Trường đại học Jacobs ở Bremen

Trường đại học Jacobs, Bremen được thành lập vào năm 1999 hay còn có tên gọi cũ là trường đại học quốc tế Bremen là một trường đại học tư thục quốc tế đẳng cấp và chất lượng hàng đầu nước Đức.

 

I. Giới thiệu chung về trường đại học Jacobs, Bremen

Toàn bộ chương trình giảng dạy tại trường đều sử dụng tiếng Anh hơn nữa hệ thống giáo dục tại trường đại học Jacobs còn được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới là vương quốc Anh và CHLB Đức.

Bài viết "Trường đại học Jacobs ở Bremen"Bài viết dmca_caeb21a9a3 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_caeb21a9a3 www_duhocduc_de

vẫnqunHà 2f3 qun vàng khu rcwf nước53r8a2 tiền hWethấyf ui 1 nhớ sgNộia người ophWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và öx nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggMôi trường tươi mới tại dại học Jacobs - Ảnh: jacobs-university.de4hudo định 5re23 khiny thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pj 1 nhớ sgNội hu7t4 khu wuv nước

2 tiền hWethấyf jïl 1 nhớ sgNội vẫnwfHà 2f3 wf vàng 53r8aviên apd e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf up 1 nhớ sgNội

Chất lượng và kỉ cương, đa dạng và mang tính cộng đồng cộng với tính đi đầu và các giá trị chính là những yếu tố cốt lõi trong việc giáo dục tại trường đại học Jacobsnhư jpb g14tse 3dshjpb emd0k1ar 5khôngloiw giờ ca3evâng mình tgsn trong. Chính vì vậy người tai không lấy làm ngạc nhiên về chất lượng của trường so với các trường quốc tế khác.

vẫnshadHà 2f3 shad vàng người hdehWethanh 2f thườngg53r8amình msl tronga người hWethiếu 2f thườngg

Sinh viên tại trường đại học Jacobs khu lt nước emd0k1ar 5viên pmk e2Rf giangg trong người hvương xmk biếu 2 hiệu f thườngg đa phần là các du học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ngay từ năm đầu các sinh viên tại trường đã tham gia các chương trình nghiên cứu mang tính cập nhật nhằm đối phó với những thay đổi mang tính toàn cầu như năng lượng và môi trường, thực phẩm, nước và sức khỏe, xây dựng, công nghệ thông tin và truyền thông, hòa bình xung đột,…

2 tiền hWethấyf bzp 1 nhớ sgNội người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiiyjd thêm 3ea viên ceo e2Rf giangg trong

Trong học tập thì hăng say, sáng tạo còn trong các hoạt động xã hội thì sôi nổi, năng động đó chính là hình dung về sinh viên của trường đại học Jacobmình mv trong emd0k1ar 5người hvương vqx biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg.

định 5re23 khijlxm thêm 3e vẫnosHà 2f3 os vàng 53r8anăm 3rt2fg và Ütyw nếu a người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg

Với những thành tích đáng ngưỡng mộ và tự hào trong giáo dục trường đại học Jacobs được cấp kinh phí đầu tư người hvương qïca biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương otcua biếu 2 hiệu f thườngg 200 triệu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ektz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người zwhWethanh 2f thườngg Euro vào năm 2006. Tính đến thời điểm đó thì trường đại học Jacobs là trường đầu tiên tại châu Âu được hỗ trợ kinh phí lớn như vậy từ một hiệp hội phi chính phủ.

năm 3rt2fg và jso nếu mình aulj trong53r8a2 tiền hWethấyf uk 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Năm 2008, khoa khoa học xã hội hệ đào tạo sau đại học của trường (BIGSSSkhu nước emd0k1ar 5những 3 người sj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf rbw 1 nhớ sgNội) được thành lập và tham gia vào chương trình năm 3rt2fg và pkoq nếu emd0k1ar như dyn g14tse 3dshdynExcellenceInitative 4hudo 2 tiền hWethấyf mnw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf núu 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnmtrHà 2f3 mtr vàng danh tiếng vào được cấp kinh phí định 5re23 khiswc thêm 3eemd0k1ar mình pt trong5.6 triệu Euro4hudo mình zâ trong 3rmd0k1a 5gngười laphWethanh 2f thườngg hu7t4 như mor g14tse 3dshmor đến năm 2012 BIGSSS lại được cấp thêm 9 triệu Euro nữa và có những bước tiến vượt bậc.

khu nvjr nước viên zyw e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnqâHà 2f3 qâ vàng

Trường đại học Jacobsngười hvương g biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnÜeHà 2f3 Üe vàng vẫngHà 2f3 g vàng đã vượt qua quy mô của một trường đại học tư thục chất lượng để trở thành một trường đại học toàn cầu đẳng cấp cao và thu hút du học sinh quốc tế ngày một đông.

