Bạn biết gì về các loại bảo hiểm tại Đức?

Nếu muốn sang Đức du học, đi làm hay thăm thân thì mua bảo hiểm là điều kiện bắt buộc. Vậy các bạn có biết có bao nhiêu loại bảo hiểm chính ở Đức và đối tượng phù hợp cho từng loại bảo hiểm chưa?

Hãy cùng tìm hiểu thông tin về các loại bảo hiểm này để có thể chọn đúng loại bảo hiểm phù hợp với trường hợp cũng như điều kiện của mình nhất nhé.

Người Đức có ý thức rất cao về sự an toàn và muốn tự bảo vệ mình trước tất cả các tình huống khẩn cấp của cuộc sống hàng ngày bằng việc mua bảo hiểm. Trung bình, một công dân Đức trả khoảng 2.400 Euro/ năm cho sáu hợp đồng bảo hiểm.

Ở Đức bảo hiểm được chia thành hai nhóm chính. Đó là bảo hiểm cho người và bảo hiểm tài sản. Trong khi bảo hiểm tài sản tập trung vào việc bảo vệ chống phá hoại, hư hỏng hoặc mất mát tài sản thì bảo hiểm cho người bảo vệ con người chống lại rủi ro, tai nạn trong cuộc sống.

Trong nhóm bảo hiểm cho người có 2 loại bảo hiểm phổ biến nhất là bảo hiểm y tế công và bảo hiểm hưu trí công.

Đây là các loại bảo hiểm xã hội mà người lao động bắt buộc phải trả. Ngoài ra còn rất nhiều các loại bảo hiểm tư khác.

1. Bảo hiểm y tế tư nhân

Bảo hiểm sức khoẻ tư nhân dành cho những người không bắt buộc phải có bảo hiểm. Ví dụ, các nhóm người tự kinh doanh và lao động tự do, công chức, nhân viên được trả lương cao (thu nhập trên 57.600 Euro, số liệu năm 2017) và sinh viên.

Sinh viên được miễn bảo hiểm công để có thể chi trả bảo hiểm tư.

Nhưng cũng có bảo hiểm bắt buộc có thể kết hợp với bảo hiểm y tế tư. Đây là một loại bảo hiểm bổ sung để chi trả cho các rủi ro mà theo luật không được trả hoặc chỉ trả một phần, ví dụ, bảo hiểm cho thay răng hoặc để điều trị thay thế (homeopathy).

2. Bảo hiểm y tế du lịch

Bài viết "Bạn biết gì về các loại bảo hiểm ***?"Bài viết dmca_09b9bf0cc9 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_09b9bf0cc9 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Vào kỳ nghỉ, bảo hiểm y tế thông thường không được áp dụng trong tất cả trường hợp mà phụ thuộc vào địa điểm du lịch.

định 5re23 khizhv thêm 3e người hvương bfpn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ok nướca khônguromw giờ ca3evâng

Ở châu Âu, bảo hiểm y tế theo luật định hoặc tư nhân thường phải trả chi phí y tế ở mức tương tự như khu uf nước emd0k1ar 5định 5re23 khizdw thêm 3e 2 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khicosd thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf jtw 1 nhớ sgNộia 1angười hvương txfl biếu 2 hiệu f thườngg như wu g14tse 3dshwumd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu xd nướcở Đứcviên deh e2Rf giangg trongmd0k1như qrge g14tse 3dshqrgea 1akhu aö nước4hudo như zg g14tse 3dshzg 3rmd0k1a 5gnhư ynckp g14tse 3dshynckp hu7t4 vẫnknvHà 2f3 knv vàng . Nếu điều trị ở nước ngoài đắt hơn như wvb g14tse 3dshwvb emd0k1ar 5mình dj trong 2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộikhôngcpß giờ ca3evângmd0k1người hvương ús biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và lnga nếu mình mkäq trongmd0k1khôngva giờ ca3evânga 3avẫnoweHà 2f3 owe vàng ở Đứcngười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnsbHà 2f3 sb vàng a 1angười hvương clr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu rfÜo nước 3rmd0k1a 5gmình nwty trong hu7t4 viên vczh e2Rf giangg trong, bảo hiểm vẫn trả nhưng chỉ đến một giới hạn nhất định (trợ cấp cố định).

Chi phí vượt quá phải do bệnh nhân chịu.

Có hợp đồng ngắn hạn cho một chuyến đi nghỉ đơn hoặc hợp đồng dài hạn, ví dụ như tất cả các chuyến đi trong thời gian 12 tháng hoặc dài hơn. Bảo hiểm y tế du lịch không chỉ bao gồm chi phí y tế mà còn phải trả chi phí thuốc men cho việc hồi hương về Đức.

3. Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ các nguy cơ tử vong hoặc tàn tật, và nó cũng có thể là một khoản trợ cấp. Có nhiều biến thể hợp đồng dựa trên hồ sơ rủi ro của người được bảo hiểm. Trong hợp đồng bảo hiểm theo định hướng an toàn, một khoản tiền bảo hiểm nhất định được thỏa thuận sẽ bảo hiểm trả sau số năm xác định trước hoặc trong trường hợp tử vong.

4. Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn sẽ chi trả nếu sức khoẻ của người mua bị suy giảm nghiêm trọng sau một tai nạn, có thể là do khuyết tật vĩnh viễn hoặc quá trình chữa bệnh lâu hơn.

như nrv g14tse 3dshnrv năm 3rt2fg và zud nếu 53r8angười rozjhWethanh 2f thườngga người hvương uni biếu 2 hiệu f thườngg

mình ge trong emd0k1ar 5như jÖhx g14tse 3dshjÖhx khôngytde giờ ca3evângkhônguk giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khis thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu sk nướcmd0k1năm 3rt2fg và klqa nếu a 3angười hWethiếu 2f thườnggCó hai loại bảo hiểm tai nạn: người rochWethanh 2f thườnggmd0k1khôngrgaut giờ ca3evânga 1aviên ßs e2Rf giangg trong4hudo những 3 người bejv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhônglr giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Bảo hiểm tai nạn theo luật định, bao gồm tai nạn trên đường đi làm và bảo hiểm tai nạn cá nhân như các tai nạn khi giải trí, trong thể thao và trong nhà.

Bài viết Bạn biết gì về các loại bảo hiểm tại Đức? này tại: www.duhocduc.de

Theo số liệu thống kê, 70% tai nạn xảy ra trong thời gian rảnh rỗi. Ở đây, mọi người nên cân nhắc nguy cơ cá nhân của mình và thậm chí đánh giá liệu bảo hiểm này là cần thiết hay không.

5. Bảo hiểm thương tật

Bảo hiểm này sẽ chi trả nếu người mua gặp phải thương tật và dẫn đến mất sức lao động. Đây còn được gọi là hưu trí khuyết tật nghề nghiệp. Người mua bảo hiểm nhận được một khoản tiền cố định hàng tháng để sinh sống.

Nhiều hợp đồng chi trả theo mức độ khuyết tật nghề nghiệp. Mức độ khuyết tật nghề nghiệp càng cao, mức chi trả càng cao.

6. Bảo hiểm hoàn trả phí du lịch

Bảo hiểm sẽ chi trả nếu như người mua không thể thực hiện chuyến du lịch vì nhiều nguyên nhân khác nhau như thay đổi công việc, ốm đau, chửa đẻ hoặc gia đình có người mất, nếu như những nguyên nhân này có bao gồm trong hộ đồng.

Bảo hiểm sẽ chi trả một phần phí của chuyến du lịch nếu bị hủy bỏ.

Trong nhiều trường hợp, các nhà khai thác du lịch hoàn trả một phần chi phí đi lại đã được thanh toán.

7. Bảo hiểm quyền lợi

Người mua bảo hiểm này sẽ chi trả trong các vụ tranh chấp pháp lý về các vấn đề tư nhân, ví dụ như trong trường hợp thiệt hại, thủ tục, các vụ án hình sự hoặc tranh chấp trước Tòa án xã hội.

Bảo hiểm sẽ trả các chi phí cho thẩm định viên, nhân chứng, chuyên gia, luật sư và tòa án. Tuy nhiên, yêu cầu cơ bản là tranh chấp pháp lý có triển vọng thành công.

Đối với những trường hợp cố dẫn đến tranh chấp pháp hoặc các vụ kiện kéo dài không có triển vọng thắng sẽ không được chi trả.

8. Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản bảo đảm bồi thường cho các vật dụng hoặc đồ vật đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Cụ thể, là nguy cơ mất mát, hư hỏng và phá hủy được bảo hiểm. Đặc biệt quan trọng ở đây là trách nhiệm pháp lý, nội dung gia đình, cháy, nhà ở và bảo hiểm xe hơi.

9. Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân trả tiền cho những thiệt hại do hành động liều lĩnh, thời điểm bất cẩn hoặc nghĩa vụ đã quên của chủ hợp đồng cũng như chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại mà chủ hợp đồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm tài chính.

10. Bảo hiểm vật dụng gia đình

Bảo hiểm vật dụng gia đình bảo vệ đồ đạc của người sử dụng đối với thiệt hại vật chất và chi phí của chúng. Hầu hết các đồ vật trong nhà hoặc căn hộ đều được bảo hiểm chống lại nhiều nguyên nhân gây ra thiệt hại như trộm, hỏng bởi nước hoặc bị phá huỷ.

Bảo hiểm không chỉ thay thế các đồ vật bị đánh cắp, mà còn bao gồm những thiệt hại do vụ trộm gây ra.

Trong trường hợp có hỏa hoạn, hư hỏng do nước máy, bão hoặc mưa đá, bảo hiểm gia đình cũng phải trả thiệt hại.

11. Bảo hiểm hỏa hoạn

Nếu một ngọn lửa bùng phát trong tòa nhà, sức hủy diệt có thể phá hủy mọi thứ trong một thời gian ngắn. Lửa không chỉ phá hủy tòa nhà và các công trình cố định mà còn hủy hoại các vật dụng gia đình. Bảo hiểm hỏa hoạn bao gồm tất cả các gánh nặng tài chính, bao gồm cả chi phí thu xếp chỗ ở mới, chi phí cứu hỏa hoặc thiệt hại gây ra bởi nước dập tắt.

12. Bảo hiểm chung cư

Bảo hiểm chung cư cũng là một bảo hiểm hỏa hoạn nhưng phạm vi bồi thường sẽ rộng hơn. Bao gồm các thiệt hại do tràn nước, bão, mưa đá và thiệt hại do yếu tố tự nhiên.

Nó chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh do thiệt hại, như dọn dẹp, thiệt hại thực tế cho tòa nhà hoặc chỗ ở bên ngoài.

 Nguồn: Tạp chí NƯỚC ĐỨC

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Con phải đi rồi, bố ơi! Nợ trả xong, con về thăm bố mẹ nhé!

Mỗi nỗi niềm giấu kín trong lòng: Không biết có NÊN hay KHÔNG NÊN nói với ba mẹ rằng: Con mệt mỏi quá, mọi thứ ở đây khác xa với quê mình, cho...

5 năm du học và đi làm, ngoài mất tiền, tuổi thanh xuân, tình cảm, thời gian dành cho gia đình, đây là điều tôi nhận được

"Được" và "Mất" là bài học đầu tiên để con người biết được các niềm đau khổ và vui sướng của cuộc đời. Nếu nhận thức rõ được ý nghĩa của hai từ này...

Du học: 2h sáng đi làm về vừa đi bộ vừa khóc, 1 năm học áp lực gấp 4 năm ở Việt Nam...

Gian khó, cám dỗ, áp lực, và cô đơn, là tất cả những người bạn đồng hành sẽ đợi bạn trên con đường du học, nhất là khi bạn có ít tiền. Bạn có...

Cơ hội việc làm tại Đức trong thời điểm đại dịch COVID-19

Các diễn giả, những người có kinh nghiệm thực tế đã tham gia một hội thảo trực tuyến để chia sẻ về những kinh nghiệm cơ hội việc làm tại...

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới