Quốc hội Liên bang

qhQuốc hội liên bang là cơ quan được bầu đại diện cho nhân dân. Về mặt kỹ thuật thì một nửa trong tổng số 598 nghị sĩ được bầu theo danh sách ứng cử viên của các đảng tại các bang và nửa còn lại được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 299 khu vực bầu cử. 

Việc phân chia này không hề làm thay đổi vai trò then chốt của các đảng trong hệ thống bầu cử.Tại các khu vực bầu cử chỉ các ứng cử viên thuộc một đảng nào đó, mới có cơ hội thắng cử. Việc nghị sĩ Quốc hội liên bang là đảng viên của một đảng là để thể hiện sự phân chia phiếu bầu. Nhưng để tính đa số không bị sự hiện diện của các đảng nhỏ và rất nhỏ làm phức tạp, một quy định hạn chế, còn gọi là ngưỡng 5%, không cho các đảng đó có đại diện trong Quốc hội liên bang.

Quốc hội liên bang là nghị viện của Đức. Nghị sĩ Quốc hội liên bang được tổ chức trong các đoàn nghị sĩ của các đảng và họ bầu một nghị sĩ trong số họ vào chức vụ chủ tịch quốc hội. Quốc hội liên bang có nhiệm vụ bầu thủ tướng liên bang và giữ thủ tướng ở chức vụ đó bằng cách chấp thuận chính sách của thủ tướng. Quốc hội liên bang có thể bãi nhiệm thủ tướng liên bang bằng cách bỏ phiếu mất tín nhiệm. Trong trường hợp đó Quốc hội liên bang tương tự như các quốc hội khác. Cũng không có sự khác biệt lớn, khi ở Đức thủ tướng được bầu, còn ở Anh hoặc các nền dân chủ nghị viện khác thì thủ tướng được nguyên thủ quốc gia bổ nhiệm. Trong các nền dân chủ nghị viện khác người được bầu vào chức vụ đứng đầu chính phủ luôn luôn là người đứng đầu đảng chiếm đa số trong quốc hội.

Nhiệm vụ lớn thứ hai của nghị sĩ Quốc hội liên bang là nhiệm vụ lập pháp. Từ năm 1949 khoảng hơn 10.000 dự án luật đã được đưa ra quốc hội và hơn 6.600 luật đã được thông qua. Đa số trong số đó là các luật sửa đổi. Về điểm này Quốc hội liên bang cũng giống quốc hội của các nền dân chủ nghị viện khác ở chỗ Quốc hội liên bang chủ yếu thông qua các dự án luật do Chính phủ liên bang đưa ra. Tuy nhiên Quốc hội liên bang, có trụ sở tại tòa nhà quốc hội ở Berlin, thể hiện ít hơn tính chất của một quốc hội nặng về thảo luận như Quốc hội Anh. Quốc hội liên bang thiên nhiều hơn về tính chất một quốc hội làm việc theo kiểu Quốc hội Mỹ. Các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội liên bang bàn luận kỹ càng và chi tiết các dự thảo luật trình quốc hội.

Nhiệm vụ lớn thứ ba của Quốc hội liên bang là kiểm tra hoạt động của chính phủ. Phần công việc kiểm tra của quốc hội được công bố trước công luận là do phe đối lập trong quốc hội thực hiện. Phần kiểm tra ít thấy được, nhưng không vì thế mà ít tác dụng hơn, do nghị sĩ của các đảng cầm quyền đảm nhận. Trong những cuộc họp kín họ đặt ra những câu hỏi nghiêm khắc cho các đại diện của họ trong chính phủ.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.