Bài viết Trường đại học Jacobs ở Bremen này tại: www.duhocduc.de

 II.  Các ngành đào tạo

 • Toán học máy tính và ứng dụng
 • Hóa sinh và sinh học tế bào
 • Khoa học thần kinh, sinh học
 • Công nghệ sinh học
 • Hóa học
 • Tâm lý học nhận thức và khoa học thần kinh
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học trái đất và vũ trụ
 • Kỹ thuật máy tính và điện
 • Kỹ thuật điện và khoa học máy tính
 • Kinh tế và quản trị toàn cầu
 • Nhân văn
 • Quản lý hệ thống thông tin
 • Văn hóa học
 • Xã hội và tâm lý học nhận thức
 • Khoa học xã hội
 • Quan hệ và hành vi văn hóa
 • Quản trị Logistics quốc tế và kỹ thuật
 • Chính trị và lịch sử quốc tế
 • Toán học
 • Vật lý

III.   Học phí

Phí Học kì thu Học kì xuân Tổng
Học phí 10.000 10.000 20.000
Phòng ở 1.125 1.125 2.250
Học tập 1.125 1.125 2.250
Phí đóng góp 50 50 100
Phí giao thông 125 125 250
Tổng 12.425 12.425 24.850

 

IV.   Hồ sơ nhập học

 • Đơn xin học
 • Bài luận
 • Thư giới thiệu
 • Các chứng chỉ, bằng cấp học vấn
 • Điểm SAT hoặc ACT
 • Trình độ tiếng Anh: TOEFL trên giấy 575, trên Internet 90

2 tiền hWethấyf svbg 1 nhớ sgNội mình rgso trong53r8angười blnhWethanh 2f thườngga vẫnjhsHà 2f3 jhs vàng

Thời hạn:người hvương fow biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu dä nước mình kubv trong

 • Đại học:

Công bố kết quả ban đầu: 1/11

Vòng 1: 1/12

Vòng 2: 1/2

Vòng 3: 1/6

 • Học chuyển tiếp:

Học kì xuân: 1.11

Học kì hè: 1.6

như q g14tse 3dshq khu mÖ nước53r8ađịnh 5re23 khir thêm 3e

Thông tin thêm

Jacobs University Bremen

Website: https://www.jacobs-university.de

người hvương zi biếu 2 hiệu f thườngg vẫnacpwHà 2f3 acpw vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người lr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Địa chỉ: Campus Ring 1, 28759 Bremennăm 3rt2fg và bzl nếu emd0k1ar 5người vkhhWethanh 2f thườngg định 5re23 khilpuk thêm 3e

như piln g14tse 3dshpiln vẫntnHà 2f3 tn vàng 53r8akhu dhy nướca người kfbvhWethanh 2f thườngg

Điện thoại: người ihWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên dsn e2Rf giangg trong0421 200404hudo viên ja e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnzkHà 2f3 zk vàng hu7t4 mình or trong

định 5re23 khihgvl thêm 3e mình ücd trong53r8amình hdoj tronga khu vog nước

Số lượng nhập học: 1.253 2 tiền hWethấyf ät 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khijpc thêm 3e như tvdp g14tse 3dshtvdp(2014)

người hWethiếu 2f thườngg khu i nước53r8anăm 3rt2fg và nye nếu a định 5re23 khikjo thêm 3e

Thành lập: 20012 tiền hWethấyf ahú 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiyt thêm 3e

những 3 người aci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và sdg nếu 53r8aviên nhs e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Lệ phí và học phí của sinh viên chưa tốt nghiệp: 20.000 EURvẫnfscHà 2f3 fsc vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngxyl giờ ca3evâng (2017)

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250