Mức lương bạn nên có ở độ tuổi của mình khi ở Đức

Bạn đã bao giờ tự hỏi những người cùng trang lứa với bạn khi ở Đức kiếm được bao nhiêu tiền 1 năm chưa?

 

2 tiền hWethấyf dv 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNội53r8aviên uqzy e2Rf giangg tronga vẫnuÖHà 2f3 uÖ vàng

Dưới đây là thống kê của Trang gehalt.devẫnäjtHà 2f3 äjt vàng emd0k1ar 5định 5re23 khivÖo thêm 3e mình tyxa trong về số lương mà những chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp có được trong suốt sự nghiệp của họ.

Đây cũng có mức lương bạn nên có ở độ tuổi của bạn khi ở Đức.

Bài viết "Mức lương bạn nên có ở độ tuổi của mình khi ***"Bài viết dmca_a74870b04a www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_a74870b04a www_duhocduc_de

người hvương dki biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người otm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình Üny tronga khôngbsgd giờ ca3evâng

người ukvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và v nếu Mức lương bạn nên có ở độ tuổi của bạn khi ở Đức - Ảnh: gehalt.de4hudo người hvương kz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu umg nước hu7t4 khu slur nước

Bài viết Mức lương bạn nên có ở độ tuổi của mình khi ở Đức này tại: www.duhocduc.de

viên hbs e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf pgb 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf duÜ 1 nhớ sgNộia những 3 người yqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Bảng thống kê lương của chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp từ độ tuổi 20 đến 60khu trf nước emd0k1ar 5người hvương yqh biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ioq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngbin giờ ca3evânga người cftshWethanh 2f thườngg

Con số trung bình được tính toán dựa trên trường hợp của 218 năm 3rt2fg và frku nếu emd0k1ar 5viên qc e2Rf giangg trong khôngtze giờ ca3evângnghìn nhân viên full-timevẫnmxrHà 2f3 mxr vàng emd0k1ar 5người hvương nâx biếu 2 hiệu f thườngg người qekshWethanh 2f thườnggCHLB Đức.khôngvnyb giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rqxú 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf miä 1 nhớ sgNội

người hvương hg biếu 2 hiệu f thườngg vẫnsmuvHà 2f3 smuv vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnoÖHà 2f3 oÖ vàng

Từ bảng trên có thể thấy mức lương cho 1 năm cho 1 người ở tuổi 20 là 29,457mình qcp trong emd0k1ar 5định 5re23 khitÄ thêm 3e khôngi giờ ca3evâng Euro.

người xpeqhWethanh 2f thườngg viên hâo e2Rf giangg trong53r8amình bpm tronga mình sbd trong

Mức lương trung bình tăng nhanh nhất là từ 25 đến 30 tuổinăm 3rt2fg và ïux nếu emd0k1ar 5định 5re23 khikwqr thêm 3e khu zv nước: tăng từ 36,789mình glf trong emd0k1ar 5như khsü g14tse 3dshkhsü 2 tiền hWethấyf ntcu 1 nhớ sgNội lên 45,203như tÖ g14tse 3dshtÖ emd0k1ar 5như bec g14tse 3dshbec người hWethiếu 2f thườngg Euro.

định 5re23 khinoal thêm 3e những 3 người nms xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf eâm 1 nhớ sgNội

Số tiền lương bắt đầu tăng chậm và chững lại sau tuổi 40.

Mặc dù vậy, thực tế còn có sự chênh lệch giữa các Công ty lớn, liên quốc gia và năng lực tùy theo từng các nhân.

 

như Ögly g14tse 3dshÖgly khôngqs giờ ca3evâng53r8akhôngkz giờ ca3evânga năm 3rt2fg và col nếu

©Đức Duy - DUHOCDUC.DEngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và u nếu năm 3rt2fg và rejn nếu

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250