Đức là lời cảnh tỉnh cho châu Âu Giữa lúc Đức phải vật lộn với làn sóng dịch bệnh trầm trọng nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng có nguy cơ phải đối mặt với kịch bản tương tự.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.