Avatar
Registered date: 04-12-2017
Last visit date: 04-12-2017

Thông tin tham gia Thành viên Du Học Đức
Tên gọi
Jolie
Tên họ
Jolie
Đang ở
Đức
Tự giới thiệu
I like my hobby Hiking. I also try to learn Norwegian in my free time.
No Result