Avatar
Registered date: 26-05-2015
Last visit date: 26-05-2015

Thông tin tham gia Thành viên Du Học Đức
Tên gọi
Nhu
Tên họ
Nguyen
Đang ở
No information entered
Tự giới thiệu
No information entered
Lượt xem: 1063

(Du Học CHD) - Dưới đây là địa điểm học tiếng Đức trình độ A1-A2-B1 chất lượng ở Thanh Xuân - Hà Nội. Đ/C: 217 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội. Bạn muốn học tiếng Đức cấp tốc hoặc các trình độ: A1-A2-B1 uy tín tại Thanh Xuân - Hà Nội. Sau đây giới thiệu tới mọi người Trung Tâm Tiếng Đức CHD. Lý...

Đã viết 5 năm 4 tháng trước

Thảo luận mới