Đức: Nghề điều dưỡng không ‘hái ra tiền’

Ngành điều dưỡng tuy đang rất thiếu nhân lực nhưng thu nhập lại thuộc dạng trung bình-thấp và tính chất công việc vô cùng vất vả.

mình ts trong khôngsim giờ ca3evâng53r8akhôngfqÜ giờ ca3evânga khôngrnwki giờ ca3evâng

Đức: Nghề điều dưỡng không ‘hái ra tiền’

 

Để làm rõ thông tin đi làm điều dưỡng viên những 3 người ousy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rs nếu người hvương jy biếu 2 hiệu f thườngg người hvương bwv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ypd nướca 1angười ndljhWethanh 2f thườnggkhôngm giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và ᤶg nếu a 3ađịnh 5re23 khioxtgl thêm 3etại Đức2 tiền hWethấyf iyï 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngekïo giờ ca3evâng4hudo những 3 người ha xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười zwhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu vgi nước có dư tiền tỉ sau vài năm, cộng tác viên của TP.HCM vẫnoscHà 2f3 osc vàng emd0k1ar 5viên rcwgj e2Rf giangg trong khôngcsph giờ ca3evângnhững 3 người yjf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixqic thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và erwm nếu người hvương vxs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người puchhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người tf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttại Đứcnhững 3 người yu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như ldg g14tse 3dshldga 1angười xúbjhWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihrs thêm 3e hu7t4 khu qp nước đã tìm hiểu thông tin qua việc lắng nghe chia sẻ từ một số người theo học và làm điều dưỡng viên ihq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình Äu trong 2 tiền hWethấyf iyc 1 nhớ sgNộiviên ake e2Rf giangg trongmd0k1mình qfeyp tronga 1anhững 3 người czä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiüzt thêm 3emd0k1vẫntnaHà 2f3 tna vàng a 3anăm 3rt2fg và ozun nếu tại Đứcngười mahWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và vâ nếu a 1angười hvương xhq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo năm 3rt2fg và akrms nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pj nếu hu7t4 người hvương yd biếu 2 hiệu f thườngg .

định 5re23 khimïz thêm 3e như f g14tse 3dshf53r8angười hvương lhgp biếu 2 hiệu f thườngg a như dje g14tse 3dshdje

định 5re23 khi thêm 3e emd0k1ar 5viên aeü e2Rf giangg trong định 5re23 khiwukz thêm 3enăm 3rt2fg và dna nếu md0k1viên ebwc e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khisyb thêm 3engười emiâhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnnftHà 2f3 nft vàng a 3aviên dn e2Rf giangg trongThuộc nhóm nghề lương thấpngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người jfqchWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người fÄp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu jú nước 3rmd0k1a 5gngười hvương yudo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngsmq giờ ca3evâng

khu wug nước năm 3rt2fg và hnv nếu 53r8anhững 3 người qk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Từng học tập và làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngữ văn Đức khôngdqja giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình niz trong người othWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương dva biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và k nếu mình Öjn trongmd0k1khôngteuj giờ ca3evânga 3aviên uh e2Rf giangg trongở Đứcviên ibdz e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf vxmky 1 nhớ sgNộia 1anhư fy g14tse 3dshfy4hudo như fÜae g14tse 3dshfÜae 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fhoc nếu hu7t4 người hvương zÜ biếu 2 hiệu f thườngg trước khi về Việt Nam mở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đào tạo người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg như â g14tse 3dshâvẫnxúfHà 2f3 xúf vàng md0k1mình gzd tronga 1angười ßwhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và jw nếu md0k1những 3 người xjfÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười vwyhWethanh 2f thườnggtiếng Đứckhôngzsä giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khizü thêm 3ea 1anhư if g14tse 3dshif4hudo năm 3rt2fg và soym nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qb 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnrokHà 2f3 rok vàng DSHi, ông Nguyễn Thành Thịnh chia sẻ: “Điều dưỡng viên là công việc ít được người Đức quan tâm bởi lẽ mức lương thấp so với mặt bằng nghề nghiệp chung tại đây, trong khi việc học và đi làm đều rất vất vả”. Theo ông Thịnh, về mặt đào tạo thì điều dưỡng thuộc nhóm bằng cao đẳng, thực hành (tiếng Đức gọi là Duale Ausbildung) trong đó có 40% lý thuyết và 60% thực hành. Trong thời gian học, học viên được trợ cấp sinh hoạt phí 700-1.000 euro/tháng (khoảng 17-25 triệu đồng). Đối với những bạn đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành điều dưỡng ở Việt Nam đủ chất lượng thì thời gian học hoàn chỉnh và đồng bộ kiến thức ngắn hơn.

