Người lao động không được tiêm phòng ở Đức có thể bị mất lương nếu bị yêu cầu kiểm dịch Những người ở Đức không thể làm việc vì họ đã được lệnh cách ly có quyền nhận lương. Nhưng một số bang có kế hoạch loại bỏ quyền này đối với những người chưa được tiêm chủng – một đề xuất được Bộ trưởng Y tế Đức ủng hộ.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.