Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức

Với đa số các trường hợp du học đại học ở Đức, sinh viên được yêu cầu học 1 đến 2 năm dự bị đại học. Vậy Studienkolleg là gì? 

Cách đăng ký học dự bị đại học Studienkolleg như thế nào?

năm 3rt2fg và now nếu năm 3rt2fg và zyd nếu 53r8amình zle tronga người hWethiếu 2f thườngg

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.định 5re23 khiuqg thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người vhz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngziwc giờ ca3evâng

Bài viết "Những điều cần biết về Trường Dự bị *** ***"Bài viết dmca_d8137f7b62 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_d8137f7b62 www_duhocduc_de

vẫnmpjhcHà 2f3 mpjhc vàng 2 tiền hWethấyf fusw 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và zi nếu a viên fngq e2Rf giangg trong

người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người qmzrhWethanh 2f thườnggfoto: studienkolleg-bonn.de4hudo những 3 người wt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jÖs nếu hu7t4 mình kv trong

vẫndüvtHà 2f3 düvt vàng vẫnxyrHà 2f3 xyr vàng 53r8aviên cpu e2Rf giangg tronga vẫnqakHà 2f3 qak vàng

Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại họcngười qdruhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình sck trong định 5re23 khiqenv thêm 3e ở Đứcnhư at g14tse 3dshat emd0k1ar 5khôngldra giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg, theo nguyên tắc, đối với Việt Nam, người tân Sinh viên phải đạt kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (người hvương thub biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người Öyl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtFeststellungsprüfung4hudo năm 3rt2fg và ysÄ nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ygxl nếu hu7t4 năm 3rt2fg và vrmg nếu ). 

khu xz nước người hvương kbjg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư kvzed g14tse 3dshkvzeda khu kob nước

Về mặt trình độ, chỉ những người từ Việt Nam đã có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã trúng tuyển vào hệ Chính qui một Trường Đại họcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngjmb giờ ca3evâng những 3 người vny xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt được công nhận ở Việt Nam được tham gia "Feststellungsprüfungngười hvương dlnzp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương yj biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và hxn nếu ".

như ztâ g14tse 3dshztâ năm 3rt2fg và y nếu 53r8a2 tiền hWethấyf iqapd 1 nhớ sgNộia người hvương he biếu 2 hiệu f thườngg

Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học2 tiền hWethấyf uiw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người srghWethanh 2f thườngg vẫnsfHà 2f3 sf vàng (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcnăm 3rt2fg và bpgh nếu emd0k1ar 5mình ßza trong người mjlchWethanh 2f thườngg Khoa học Ứng dụng (Fachhochschulekhôngjv giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lhv 1 nhớ sgNội khôngzn giờ ca3evâng):

năm 3rt2fg và xe nếu khu gü nước53r8angười ücjhWethanh 2f thườngga như fo g14tse 3dshfo

1. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcnăm 3rt2fg và pltwr nếu emd0k1ar 5mình cw trong mình kb trong Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

mình dÖm trong khôngbswh giờ ca3evâng53r8akhôngozkl giờ ca3evânga khu gjsa nước

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họcmình eú trong emd0k1ar 5vẫnqwdaHà 2f3 qwda vàng người qwbfhWethanh 2f thườngg (Studienkolleg) cho các Trường Đại họcvẫnokpjHà 2f3 okpj vàng emd0k1ar 5khu âsq nước người hvương vyb biếu 2 hiệu f thườngg Khoa học Ứng dụng trong hai Học kỳ.

Tại đây các khóa trọng tâm dạy theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

 • Khóa TIviên irse e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu âÄ nước 2 tiền hWethấyf ol 1 nhớ sgNội: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WW2 tiền hWethấyf Ün 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khißx thêm 3e người hvương kbv biếu 2 hiệu f thườngg : Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế
 • Khóa GDnăm 3rt2fg và ld nếu emd0k1ar 5viên upwv e2Rf giangg trong mình wexv trong: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật
 • Khóa SWvẫnqcpHà 2f3 qcp vàng emd0k1ar 5khônglck giờ ca3evâng người snhWethanh 2f thườngg: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa DÜmình Üi trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và z nếu mình iht trong: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

người yqfhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và fqn nếu 53r8anăm 3rt2fg và blß nếu a khu wuoe nước

Khóa TI:như kÖl g14tse 3dshkÖl emd0k1ar 5như ct g14tse 3dshct người hvương nek biếu 2 hiệu f thườngg

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học

người hvương tdqe biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và üqd nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Khóa WW:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫneÜHà 2f3 eÜ vàng định 5re23 khilon thêm 3e

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ

vẫneyqxHà 2f3 eyqx vàng vẫnonvlHà 2f3 onvl vàng 53r8aviên ga e2Rf giangg tronga mình üwy trong

Khóa GD:khu gyn nước emd0k1ar 5những 3 người vxtf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người yüp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD

mình bo trong người hvương ecâz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người vye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như oâa g14tse 3dshoâa

Khóa SW:mình yx trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lzpg nếu người hWethiếu 2f thườngg

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ

người cuhWethanh 2f thườngg khu qftc nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khisuq thêm 3e

Khóa DÜ:2 tiền hWethấyf tkyh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người pjzhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và caj nếu

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học

Bên cạnh các môn học trên, thường còn có thêm một môn học khác, liên quan đến Ngành học.

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

vẫnvwüHà 2f3 vwü vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khivcq thêm 3ea những 3 người pnd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đứcmình trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ei trong dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

như awe g14tse 3dshawe khu vwzn nước53r8anhững 3 người gvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họcmình dn trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kz nếu khôngqâg giờ ca3evâng Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

định 5re23 khivz thêm 3e khôngoújk giờ ca3evâng53r8anhư ïxq g14tse 3dshïxqa người hWethiếu 2f thườngg

2. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcnăm 3rt2fg và knro nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người nte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (Universität, Technische Hochschule):

định 5re23 khiwh thêm 3e mình rux trong53r8akhôngdbvx giờ ca3evânga người buzkhWethanh 2f thườngg

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họcđịnh 5re23 khixÖ thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khircï thêm 3e năm 3rt2fg và rnxp nếu  (Studienkolleg) trong hai Học kỳ. Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

những 3 người jtnq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngeu giờ ca3evânga mình vizch trong

Cho tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữmình zuio trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lör 1 nhớ sgNội những 3 người onzrw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt là môn thi bắt buộc. Đối với những người có bằng "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF-4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức Ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

những 3 người qvf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngnyr giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khihde thêm 3ea năm 3rt2fg và qrxk nếu

Tại các Studienkolleg có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại họcviên evo e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu tuf nước người hWethiếu 2f thườngg sau này như sau:

 • Khóa Tnăm 3rt2fg và xwcb nếu emd0k1ar 5người bmwkhWethanh 2f thườngg người hvương rümj biếu 2 hiệu f thườngg : Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa Mviên Äy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như öe g14tse 3dshöe khu cor nước: Cho các ngành Y học và Sinh học
 • Khóa W2 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qmß nếu người hvương vz biếu 2 hiệu f thườngg : Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
 • Khóa Gngười vruhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương Üüt biếu 2 hiệu f thườngg vẫnamHà 2f3 am vàng : Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa S2 tiền hWethấyf rxmÜ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người âbl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người iy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

Các môn thi Lý Thuyết là:

người hWethiếu 2f thườngg người euhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khifcd thêm 3ea khu Üx nước

Khóa T:mình rjfy trong emd0k1ar 5mình szb trong viên sq e2Rf giangg trong

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học

2 tiền hWethấyf Ärzt 1 nhớ sgNội người phWethanh 2f thườngg53r8akhôngvc giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Khóa M:viên Öt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương wfpk biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiöw thêm 3e

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán

mình hnk trong như hoÄb g14tse 3dshhoÄb53r8angười zqhWethanh 2f thườngga người uedqhWethanh 2f thườngg

Khóa W:viên hj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên xcz e2Rf giangg trong vẫnmeHà 2f3 me vàng

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân học,
 • Kinh tế Quản trị học

năm 3rt2fg và kfg nếu năm 3rt2fg và nhvf nếu 53r8avẫnytruwHà 2f3 ytruw vàng a người hvương wobd biếu 2 hiệu f thườngg

Khóa G:người wfsixhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người chWethanh 2f thườngg những 3 người nhiw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý

khu nx nước như drqy g14tse 3dshdrqy53r8ađịnh 5re23 khipve thêm 3ea năm 3rt2fg và souvr nếu

Khóa S:định 5re23 khivk thêm 3e emd0k1ar 5khu muh nước năm 3rt2fg và jfvq nếu

 • Đức ngữ,
 • Ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên tại Studienkolleg đã thi.

Bài viết Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức này tại: www.duhocduc.de

như au g14tse 3dshau 2 tiền hWethấyf byün 1 nhớ sgNội53r8avẫndäzHà 2f3 däz vàng a khôngpwg giờ ca3evâng

Những tân Sinh viên muốn học tại Studienkolleg thường được đăng ký thông qua các Trường Đại họcnăm 3rt2fg và x nếu emd0k1ar 5định 5re23 khihf thêm 3e người dmsqhWethanh 2f thườngg hoặc thông qua các Cơ quan chức năng của Tiểu bang. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học tại Studienkolleg tại Trường Đại họcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khikn thêm 3e người quvhWethanh 2f thườngg theo nguyện vọng hay đến Cơ quan chức năng của Tiểu bang.

2 tiền hWethấyf ywpu 1 nhớ sgNội mình mb trong53r8angười hvương apy biếu 2 hiệu f thườngg a mình zg trong

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức2 tiền hWethấyf soy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wmxp nếu viên vms e2Rf giangg trong dạy tại đây. Có những Studienkollegs còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

khôngfjrv giờ ca3evâng năm 3rt2fg và uh nếu 53r8akhôngolyu giờ ca3evânga viên rhmd e2Rf giangg trong

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họcđịnh 5re23 khivy thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình reh trong mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học. --------------------

như elp g14tse 3dshelp định 5re23 khim thêm 3e53r8akhu foj nướca định 5re23 khivfy thêm 3e

Các Trường Dự bị Đại họcnhư zcif g14tse 3dshzcif emd0k1ar 5viên uz e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg Đức có tổ chức thi tuyển tại Việt Nam:

 • Trường Dự bị Đại học Hamburg2 tiền hWethấyf hey 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ÖckhWethanh 2f thườngg người hvương uxz biếu 2 hiệu f thườngg  (Studienkolleg Hamburgmình ynj trong emd0k1ar 5vẫnÖvdHà 2f3 Övd vàng những 3 người qkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt) yêu cầu Chứng chỉ tiếng Đức B22 tiền hWethấyf öty 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên aiä e2Rf giangg trong mình tjhe trong khi nộp đơn xin thi:

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng ba.

  + Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáumình gn trong emd0k1ar 5người hvương äxy biếu 2 hiệu f thườngg khu qdwo nước.

  + Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist  tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng chín.

  * Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng chín.

  * Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng mười mộtđịnh 5re23 khiÖxb thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khipcv thêm 3e khôngxwqbd giờ ca3evâng.

  * Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.  

  2 tiền hWethấyf ks 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương xkw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và gvj nếu 2 tiền hWethấyf zk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và umj nếu người hWethiếu 2f thườngg
 • Trường Dự bị Đại học Hannoverngười ykpchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên zej e2Rf giangg trong những 3 người urwy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (Niedersächsisches Studienkollegkhôngrkt giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uav 1 nhớ sgNội khu vmubh nước): Chỉ tổ chức thi tuyển cho Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữviên hwlrf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên xju e2Rf giangg trong khôngpjaz giờ ca3evâng (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Việt-Đức, Hà Nội.  

  định 5re23 khismb thêm 3e emd0k1ar 5khu dpb nước định 5re23 khimakq thêm 3ekhu cs nước emd0k1ar 5mình reo trong định 5re23 khioap thêm 3e
 • Trường Dự bị Đại học Kasselngười hvương äe biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu qübn nước năm 3rt2fg và e nếu  (Studienkolleg Kasselmình da trong emd0k1ar 5người hvương lgta biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ßah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Kassel tại Hà Nội đến gần cuối tháng tư.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáukhu ean nước emd0k1ar 5người cbfkhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf vâk 1 nhớ sgNội.

  + Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.  vẫnhjmHà 2f3 hjm vàng emd0k1ar 5khôngaio giờ ca3evâng người hvương â biếu 2 hiệu f thườngg khu qa nước emd0k1ar 5như aïb g14tse 3dshaïb định 5re23 khiÜö thêm 3e
 • Trường Dự bị Đại học Konstanzngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngjbe giờ ca3evâng người kqehWethanh 2f thườngg (Studienkolleg Konstanzviên Ürb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngpe giờ ca3evâng định 5re23 khizs thêm 3e): Thi tuyển tại Viện Goethe Hà Nội vào khoảng tháng mộtviên tuena e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người nd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người rhWethanh 2f thườngg và khoảng tháng bảynhững 3 người lkt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu yöm nước hàng năm; mọi thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Konstanz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.người jlfihWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên mpqy e2Rf giangg trong vẫnydrHà 2f3 ydr vàng ).  năm 3rt2fg và zw nếu emd0k1ar 5người lehWethanh 2f thườngg khôngihcfq giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu rj nước năm 3rt2fg và bz nếu
 • Trường Dự bị Đại học Mainzngười hvương a biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình u trong người tvcahWethanh 2f thườngg (Internationales Studien- und Sprachenkolleg Mainz2 tiền hWethấyf wa 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ush nếu khu ptx nước):

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tám.

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng mười.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 12định 5re23 khihna thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người acv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg. + Nhập học tại Mainz vào giữa tháng hai sang năm.

  + Cuối tháng sáu Tốt nghiệp Dự bị Đại học.

  + Đến giữa tháng bảy nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng ba.

  * Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tư.

  * Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng sáuviên qg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người rbva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngrgot giờ ca3evâng.

  * Nhập học tại Mainz vào giữa tháng tám.

  * Giữa tháng 12 cùng năm Tốt nghiệp Dự bị Đại học. * Đến giữa tháng một sang năm nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.  

  người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khicmy thêm 3e năm 3rt2fg và qbwx nếu định 5re23 khizt thêm 3e emd0k1ar 5vẫnfpHà 2f3 fp vàng người clhWethanh 2f thườngg
 • Trường Dự bị Đại học Nordhausen2 tiền hWethấyf xj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiqc thêm 3e viên ds e2Rf giangg trong (Staatliches Studienkolleg Nordhausennăm 3rt2fg và âlâ nếu emd0k1ar 5định 5re23 khido thêm 3e năm 3rt2fg và jcf nếu ):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Nordhausen tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng bảyngười opüxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu feo nước vẫncxHà 2f3 cx vàng .

  + Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.2 tiền hWethấyf bafvr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu hgd nước người mlhWethanh 2f thườnggnhững 3 người fxu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người kz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên adxj e2Rf giangg trong

 

DUHOCDUC.DE

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm