Anabin đã xếp loại các cơ sở Đào tạo Đại học tại Hà Nội như sau:

Tên tiếng Việt Xếp loại:
Đại học FPT H+
Đại học Giao thông Vận tải H+
Đại học Khoa học Tự nhiên H+
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn H+
Đại học Kiến trúc Hà Nội H+
Đại học Kinh tế Quốc dân H+
Đại học Kỹ thuật Mật mã Hà Nội H+
Đại học Luật Hà Nội H+
Đại học Mỏ - Địa chất H+
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội H+
Đại học Mỹ thuật Hà Nội H+
Đại học Ngoại ngữ H+
Đại học (Ngoại ngữ) Hà Nội H+
Đại học Ngoại thương Hà Nội H+
Đại học Nông nghiệp 1 - Hà Nội H+
Đại học Quốc gia Hà Nội H+
Đại học Quốc tế Châu Á H+/-
Đại học Răng Hàm Mặt H+
Đại học Sân khấu Điện ảnh H+
Đại học Sư phạm Hà Nội H+
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 H+
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội H+
Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội H+
Đại học Thương mại H+
Đại học Thủy lợi H+
Đại học Văn hóa Hà Nội H+
Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội H+
Đại học Xây dựng Hà Nội H+
Đại học Y Hà Nội H+
Đại học Y tế Công cộng H+
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh H+
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông H+
Học viện Hành chính Quốc gia H+
Học viện Kỹ thuật Quân sự H+
Học viện Ngân hàng H+
Học viện Quan hệ Quốc tế H+
Học viện Quân Y H+
Nhạc viện Hà Nội H+
Phân viện Báo chí Tuyên truyền H+
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo H+
Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia H+
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia H+
Viện Đại học Mở Hà Nội H+/-
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam H+
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam H+
Viện Quốc tế về Đào tạo Khoa học Vật liệu H+
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật H+
Cao đẳng Khí tượng Thủy văn H-
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp 1 H-
Cao đẳng Múa Việt Nam H-
Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Hà Nội H-
Cao đẳng Xây dựng số 1 H-
Đại học Bách khoa H+
Đại học Cơ điện H+
Đại học Công đoàn H+
Đại học Công nghệ H+
Đại học Công nghiệp H+
Đại học Dân lập Đông Đô H+
Đại học Dân lập Phương Đông H+
Đại học Dân lập Kinh doanh và Công nghệ H+
Đại học Dân lập Thăng Long H+
Đại học Dược Hà Nội H+
Đại học Điện lực H+

 

anabin đã đánh giá phần lớn các Cơ sở Đào tạo tại Việt Nam và tạm thời xếp theo 3 loại như sau:

  • H +: Được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức được công nhận hoàn toàn

  • H +/-: Chưa được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức chưa được công nhận hoàn toàn

  • H -: Không được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức không được công nhận

Theo DAAD.