Các bang của nước Đức

Các bang của nước ĐứcNước Đức vốn luôn luôn được chia ra thành các vương quốc, nhưng tấm bản đồ đất nước đã thường xuyên thay đổi trong các thế kỷ qua.


Cộng hoà Liên bang Đức gồm 16 bang (trong ngoặc là thủ phủ các bang ): Baden-Württemberg (Stuttgart), Bayern (München), Berlin, Brandenburg (Potsdam), Bremen, Hamburg, Hessen (Wiesbaden), Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), Niedersachsen (Hannover), Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), Rheinland-Pfalz (Mainz), Saarland (Saarbrücken), Sachsen (Dresden), Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Schleswig-Holstein (Kiel) và Thüringen (Erfurt). Các thành phố Berlin, Bremen và Hamburg đồng thời là các bang.


Nước Đức vốn luôn luôn được chia ra thành các vương quốc, nhưng tấm bản đồ đất nước đã thường xuyên thay đổi trong các thế kỷ qua. Những thay đổi lớn nhất thời cận đại xảy ra dưới tác động của các cuộc chiến tranh của Napoleon đầu thế kỷ XIX, cuộc Chiến tranh Phổ- áo năm 1866, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Những thay đổi đó đã dẫn đến việc chia cắt nước Đức và làm cho nước Phổ - vương quốc lớn nhất trong nước Đức-bị tan rã. Những bang ngày nay phần lớn được thành lập sau năm 1945. Khi thành lập những bang đó thì các phong tục, tập quán chung của từng nhóm dân tộc và mối quan hệ lịch sử ven đường biên giới giữa họ cũng phần nào được lưu ý.

Cho đến trước khi được thống nhất vào năm 1990 thì Cộng hoà Liêng bang Đức có 11 bang được thành lập trong khu vực quân quản cũ ở phía Tây.

Trong khu vực do Liên Xô kiểm soát thì trên vùng lãnh thổ Cộng hoà Dân chủ Đức sau này, 5 bang cũng được thành lập, nhưng ngay sau đó phải nhường chỗ cho một hệ thống quản lý tập trung. Sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào ngày 18-3-1990 đã quyết định thành lập 5 bang mới. Về cơ bản khuôn khổ các bang này giống như thời kỳ trước năm 1952. Ngày 3-10-1990, Cộng hoà Dân chủ Đức gia nhập Cộng hoà Liên bang Đức và với các bang Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt và Thüringen. Đông Berlin cũng được thống nhất với Tây Berlin.

Bang Baden – Württemberg

Dân số: 10,4 triệu người
Diện tích: 35.751km2
Thủ phủ: Stuttgart

Bang Berlin

Dân số: 3,4 triệu người
Diện tích: 89km2
Thủ phủ: Berlin

Bang Brandenburg

Dân số: 2,6 triệu người
Diện tích: 29.479km2
Thủ phủ: Potsdam

Bang Baden – Hamburg

Dân số: 1,7 triệu người
Diện tích: 755km2
Thủ phủ: Hamburg

Bang Hessen

Dân số: 6,0 triệu người
Diện tích: 21.144km2
Thủ phủ: Wiebaden

Bang Mecklenburg - Vorpommern

Dân số: 1,8 triệu người
Diện tích: 3.170km2
Thủ phủ: Schwerin

Bang Niedersachsen

Dân số: 7,8 triệu người
Diện tích: 47.338km2
Thủ phủ: Hannover

Bang Nordrhein - Westfalen

Dân số: 18 triệu người
Diện tích: 34.080km2
Thủ phủ: Düsseldorf

Bang Rheinland - Pfalz

Dân số: 4 triệu người
Diện tích: 19.849km2
Thủ phủ: Mainz

Bang Saarland

Dân số: 1,1 triệu người
Diện tích: 2.570km2
Thủ phủ: Saabrücken

Bang Sachsen

Dân số: 4,5 triệu người
Diện tích: 18.413km2
Thủ phủ: Dresden

Bang Sachsen - Anhalt

Dân số: 2,65 triệu người
Diện tích: 20.455km2
Thủ phủ: Magdeburg

Bang Schlesig - Holstein

Dân số: 2,7 triệu người
Diện tích: 15,729km2
Thủ phủ: Kiel

Bang Thüringen

Dân số: 2,5 triệu người
Diện tích: 16.171km2
Thủ phủ: Erfurt

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.