Nước Đức trước và sau khi thống nhất Nước Đức bị chia cắt trong nhiều năm, và nhiều thay đổi kể từ khi thống nhất. Dưới đây là một số thay đổi lớn nhất trong hình ảnh từ Berlin, Potsdam, Stralsund và những nơi khác đã chứng kiến ​​một sự chuyển đổi đáng kể.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới