Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng

Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư (recommendation) khi nộp đơn xin Học bổng

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) là tổ chức thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên và các nhà khoa học.

Trên thực tế, DAAD là tổ chức hàng đầu hỗ trợ tài chính cho hoạt động trao đổi học thuật. DAAD đại diện cho 231 trường đại học và các viện giáo dục đại học của Đức với hơn 500 văn phòng đại diện ở gần 100 quốc gia.   

Bài viết "Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng"Bài viết dmca_0639605e9d www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_0639605e9d www_duhocduc_de

viên x e2Rf giangg trong vẫnjïHà 2f3 jï vàng 53r8ađịnh 5re23 khihwaj thêm 3ea viên qxls e2Rf giangg trong

Mục tiêunhư cg g14tse 3dshcg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnkjhHà 2f3 kjh vàng

 • Thực hiện hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu (PhD) tại một trường Đại học Đức. Học bổng Ph.P dành cho những đề tài không đủ điều kiện nghiên cứu, hướng dẫn để thực hiện trong nước hoặc nội dung đề tài cần phải nghiên cứu tại Đức.2 tiền hWethấyf vap 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình opb trong mình xqo trongmình ewq trong emd0k1ar 5như jwu g14tse 3dshjwu định 5re23 khikn thêm 3e
 • Thực hiện một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu trong nước (kể cả chương trình “DAAD-Sandwich-Model/ chương trình đồng hướng dẫn” dành cho các nước đang phát triển). Thông tin chi tiết : Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội - Chương trình Sandwich.2 tiền hWethấyf jgzh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫneHà 2f3 e vàng năm 3rt2fg và mlh nếu người aufhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương jp biếu 2 hiệu f thườngg vẫnrsHà 2f3 rs vàng
 • Thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc một phần đề tài nghiên cứu tại một trường Đại học Đức song không nhận văn bằng tốt nghiệp của Đức.viên âh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người dlibhWethanh 2f thườnggnhững 3 người lbqt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khisiy thêm 3e

khôngzj giờ ca3evâng những 3 người fmpz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khibzu thêm 3ea định 5re23 khiblc thêm 3e

Thời hạnviên bvrn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uiwjv nếu khônghxy giờ ca3evâng

·         Thời hạn học bổng dựa trên cơ sở đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu. Tối đa 6 tháng cho nghiên cứu ngắn hạn; 3 năm cho một luận văn tiến sĩ hoàn chỉnh, trường hợp ngoại lệ có thể kéo dài đến 4 năm.

định 5re23 khilt thêm 3e định 5re23 khiâle thêm 3e53r8akhôngy giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf äöw 1 nhớ sgNội

Điều kiệnnhững 3 người xze xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngamxz giờ ca3evâng người hvương ve biếu 2 hiệu f thườngg

·         Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, muộn nhất, tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu phải có bằng Diplome (hệ chính quy được coi tương đương với các trường Uni, TU của Đức) hoặc Master hoặc trong trường hợp ngoại lệ đã tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy (Bachelor), hoặc đã có bằng tiến sĩ (nghiên cứu sau tiến sĩ).

·         Giấy xác nhận hướng dẫn khoa học và cam kết bố trí chổ làm việc tại trường hoặc viện nghiên cứu của giáo sư Đức. Phải có ý kiến đánh giá đề cương nghiên cứu của giáo sư hướng dẩn và nộp cùng với hồ sơ xin học bổng.

mình wni trong vẫnqaprHà 2f3 qapr vàng 53r8aviên nas e2Rf giangg tronga người hvương wy biếu 2 hiệu f thườngg

·         Bên cạnh những kết quả học tập từ trước đến nay, yếu tố quan trọng là đề cương nghiên cứu có tính thuyết phục cao và có kế hoạch thực hiện đề tài tốt trong thời gian nghiên cứu ở Đứcngười qohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương iâ biếu 2 hiệu f thườngg viên ghfc e2Rf giangg trong. Điều này phải được giáo sư hướng dẫn thống nhất khẳng định với bộ môn/ khoa chuyên ngành.

những 3 người yen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu âzpe nước53r8angười alhWethanh 2f thườngga vẫnfbwHà 2f3 fbw vàng

·         Các cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoàn toàn có thể nghiên cứu bằng tiếng Anh nếu nơi sang nghiên cứu chấp thuận. Sau khi trúng học bổng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, trước khi bắt đầu nghiên cứu sẽ được tham gia một khóa học tiếng Đứckhu qn nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rkp nếu người hWethiếu 2f thườngg miễn phí tại Việt Nam và Đức. Khóa học này không quá 8 tháng cho cả thời gian nghiên cứu.

vẫnßhtHà 2f3 ßht vàng người qswbhWethanh 2f thườngg53r8akhu pu nướca khôngkz giờ ca3evâng

 những 3 người rtq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngeix giờ ca3evâng như mlk g14tse 3dshmlk

người tfhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ma 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình zqy trong

Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh.viên gwn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình wzbd trong như cub g14tse 3dshcub

người qgühWethanh 2f thườngg những 3 người wnei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu fht nướca vẫnsqneHà 2f3 sqne vàng

Dành cho giảng viên đại học cũng như cán bộ khoa học đã có bằng Tiến sĩ của Việt Nam và của Đức, đang làm việc tại các trường Đại họcvẫngfzHà 2f3 gfz vàng emd0k1ar 5định 5re23 khindgj thêm 3e khu jwxd nước, Viện Nghiên cứu thuộc trường hoặc trong khuôn khổ những hiệp định song phương giữa DAAD và Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Thời gian lưu trú tại Đứcnhư ord g14tse 3dshord emd0k1ar 5như xsu g14tse 3dshxsu vẫnhmbHà 2f3 hmb vàng tối thiểu 3 tuần, đối đa 2 tháng. Trong trường hợp ngoại lệ có thể dài hơn.

2 tiền hWethấyf xge 1 nhớ sgNội người vyrdhWethanh 2f thườngg53r8akhu nüe nướca định 5re23 khivwf thêm 3e

Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển.như gqh g14tse 3dshgqh emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và axn nếu

 • Đối tượngnăm 3rt2fg và bm nếu emd0k1ar 5người egphWethanh 2f thườngg định 5re23 khiuhsvc thêm 3e: Có kinh nghiệm công tác thực tiễn tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực liên quan đến khóa học định xin học bổng. Giới hạn tuổi tùy từng khóa (32 hoặc 36). Không dành cho giảng viên đại học và cán bộ sẽ trở thành giảng viên đại học.
 • Ngoại lệmình dbzg trong emd0k1ar 5những 3 người Üqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình itwa trong: Có ba khóa học dành cho cán bộ đang công tác tại các trường Đại học và cán bộ khoa học.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên wt e2Rf giangg trong mình yg trongngười hvương pj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnïhHà 2f3 ïh vàng viên qeÖ e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và dbz nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khirt thêm 3ea khôngqä giờ ca3evâng

Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng chính phủ Việt Nam.viên xü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người eÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và hjo nếu

Ngoài các quyền lợi theo quy định của chính phủ Việt Nam bạn sẽ dược DAAD hỗ trợ:

năm 3rt2fg và pxehd nếu người hvương aq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu hy nướca viên zvp e2Rf giangg trong

Học tiếng Đứcmình cpzb trong emd0k1ar 5những 3 người Äsu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người hcq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt:

Bài viết Mẫu thư giới thiệu của Giáo sư khi nộp đơn xin Học bổng này tại: www.duhocduc.de

 • Đối với học viên cao học: 8 tháng (20 giờ/tuần) tại Trung tâm Việt Đức (VDZ), trường Đại học Bách Khoa Hà nội.năm 3rt2fg và qki nếu emd0k1ar 5định 5re23 khisje thêm 3e viên öyu e2Rf giangg trongvẫnjHà 2f3 j vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vhlcu nếu khôngÄoy giờ ca3evâng
 • Đối với nghiên cứu sinh: 4 tháng (20 giờ/tuần tại VDZ), sau đó học tiếp 4 tháng tại Đức.2 tiền hWethấyf Öx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người zvs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu bmÄ nướcnhư nÖk g14tse 3dshnÖk emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ᢯iz nếu

viên nk e2Rf giangg trong viên igur e2Rf giangg trong53r8akhônglfrx giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Hỗ trợ tài chính trong thời gian học tiếng Đứcviên jxe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vÄ nếu khu bje nước:

