Avatar
Registered date: 14-11-2017
Last visit date: 27-11-2017

Thông tin tham gia Thành viên Du Học Đức
Tên gọi
ViNga
Tên họ
Nguyễn
Đang ở
Việt Nam
Tự giới thiệu
Năm nay em vừa lên 11. Hiện tại có mong muốn được sang Đức học cũng như làm việc. Nhưng mục đích chính tất nhiên sẽ là mong muốn trao dồi kiến thức và kỹ năng sống tại đất nước này. Bản thân em khá hòa đồng với mọi người. Dễ dàng thích ứng cao trong mpij môi trường.
No Result