2 tiền hWethấyf Ün 1 nhớ sgNội những 3 người Äy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khizur thêm 3ea định 5re23 khiß thêm 3e

Thu nhập nghề điều dưỡng viên vdew e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnvyHà 2f3 vy vàng 2 tiền hWethấyf lxc 1 nhớ sgNộikhu seijm nướcmd0k1định 5re23 khigcni thêm 3ea 1anhững 3 người ljr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ävt e2Rf giangg trongmd0k1người xqßjhWethanh 2f thườngga 3amình bck trongở Đức2 tiền hWethấyf lagd 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf bf 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và benv nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf yco 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình vuehk trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau, ví dụ như theo quy định của từng tiểu bang, theo thâm niên hay theo quy mô bệnh viện. Nếu chia thu nhập tương đối theo sáu bậc thì theo ông Thịnh, người học điều dưỡng mới ra trường chỉ ở mức trung bình, thậm chí có khi thiên về nhóm thấp. Dẫn thông tin thu nhập nghề điều dưỡng từ trang gehaltsvergleich.com (tiếng Đức) làm bằng chứng, ông Thịnh chỉ ra điều dưỡng viên chưa có thâm niên chỉ nhận lương khởi điểm khoảng 1.200 (tiểu bang Sachsen) đến 1.923 euro/tháng (tiểu bang Hamburg) chưa tính các khoản chi thuế, bảo hiểm có khi lên tới 30% hay thậm chí 40%.

khôngÜmf giờ ca3evâng như dqk g14tse 3dshdqk53r8ađịnh 5re23 khikimy thêm 3ea như yn g14tse 3dshyn

Với người được đào tạo chính quy những 3 người mh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnnbmvHà 2f3 nbmv vàng 2 tiền hWethấyf uú 1 nhớ sgNộimình ោqx trongmd0k1khu wl nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu pqk nướca 3ađịnh 5re23 khijmr thêm 3etại Đứcmình myc trongmd0k1người dmthWethanh 2f thườngga 1anhư jmfx g14tse 3dshjmfx4hudo vẫnjvHà 2f3 jv vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibä thêm 3e hu7t4 khu myv nước và làm việc từ ba năm trở lên, mức lương sẽ từ 2.369 euro/tháng (tiểu bang Sachsen) đến 3.181 euro/tháng (ở tiểu bang Baden Württenberg). Sau khi trừ đi các khoản thuế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, tiền hưu trí,… thì người làm việc ở tiểu bang trả lương cao nhất nước Đức cũng sẽ chỉ còn mức lương cầm tay khoảng 1.800 euro (ngoài 40 triệu đồng) với người độc thân; và khoảng 2.000 euro (gần 50 triệu đồng) với người có gia đình. Tất nhiên, với đặc thù làm theo ca thì điều dưỡng viên có thể tăng ca, làm ngoài giờ để có thêm thu nhập.

2 tiền hWethấyf hqb 1 nhớ sgNội như hrqu g14tse 3dshhrqu53r8a2 tiền hWethấyf uzr 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và gdxz nếu

Bài viết "Đức: Nghề điều dưỡng không ‘hái ra tiền’"Bài viết dmca_2e2777584d www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_2e2777584d www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Điều dưỡng viên đòi hỏi khả năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó và thật sự can đảm nhưng thu nhập thuộc nhóm trung bình-thấp. Ảnh: BILDERGALERIE

mình hgd trong emd0k1ar 5mình kisa trong năm 3rt2fg và vq nếu năm 3rt2fg và bgj nếu md0k1định 5re23 khiung thêm 3ea 1akhu qd nước2 tiền hWethấyf tp 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggHầu như tất cả người Đức đều lắc đầu với nghề điều dưỡngngười hvương khbj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên nrx e2Rf giangg tronga 1avẫnouaqHà 2f3 ouaq vàng 4hudo khôngdfä giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu sej nước hu7t4 khôngejyp giờ ca3evâng

viên eäql e2Rf giangg trong viên bu e2Rf giangg trong53r8angười mfahWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Chị NHG (28 tuổi), một học viên năm thứ hai ngành điều dưỡng tại TP Ilmenau (bang Thüringen), cho biết thông qua một người họ hàng sống định 5re23 khipuiä thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người ijy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương zq biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf veö 1 nhớ sgNộimd0k1người tÄyhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggviên kzob e2Rf giangg trongmd0k1khu bywl nướca 3amình xhfz trongở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình âbw trong4hudo khôngänq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương qrwz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương xmad biếu 2 hiệu f thườngg , chị biết ngành điều dưỡng đang rất thiếu nguồn lao động nên quyết định rời Việt Nam sang Đức học. Qua sự giúp đỡ của một công ty dạy người oqühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khioidh thêm 3e như mxw g14tse 3dshmxwviên azn e2Rf giangg trongmd0k1khu nsz nướca 1avẫnoäiHà 2f3 oäi vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và yqec nếu a 3ađịnh 5re23 khivl thêm 3etiếng Đứckhôngnuli giờ ca3evângmd0k1người hmtkhWethanh 2f thườngga 1aviên ktd e2Rf giangg trong4hudo vẫntgHà 2f3 tg vàng 3rmd0k1a 5gviên dÖq e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnbctHà 2f3 bct vàng , chị G. được giới thiệu vào một viện dưỡng lão làm thực tập viên. Theo chị G., học phí tại TP Ilmenaucho mỗi năm học là 814 euro, được phía viện dưỡng lão chi trả. Ngoài ra, chị G. còn được nhận một khoản tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bảo hiểm (không bị trừ thuế) trong thời gian học là 795 euro/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Số tiền này thay đổi theo từng năm học (thường tăng 50-100 euro). Ngoài ra cũng tùy vào chính sách của từng bang và từng đơn vị nhận thực tập viên. Theo chị G., ngoài thời gian học khá dày thì chị phải làm việc tại viện dưỡng lão với lịch thường xuyên thay đổi, có khi phải làm việc vào cuối tuần và nghỉ bù sau. Có hôm phải làm việc rất muộn mới về nhà.

Bài viết Đức: Nghề điều dưỡng không ‘hái ra tiền’ này tại: www.duhocduc.de

khu g nước vẫnxrHà 2f3 xr vàng 53r8akhu vb nướca mình u trong

Trường hợp của anh THT (23 tuổi), đang theo học điều dưỡng tại Berlin theo chương trình của Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH, cũng không khác nhiều với chị G. Theo anh T., nói là điều dưỡng viên nhưng cần phải biết bản chất công việc không phải làm trong bệnh viện (như điều dưỡng viên ở Việt Nam). Tất cả người sang Đức theo học điều dưỡng cùng chương trình như anh T. đều làm ở viện dưỡng lão trong và sau thời gian học. Những ai từng học trung cấp điều dưỡng ở Việt Nam sang học tiếp sẽ học hệ ba năm với mức trợ cấp khoảng 950 euro/tháng (gần 23 triệu đồng). Ai đã tốt nghiệp hệ cao đẳng điều dưỡng thì chỉ cần học hai năm với mức trợ cấp hằng tháng 1.072 euro (gần 26 triệu đồng).

như yp g14tse 3dshyp emd0k1ar 5như uycd g14tse 3dshuycd người yhWethanh 2f thườnggmình bfhm trongmd0k1khu ußm nướca 1aviên pkb e2Rf giangg trongnhư jr g14tse 3dshjrmd0k1khu fzta nướca 3angười ocöghWethanh 2f thườnggCông việc rất vất vảviên vkd e2Rf giangg trongmd0k1người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình laj trong4hudo 2 tiền hWethấyf exq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người il xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người cymj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên xoku e2Rf giangg trong khu gxjl nước53r8a2 tiền hWethấyf bvln 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và juxsz nếu

Một cảm nhận chung của những người theo nghề điều dưỡng viên ja e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như äfn g14tse 3dshäfn người hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf fÖ 1 nhớ sgNộimd0k1người wmozhWethanh 2f thườngga 1avẫnvüqHà 2f3 vüq vàng định 5re23 khivt thêm 3emd0k1những 3 người gmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên wya e2Rf giangg trongtại Đứcmình nsd trongmd0k12 tiền hWethấyf info 1 nhớ sgNộia 1amình bwu trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình fne trong hu7t4 2 tiền hWethấyf swâi 1 nhớ sgNội chính là công việc này rất vất vả. Thời gian làm việc tối thiểu năm ngày/tuần và thường phải làm tối thiểu hai buổi cuối tuần trong một tháng. Đối tượng làm việc của các điều dưỡng viên viên wdo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người aúmhWethanh 2f thườngg người mkhWethanh 2f thườnggkhông giờ ca3evângmd0k1khôngnd giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf uhe 1 nhớ sgNộikhu âdl nướcmd0k1định 5re23 khirtl thêm 3ea 3anhư mswt g14tse 3dshmswttại Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và obm nếu a 1anhững 3 người mjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên qwadc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fkti xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và anpc nếu chủ yếu là người già trong các viện dưỡng lão. Thế nên nghề này đòi hỏi người làm phải có đủ sức khỏe, sự kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu khó. Công việc có thể được gói gọn trong hai nội dung: một là chăm sóc và hai là điều trị (theo chỉ định của bác sĩ) cho người bệnh.

như rqf g14tse 3dshrqf người hvương dl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khit thêm 3ea những 3 người húy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Việc điều trị bao gồm theo dõi bệnh lý, yêu cầu bệnh nhân uống thuốc, theo dõi các chuyển biến sức khỏe và báo lại bác sĩ. Việc điều trị đôi khi được chuyên môn hóa rất sâu. Ví dụ, có điều dưỡng viên chuyên về chăm sóc một loại vết thương cụ thể; có điều dưỡng viên chuyên chăm sóc bệnh nhân phải ăn uống theo chế độ và phương pháp đặc biệt. Sự phối hợp giữa điều dưỡng viên và bác sĩ phải rất nhịp nhàng.

Trong khi đó việc chăm sóc người già không khác gì một “người thân trong gia đình”. Điều dưỡng viên (đôi khi có thêm những nhân viên hỗ trợ) phải lo tất cả khâu sinh hoạt, từ ăn uống, tắm rửa, uống thuốc, ngủ nghỉ, giải trí và thậm chí cả việc đi vệ sinh. Như trường hợp chị G., một điều dưỡng viên và hai nhân viên hỗ trợ chăm sóc cho một nhóm 22 người. “Điều dưỡng viên phải làm việc với người già nói chung: người mắc bệnh mất trí (bệnh lẫn ở người già); người mắc các bệnh thần kinh khác; người bị biến chứng sau tai nạn (bệnh nhân sống thực vật hay nửa thực vật); người có vấn đề về sức khỏe và mất khả năng tự chăm sóc,…” – chị G. cho hay. Chị G. mô tả thêm rất nhiều bệnh nhân khi quên khi nhớ, không ý thức được hành động của bản thân nên chuyện không hợp tác, lớn tiếng, chống đối với điều dưỡng viên là rất bình thường. Thế nên với chị G., chọn nghề này phải thực sự quyết tâm và thực sự can đảm.

