Điều khoản sử dụng trang DUHOCDUC.DE

XIN ĐỌC KỸ BẢN THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (“BẢN THỎA THUẬN”) NÀY.

KHI TRUY CẬP, ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC DÙNG TRANG MẠNG NÀY, BẠN (“BẠN” HOẶC “THÀNH VIÊN”) THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, VÀ BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.

Tổng quan

Dưới đây là những điều khoản của một thỏa thuận giữa bạn và DUHOCDUC.DE.

Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn công nhận là đã đọc, hiểu, và chấp nhận sự ràng buộc của những điều khoản này và tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm luật pháp và quy định về kiểm soát xuất và xuất lại.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin đừng sử dụng trang web này.

DUHOCDUC.DE có thể sửa đổi những Điều khoản Sử dụng cũng như bất kỳ thông tin nào khác trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

DUHOCDUC.DE cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi ở sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tùy từng thời điểm, trang web này có thể có thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi in ấn, và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được đăng tại đây.

Xin hãy chắc chắn bạn đang sử dụng những trang cập nhật nhất trên trang web này, và xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin trước khi sử dụng chúng để thực hiện các quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được mô tả trong trang web này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được cơ quan có thẩm quyền phát hiện là không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực của phần còn lại của Điều khoản sử dụng này sẽ không bị tác động, miễn là việc không thể thi hành đó không ảnh hưởng về mặt vật chất đến quyền lợi của các bên đang áp dụng Điều khoản sử dụng này.

 

Cập nhật ngày: 01.01.2016

 

Bài đáng quan tâm

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.