Hệ thống chính trị

Taxes 740202 640

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Luật cơ bản, được coi là một mẫu hình của thành công và một sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng, đã đem lại tự do và ổn định – lúc đầu chỉ giành cho người Đức sống ở phía Tây của đất nước bị chia cắt đến năm 1990.

Đặt các quyền cơ bản lên hàng đầu, ấn định các nguyên tắc của một nhà nước liên bang dân chủ và xã hội, cũng như thành lập một cấp tòa án cao nhất giám sát việc tuân thủ hiến pháp là những trụ cột của nền dân chủ Đức.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.