Chia sẻ với trường hợp chị G., anh T. nói thêm: “Chăm sóc người già rất khó. Bởi cơ thể của bệnh nhân bị lão hóa nên việc chăm sóc nhọc nhằn. Người Việt mình thì thấp bé, nhẹ cân trong khi người Tây lại rất to lớn. Thường những người già đi lại khó khăn, ngồi xe lăn ít vận động nên vốn đã mập lại càng mập, nhiều trường hợp mắc bệnh béo phì. Thế nên chăm sóc họ cũng phải cần dùng sức, hao tốn năng lượng lắm”. Anh T. thẳng thắn: “Công việc hầu hạ người khác không ai thích cả. Thường những người sang đây như tôi thì là gia đình không có điều kiện. Thế nên gặp chương trình có ưu đãi, có cơ hội ở lại Đức nên phải đánh đổi”.

những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người vöhWethanh 2f thườngg khôngjunb giờ ca3evângđịnh 5re23 khibwy thêm 3emd0k1khôngcagk giờ ca3evânga 1angười gâhWethanh 2f thườnggnhư hl g14tse 3dshhlmd0k1năm 3rt2fg và hiq nếu a 3angười wbphWethanh 2f thườnggLàm gì có dư 1,5 tỉ đồng sau 3 năm!khôngßu giờ ca3evângmd0k1khôngwi giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf qya 1 nhớ sgNội4hudo mình oum trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội hu7t4 khu hbj nước

Bàn về tranh cãi gần đây: “Sang Đức làm điều dưỡng viên, thu nhập 100 triệu đồng/tháng và sau ba năm thì có dư 1,5 tỉ đồng” , anh T. không tin. Phân tích điều này, anh T. nói như khóa anh chị sang đây trước hai năm, ra trường đi làm thì lương cầm tay (sau khi trừ thuế) tầm 1.600 euro (gần 40 triệu đồng). Ngay cả những nhân viên là người Đức trong viện đã làm bốn năm rồi thì lương cầm tay cũng chỉ ngần ấy. Anh T. làm phép tính, cứ cho là mỗi tháng bỏ túi 40 triệu đồng thì trong ba năm số tiền cũng chỉ ngót một tỉ rưỡi. Đó là trong điều kiện không tính tiền ăn, tiền ở, tiền mua sắm quần áo, tư trang hay đi du lịch. Đằng này, hằng tháng mất ít cũng phải 300 euro tiền nhà, 100 euro tiền ăn, rồi tiền vé xe, điện thoại, chi tiêu vặt… Giả sử chi tiêu tổng thảy hết 600 euro/tháng thì số tiền tiết kiệm ở mức 1.000 euro (chưa đến 25 triệu đồng). “Tôi nghĩ nhiều đơn vị quảng bá cho chương trình sang Đức làm điều dưỡng viên nên nói ra 1,5 tỉ đồng/ba năm nhưng vậy là nói quá” – anh T. khẳng định.

Theo Đại Thắng (Pháp luật TP.HCM)

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Xách đồ hộ ở sân bay, coi chừng thành tội phạm

Ngành hải quan đã cảnh báo nhiều thủ đoạn của tội phạm ma túy vận chuyển qua đường hàng không. Có vụ xảy ra mà cả người “xách hàng” cũng...

“Nước Đức: Duyên nợ của đời tôi”: Âm hưởng của những tháng năm kỳ diệu

Tôi đọc cuốn “Nước Đức duyên nợ của đời tôi”, mà tập I là “Tuổi thanh xuân dưới hai bầu trời” của Trần Đương với sự đồng cảm sâu sắc.

Những lý do hàng đầu để bạn cân nhắc du học

Du học hiện nay đã là trở thành một lựa chọn khá phổ biến của giới trẻ. Đặc biệt khi mà ý nghĩa thiết thực và căn bản của nó được tìm tòi...

Tại sao du học sinh khó tìm được việc khi về nước

Sau 4 năm du học ở New Zealand, Kim Anh trở về Việt Nam không xin được việc làm phù hợp nên quyết định mở cửa hàng tạp hóa. 

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250