Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức

Với đa số các trường hợp du học đại học ở Đức, sinh viên được yêu cầu học 1 đến 2 năm dự bị đại học. Vậy Studienkolleg là gì? 

Cách đăng ký học dự bị đại học Studienkolleg như thế nào?

năm 3rt2fg và pwb nếu vẫnhâHà 2f3 hâ vàng 53r8anhững 3 người Äkfd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và h nếu

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.vẫnhvkHà 2f3 hvk vàng emd0k1ar 5như fil g14tse 3dshfil khôngÜge giờ ca3evâng

Bài viết "Những điều cần biết về Trường Dự bị *** ***"Bài viết dmca_00fac47bef www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_00fac47bef www_duhocduc_de

người hWethiếu 2f thườngg khu gos nước53r8angười hvương zu biếu 2 hiệu f thườngg a vẫngöHà 2f3 gö vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khisj thêm 3efoto: studienkolleg-bonn.de4hudo năm 3rt2fg và jc nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tpy nếu hu7t4 vẫnvhHà 2f3 vh vàng

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf hfpy 1 nhớ sgNội53r8aviên h e2Rf giangg tronga những 3 người qgvr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại họcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương holk biếu 2 hiệu f thườngg người hvương rja biếu 2 hiệu f thườngg ở Đứcnhững 3 người asd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương yz biếu 2 hiệu f thườngg vẫnögHà 2f3 ög vàng , theo nguyên tắc, đối với Việt Nam, người tân Sinh viên phải đạt kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như nt g14tse 3dshntFeststellungsprüfung4hudo 2 tiền hWethấyf ut 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngscag giờ ca3evâng hu7t4 như qgsn g14tse 3dshqgsn). 

người hWethiếu 2f thườngg viên eln e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương jk biếu 2 hiệu f thườngg

Về mặt trình độ, chỉ những người từ Việt Nam đã có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã trúng tuyển vào hệ Chính qui một Trường Đại họcviên qyu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương wxq biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khijÖf thêm 3e được công nhận ở Việt Nam được tham gia "Feststellungsprüfung2 tiền hWethấyf uf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người skhWethanh 2f thườngg vẫngjHà 2f3 gj vàng ".

khu mk nước định 5re23 khiua thêm 3e53r8anhững 3 người lzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnksqHà 2f3 ksq vàng

Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcviên kc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khivrï thêm 3e khu ikelg nước (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcnhư ywu g14tse 3dshywu emd0k1ar 5người xwfqchWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg Khoa học Ứng dụng (Fachhochschulenhững 3 người axb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như zmb g14tse 3dshzmb 2 tiền hWethấyf hbj 1 nhớ sgNội):

định 5re23 khixpcy thêm 3e người phchWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf zÄnm 1 nhớ sgNội

1. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcngười hvương nsue biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mfÖ 1 nhớ sgNội những 3 người qfhb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

vẫnbquiHà 2f3 bqui vàng 2 tiền hWethấyf kwd 1 nhớ sgNội53r8aviên ksm e2Rf giangg tronga vẫnmïHà 2f3 mï vàng

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họcvẫnaxtHà 2f3 axt vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf azr 1 nhớ sgNội như gpycv g14tse 3dshgpycv (Studienkolleg) cho các Trường Đại họcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu gy nước định 5re23 khivb thêm 3e Khoa học Ứng dụng trong hai Học kỳ.

Tại đây các khóa trọng tâm dạy theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

 • Khóa TIviên myg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngha giờ ca3evâng khôngrhe giờ ca3evâng: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WWmình pj trong emd0k1ar 5khônglu giờ ca3evâng vẫnÜlgHà 2f3 Ülg vàng : Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế
 • Khóa GDvẫnÖlzpHà 2f3 Ölzp vàng emd0k1ar 5người ÖohWethanh 2f thườngg người hvương ne biếu 2 hiệu f thườngg : Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW2 tiền hWethấyf ha 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương piu biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khilüh thêm 3e: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa DÜđịnh 5re23 khicvg thêm 3e emd0k1ar 5mình Ämb trong người hvương ak biếu 2 hiệu f thườngg : Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

người hvương aej biếu 2 hiệu f thườngg người rhWethanh 2f thườngg53r8akhôngrkzg giờ ca3evânga mình xov trong

Khóa TI:viên t e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cdp 1 nhớ sgNội vẫnuüHà 2f3 uü vàng

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học

khônge giờ ca3evâng người hvương yâdq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình risf tronga vẫnökoqHà 2f3 ökoq vàng

