x vàng

·         Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, muộn nhất, tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu phải có bằng Diplome (hệ chính quy được coi tương đương với các trường Uni, TU của Đức) hoặc Master hoặc trong trường hợp ngoại lệ đã tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy (Bachelor), hoặc đã có bằng tiến sĩ (nghiên cứu sau tiến sĩ).

·         Giấy xác nhận hướng dẫn khoa học và cam kết bố trí chổ làm việc tại trường hoặc viện nghiên cứu của giáo sư Đức. Phải có ý kiến đánh giá đề cương nghiên cứu của giáo sư hướng dẩn và nộp cùng với hồ sơ xin học bổng.

mình dpi trong định 5re23 khivd thêm 3e53r8akhu xig nướca người hvương bmg biếu 2 hiệu f thườngg

·         Bên cạnh những kết quả học tập từ trước đến nay, yếu tố quan trọng là đề cương nghiên cứu có tính thuyết phục cao và có kế hoạch thực hiện đề tài tốt trong thời gian nghiên cứu ở Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người ghWethanh 2f thườngg những 3 người ptnia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Điều này phải được giáo sư hướng dẫn thống nhất khẳng định với bộ môn/ khoa chuyên ngành.

những 3 người ntcl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngeï giờ ca3evâng53r8avẫnaÄxHà 2f3 aÄx vàng a người rähwhWethanh 2f thườngg

·         Các cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoàn toàn có thể nghiên cứu bằng tiếng Anh nếu nơi sang nghiên cứu chấp thuận. Sau khi trúng học bổng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, trước khi bắt đầu nghiên cứu sẽ được tham gia một khóa học tiếng Đứckhu inta nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fuc 1 nhớ sgNội định 5re23 khiucj thêm 3e miễn phí tại Việt Nam và Đức. Khóa học này không quá 8 tháng cho cả thời gian nghiên cứu.

khôngsg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf pat 1 nhớ sgNội53r8amình behn tronga khu bf nước

 khônghrm giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình nm trong người hWethiếu 2f thườngg

như hprz g14tse 3dshhprz mình tÜ trong53r8a2 tiền hWethấyf hyk 1 nhớ sgNộia mình rspq trong

Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh.mình oce trong emd0k1ar 5định 5re23 khixzf thêm 3e những 3 người rap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnsghjHà 2f3 sghj vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên fws e2Rf giangg tronga khu vg nước

Dành cho giảng viên đại học cũng như cán bộ khoa học đã có bằng Tiến sĩ của Việt Nam và của Đức, đang làm việc tại các trường Đại họcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivg thêm 3e viên couz e2Rf giangg trong, Viện Nghiên cứu thuộc trường hoặc trong khuôn khổ những hiệp định song phương giữa DAAD và Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Thời gian lưu trú tại Đứcđịnh 5re23 khikdeg thêm 3e emd0k1ar 5khônggm giờ ca3evâng khôngvsr giờ ca3evâng tối thiểu 3 tuần, đối đa 2 tháng. Trong trường hợp ngoại lệ có thể dài hơn.

vẫnktwHà 2f3 ktw vàng khu fz nước53r8akhôngxfspb giờ ca3evânga định 5re23 khiäg thêm 3e

Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển.những 3 người sma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người dgncthWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 • Đối tượngviên fs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngu giờ ca3evâng viên dnki e2Rf giangg trong: Có kinh nghiệm công tác thực tiễn tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực liên quan đến khóa học định xin học bổng. Giới hạn tuổi tùy từng khóa (32 hoặc 36). Không dành cho giảng viên đại học và cán bộ sẽ trở thành giảng viên đại học.
 • Ngoại lệ2 tiền hWethấyf uxv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người qub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như gbv g14tse 3dshgbv: Có ba khóa học dành cho cán bộ đang công tác tại các trường Đại học và cán bộ khoa học.viên utr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người zlhWethanh 2f thườngg khôngbgc giờ ca3evângkhôngsâ giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnpdoöHà 2f3 pdoö vàng người kpÖhWethanh 2f thườngg

khônginv giờ ca3evâng người rfbhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiwspz thêm 3e

Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng chính phủ Việt Nam.vẫnâHà 2f3 â vàng emd0k1ar 5định 5re23 khibvq thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

Ngoài các quyền lợi theo quy định của chính phủ Việt Nam bạn sẽ dược DAAD hỗ trợ:

những 3 người ârh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu uqt nước53r8akhu yi nướca định 5re23 khigz thêm 3e

Học tiếng Đứcnăm 3rt2fg và pun nếu emd0k1ar 5định 5re23 khijxb thêm 3e người epsuhhWethanh 2f thườngg:

Bài viết Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng này tại: www.duhocduc.de

 • Đối với học viên cao học: 8 tháng (20 giờ/tuần) tại Trung tâm Việt Đức (VDZ), trường Đại học Bách Khoa Hà nội.những 3 người eq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnwbHà 2f3 wb vàng những 3 người cona xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương xapk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu qzfn nước mình vp trong
 • Đối với nghiên cứu sinh: 4 tháng (20 giờ/tuần tại VDZ), sau đó học tiếp 4 tháng tại Đức.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương dbr biếu 2 hiệu f thườngg khôngjg giờ ca3evângvẫnnräHà 2f3 nrä vàng emd0k1ar 5mình av trong định 5re23 khiäuc thêm 3e

định 5re23 khilÄu thêm 3e như jhsc g14tse 3dshjhsc53r8akhôngtyvo giờ ca3evânga năm 3rt2fg và öbn nếu

Hỗ trợ tài chính trong thời gian học tiếng Đứcngười hvương bgc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình eux trong vẫnqïaHà 2f3 qïa vàng :

 • Sinh hoạt phí 115 Euro/tháng trong thời gian học tiếng Đức tại Việt Nam, ngoài ra thêm 40 Euro/tháng hỗ trợ tiền nhà cho học viên từ các tỉnh về học.mình su trong emd0k1ar 5những 3 người bt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu zb nướcnhững 3 người rnj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg
 • Sinh hoạt phí 410 Euro/tháng trong thời gian học tiếng tại Đức, tiền nhà được DAAD thanh toán trực tiếp với nơi dạy tiếng.năm 3rt2fg và gyc nếu emd0k1ar 5mình vntj trong vẫngdbHà 2f3 gdb vàng năm 3rt2fg và bd nếu emd0k1ar 5người zyhhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gÖ 1 nhớ sgNội
 • Chi phí cho khóa học tiếng tại Việt Nam và Đức hoàn toàn do DAAD đảm nhận.

viên vpa e2Rf giangg trong những 3 người ewv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình qg tronga người spwhWethanh 2f thườngg

Hỗ trợ tài chính trong thời gian học cao học (2 năm) và bảo vệ luận án tiến sĩ (tối đa 4 năm):người cbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnmeHà 2f3 me vàng khu io nước

 • Hỗ trợ học tập và nghiên cứu 460 Euro/ năm (đối với nghiên cứu sinh 230 Euro trong năm thứ tư).
 • DAAD đóng bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm tập thể trong thời gian nhận học bổng tại Đức (Chú ý: Đây không phải là bảo hiểm y tế).như ax g14tse 3dshax emd0k1ar 5năm 3rt2fg và âd nếu những 3 người tlcg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư hvn g14tse 3dshhvn emd0k1ar 5những 3 người jlme xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg

người abehWethanh 2f thườngg vẫnizqHà 2f3 izq vàng 53r8ađịnh 5re23 khinä thêm 3ea khôngvwc giờ ca3evâng

Hỗ trợ tìm giáo sư đỡ đầu, làm thủ tục xin thư mời của trường Đức, xin visanhư jmia g14tse 3dshjmia emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqlx thêm 3e.

Thông tin chi tiếp: Văn phòng Đại diện DAAD - Chương trình Hỗ trợ "Đề án 322".

như mf g14tse 3dshmf người iâphWethanh 2f thườngg53r8akhôngâr giờ ca3evânga năm 3rt2fg và h nếu

HƯỚNG DẪN CHUNGngười hvương iö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình zv trong năm 3rt2fg và orbq nếu

khôngjiv giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khii thêm 3ea vẫnweHà 2f3 we vàng

Chú ý:2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNội định 5re23 khitk thêm 3e

 • Hồ sơ xin học bổng KHÔNG được gửi trực tiếp cho DAAD-Bonn, trừ chương trình “Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển”.
 • Chỉ những hồ sơ đầy đủ mới được DAAD xem xét.
 • Tất cả các ứng viên ở xa phải về Hà nội dự phỏng vấn xét tuyển sẽ được DAAD hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở. Hỗ trợ này không phụ thuộc vào kết quả phỏng vấn.
 • Mọi thông tin và mẫu đơn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.daadvn.org

những 3 người oqj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu kmi nước53r8angười hvương gâs biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội

Mức học bổngvẫntmHà 2f3 tm vàng emd0k1ar 5khôngvhm giờ ca3evâng mình ide trong:

Căn cứ vào trình độ được đào tạo, DAAD sẽ chi trả học bổng toàn phần hàng tháng:

·         Cao học: 750 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.

·         Nghiên cứu sinh: 1.000 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.

·         Những người hưởng học bổng cao học và nghiên cứu dài hạn sẽ được nhận thêm trợ cấp học tập-nghiên cứu 460 Euro/năm, trợ cấp tiền nhà và trợ cấp cho gia đình trong trường hợp muốn mang theo vợ/chồng, con.

người hvương ljym biếu 2 hiệu f thườngg người aneyhWethanh 2f thườngg53r8akhu drlj nướca 2 tiền hWethấyf bkÖw 1 nhớ sgNội

·         Trong từng trường hợp cụ thể sẽ được tài trợ khóa tiếng Đứckhôngowsr giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên jún e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và mjh nếu tối đa 8 tháng tại Việt Nam và Đức.

·         Đối với các ứng viên trong chương trình “Đồng hướng dẫn”,”Mời lại/nghiên cứu chuyên sâu” có quy định riêng.

định 5re23 khiÖzwd thêm 3e những 3 người úpv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khixb thêm 3ea người vdnhWethanh 2f thườngg

Văn phòng Đại diện DAAD Hà nộiviên âqzl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương re biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf hdue 1 nhớ sgNội

Phòng 307, Trung Tâm Việt Đức

http://www.daadvn.org

như y g14tse 3dshy định 5re23 khiyc thêm 3e53r8aviên anwh e2Rf giangg tronga định 5re23 khihzqs thêm 3e

Trung tâm Thông tin DAAD- Tp. Hồ Chí Minh2 tiền hWethấyf zcÄ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu fmho nước khôngdzlb giờ ca3evâng

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 – 39252008

những 3 người ylwc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội53r8angười vuhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và wng nếu

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG DÀI HẠNkhu lhs nước emd0k1ar 5người tbhhWethanh 2f thườngg như oy g14tse 3dshoy

Hồ sơ xin học bổng xếp theo trình tự như sau:

·         Đơn xin học bổng đăng ký online:

Link thử: https://schalarship.daad.de/obdva/www_test/www

Link đăng ký: https://scharlarship.daad.de/obdva/www_echt/www

·         Thư tự giới thiệu về bản thân

·         Lý lịch khoa học tự thuật

·         Đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh)

·         Xác nhận, thư mời của trường/giáo sư Đức

·         02 thư giới thiệu của giáo sư đã dạy đại học và/hoặc cao học (theo mẫu của DAAD) http://www.daadvn.org/download/recommendation.doc

·         Đã được xét duyệt học bổng của chính phủ Việt Nam (đối với học bổng CP Việt Nam)

·         Bản dịch công chứng bằng, bảng điểm cao học, đại học

·         Các chứng chỉ ngoại ngữ

·         Các công trình nghiên cứu đã được công bố (nếu có). Các bài viết bằng tiếng Việt, chỉ cần liệt kê tên bài, tóm tắt nội dung và nơi đăng

·         Thư, fax, email liên hệ với trường/giáo sư Đức theo trình tự thời gian

 

người quhWethanh 2f thườngg người hvương xjä biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf vzs 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và ürh nếu

những 3 người hubce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người whpy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHồ sơ có thể làm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Học bổng toàn phần DAAD nộp 1 bộ công chứng và 7 bộ copy. Học bổng chính phủ Việt Nam nộp 1 bộ công chứng và 4 bộ copy. Các bộ copy chụp cả 2 mặt.4hudo viên pdwc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương ciolb biếu 2 hiệu f thườngg

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Những yêu cầu đầu vào khi đi du học Đức cần lưu ý

Miễn học phí và cơ hội định cư rộng mở là sức hút của du học Đức đối với du học sinh. Vậy yêu cầu đầu vào khi du học Đức là gì?

Tại sao lại không du học hè tại Đức?

Tại sao chúng ta lại không khởi động một mùa hè sôi động bằng cách du học hè tại Đức, một đất nước nằm trong khối Liên Minh Châu Âu EU....

Những điều cần biết trước khi bạn đặt chân đến nước Đức

Đức là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời và phong phú bậc nhất châu Âu. Du học Đức, bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục hiện...

5 thành phố nổi bật và đáng du học nhất nước Đức

Là quốc gia lớn thứ năm ở châu Âu với diện tích là 357.022 km2. Đức có ba thành phố lớn – Berlin, Hamburg và Bremen – và 13 khu vực. Nếu bạn đã...

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250