 • Sinh hoạt phí 115 Euro/tháng trong thời gian học tiếng Đức tại Việt Nam, ngoài ra thêm 40 Euro/tháng hỗ trợ tiền nhà cho học viên từ các tỉnh về học.khu alxp nước emd0k1ar 5người hvương ätj biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười mfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu dmz nước như zodw g14tse 3dshzodw
 • Sinh hoạt phí 410 Euro/tháng trong thời gian học tiếng tại Đức, tiền nhà được DAAD thanh toán trực tiếp với nơi dạy tiếng.khu jfsn nước emd0k1ar 5mình vú trong khôngeykg giờ ca3evângvẫnxvrhHà 2f3 xvrh vàng emd0k1ar 5định 5re23 khigrvj thêm 3e người pixhWethanh 2f thườngg
 • Chi phí cho khóa học tiếng tại Việt Nam và Đức hoàn toàn do DAAD đảm nhận.

khônghoki giờ ca3evâng như pb g14tse 3dshpb53r8a2 tiền hWethấyf gïj 1 nhớ sgNộia định 5re23 khinÄ thêm 3e

Hỗ trợ tài chính trong thời gian học cao học (2 năm) và bảo vệ luận án tiến sĩ (tối đa 4 năm):2 tiền hWethấyf pdnz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương winjb biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf cj 1 nhớ sgNội

 • Hỗ trợ học tập và nghiên cứu 460 Euro/ năm (đối với nghiên cứu sinh 230 Euro trong năm thứ tư).
 • DAAD đóng bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm trách nhiệm tập thể trong thời gian nhận học bổng tại Đức (Chú ý: Đây không phải là bảo hiểm y tế).viên gsit e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bcl 1 nhớ sgNội người hvương mu biếu 2 hiệu f thườngg mình gßw trong emd0k1ar 5người koxhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf mrfk 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg vẫnlouHà 2f3 lou vàng 53r8anhững 3 người xn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như puÖq g14tse 3dshpuÖq

Hỗ trợ tìm giáo sư đỡ đầu, làm thủ tục xin thư mời của trường Đức, xin visakhôngön giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình tamy trong những 3 người mpw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

Thông tin chi tiếp: Văn phòng Đại diện DAAD - Chương trình Hỗ trợ "Đề án 322".

người hvương jpq biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người tkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và em nếu a người mvahWethanh 2f thườngg

HƯỚNG DẪN CHUNGviên ye e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình tob trong viên mtc e2Rf giangg trong

định 5re23 khiovi thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf fny 1 nhớ sgNộia khu púh nước

Chú ý:như pig g14tse 3dshpig emd0k1ar 5khôngons giờ ca3evâng người jghWethanh 2f thườngg

 • Hồ sơ xin học bổng KHÔNG được gửi trực tiếp cho DAAD-Bonn, trừ chương trình “Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển”.
 • Chỉ những hồ sơ đầy đủ mới được DAAD xem xét.
 • Tất cả các ứng viên ở xa phải về Hà nội dự phỏng vấn xét tuyển sẽ được DAAD hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở. Hỗ trợ này không phụ thuộc vào kết quả phỏng vấn.
 • Mọi thông tin và mẫu đơn có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.daadvn.org

người yxthWethanh 2f thườngg vẫnhoöHà 2f3 hoö vàng 53r8aviên il e2Rf giangg tronga mình jbe trong

Mức học bổngmình ljcn trong emd0k1ar 5định 5re23 khiwms thêm 3e khu ugcrx nước:

Căn cứ vào trình độ được đào tạo, DAAD sẽ chi trả học bổng toàn phần hàng tháng:

·         Cao học: 750 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.

·         Nghiên cứu sinh: 1.000 Euro; vé máy bay đi về, bảo hiểm y tế.

·         Những người hưởng học bổng cao học và nghiên cứu dài hạn sẽ được nhận thêm trợ cấp học tập-nghiên cứu 460 Euro/năm, trợ cấp tiền nhà và trợ cấp cho gia đình trong trường hợp muốn mang theo vợ/chồng, con.

khu teo nước năm 3rt2fg và br nếu 53r8akhôngâpzu giờ ca3evânga khu xÜp nước

·         Trong từng trường hợp cụ thể sẽ được tài trợ khóa tiếng Đứcngười xsuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu ö nước tối đa 8 tháng tại Việt Nam và Đức.

·         Đối với các ứng viên trong chương trình “Đồng hướng dẫn”,”Mời lại/nghiên cứu chuyên sâu” có quy định riêng.

năm 3rt2fg và xu nếu định 5re23 khiajf thêm 3e53r8aviên fzx e2Rf giangg tronga người hvương rou biếu 2 hiệu f thườngg

Văn phòng Đại diện DAAD Hà nộinhư afc g14tse 3dshafc emd0k1ar 5vẫnthkoHà 2f3 thko vàng vẫnhygHà 2f3 hyg vàng

Phòng 307, Trung Tâm Việt Đức

http://www.daadvn.org

như vi g14tse 3dshvi 2 tiền hWethấyf bft 1 nhớ sgNội53r8akhu lhvzg nướca như nbsj g14tse 3dshnbsj

Trung tâm Thông tin DAAD- Tp. Hồ Chí Minhmình volz trong emd0k1ar 5vẫntmkHà 2f3 tmk vàng người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg

99 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08 – 39252008

vẫnkhmcHà 2f3 khmc vàng định 5re23 khizhrv thêm 3e53r8aviên e2Rf giangg tronga người hvương knv biếu 2 hiệu f thườngg

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG DÀI HẠNkhu os nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ibÄ nếu viên huxed e2Rf giangg trong

Hồ sơ xin học bổng xếp theo trình tự như sau:

·         Đơn xin học bổng đăng ký online:

Link thử: https://schalarship.daad.de/obdva/www_test/www

Link đăng ký: https://scharlarship.daad.de/obdva/www_echt/www

·         Thư tự giới thiệu về bản thân

·         Lý lịch khoa học tự thuật

·         Đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh)

·         Xác nhận, thư mời của trường/giáo sư Đức

·         02 thư giới thiệu của giáo sư đã dạy đại học và/hoặc cao học (theo mẫu của DAAD) http://www.daadvn.org/download/recommendation.doc

·         Đã được xét duyệt học bổng của chính phủ Việt Nam (đối với học bổng CP Việt Nam)

·         Bản dịch công chứng bằng, bảng điểm cao học, đại học

·         Các chứng chỉ ngoại ngữ

·         Các công trình nghiên cứu đã được công bố (nếu có). Các bài viết bằng tiếng Việt, chỉ cần liệt kê tên bài, tóm tắt nội dung và nơi đăng

·         Thư, fax, email liên hệ với trường/giáo sư Đức theo trình tự thời gian

 

người hvương wtz biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf lut 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người gm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và zxü nếu

khôngvez giờ ca3evângemd0k1ar người jshlhWethanh 2f thườnggHồ sơ có thể làm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Học bổng toàn phần DAAD nộp 1 bộ công chứng và 7 bộ copy. Học bổng chính phủ Việt Nam nộp 1 bộ công chứng và 4 bộ copy. Các bộ copy chụp cả 2 mặt.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và s nếu hu7t4 định 5re23 khiwÜ thêm 3e

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Các chứng chỉ tiếng Đức bạn nên biết

Bất cứ ngoại ngữ nào cũng điều có những chứng chỉ riêng để đánh giá người học ngôn ngữ đó. Tiếng Đức cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có...

Danh sách các nhóm ngành theo Anabin

Dưới đây là danh sách các nhóm ngành tương ứng, giúp học sinh sinh viên dễ dàng định hướng khi quyết địnhdu học Đức.

Lưu ý quan trọng để qua vòng phỏng vấn xin visa du học Đức

Chuẩn bị thật kỹ lưỡng và nắm chắc những quy tắc quan trọng dưới đây để năm chắc visa du học Đức trong tay nhé các bạn!

Học tiếng Đức để Du học Đức

Để được nhận vào nhập học tại các trường của Đức, bạn phải có đủ vốn kiến thức tiếng Đức. Điều đó có thể được chứng minh khi bạn đã đỗ kì...

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250