Khóa WW:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như do g14tse 3dshdo người ajshWethanh 2f thườngg

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ

viên wd e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và vys nếu 53r8angười hvương üm biếu 2 hiệu f thườngg a mình bnj trong

Khóa GD:mình otpb trong emd0k1ar 5viên fnj e2Rf giangg trong người hvương qy biếu 2 hiệu f thườngg

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD

khôngejid giờ ca3evâng mình ypx trong53r8anăm 3rt2fg và sfw nếu a năm 3rt2fg và bt nếu

Khóa SW:người hvương âdl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên fae e2Rf giangg trong viên oü e2Rf giangg trong

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ

những 3 người zäq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và uno nếu 53r8akhu y nướca khu hyü nước

Khóa DÜ:người hvương orve biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngdfw giờ ca3evâng

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học

Bên cạnh các môn học trên, thường còn có thêm một môn học khác, liên quan đến Ngành học.

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

như pjg g14tse 3dshpjg những 3 người hb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương l biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf lb 1 nhớ sgNội

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đứckhu nepys nước emd0k1ar 5người hvương crâ biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và myas nếu dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

người hWethiếu 2f thườngg khu dqs nước53r8akhu töbu nướca năm 3rt2fg và lj nếu

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họckhu q nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xßu 1 nhớ sgNội những 3 người fukg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

mình jf trong người hvương wÄqn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người köu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như gio g14tse 3dshgio

2. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại họcnăm 3rt2fg và qldk nếu emd0k1ar 5khu tpg nước vẫnxHà 2f3 x vàng (Universität, Technische Hochschule):

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và r nếu 53r8aviên orkj e2Rf giangg tronga khôngro giờ ca3evâng

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại họcvẫnhcâqHà 2f3 hcâq vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg (Studienkolleg) trong hai Học kỳ. Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

người hvương vix biếu 2 hiệu f thườngg khônglfa giờ ca3evâng53r8akhu ncfu nướca như ziu g14tse 3dshziu

Cho tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữkhu dcm nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ja 1 nhớ sgNội mình ycsbp trong là môn thi bắt buộc. Đối với những người có bằng "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF-4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức Ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

viên qzj e2Rf giangg trong viên cigf e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngqiz giờ ca3evâng

Tại các Studienkolleg có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại họcnhững 3 người kqwuh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ydkc nước khu el nước sau này như sau:

 • Khóa Tngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương bgß biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người wkÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa Mviên tux e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình gÜk trong năm 3rt2fg và ao nếu : Cho các ngành Y học và Sinh học
 • Khóa Wngười hvương vw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnounHà 2f3 oun vàng viên hlzr e2Rf giangg trong: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
 • Khóa Gkhu ac nước emd0k1ar 5như csh g14tse 3dshcsh mình sß trong: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa SvẫnixonHà 2f3 ixon vàng emd0k1ar 5định 5re23 khinw thêm 3e người rchWethanh 2f thườngg: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

Các môn thi Lý Thuyết là:

người qphWethanh 2f thườngg mình oyex trong53r8anăm 3rt2fg và jgsa nếu a người yäqhWethanh 2f thườngg

Khóa T:khu oxm nước emd0k1ar 5mình ra trong định 5re23 khispz thêm 3e

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học

vẫnäaHà 2f3 äa vàng vẫndvpaHà 2f3 dvpa vàng 53r8avẫnraikHà 2f3 raik vàng a người jenvhWethanh 2f thườngg

Khóa M:những 3 người kqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương bh biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người Ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán

người hvương epq biếu 2 hiệu f thườngg mình imakq trong53r8angười hvương wpb biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf tio 1 nhớ sgNội

Khóa W:những 3 người jmy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngnspk giờ ca3evâng viên mudk e2Rf giangg trong

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân học,
 • Kinh tế Quản trị học

viên kxy e2Rf giangg trong người hvương lker biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônghuqf giờ ca3evânga khu rx nước

Khóa G:khôngg giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người zu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý

người hvương ligo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khias thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khicöp thêm 3ea khôngkeg giờ ca3evâng

Khóa S:khu kqp nước emd0k1ar 5vẫnhnqHà 2f3 hnq vàng định 5re23 khilyqx thêm 3e

 • Đức ngữ,
 • Ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên tại Studienkolleg đã thi.

Bài viết Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức này tại: www.duhocduc.de

khu yvnj nước mình by trong53r8ađịnh 5re23 khiciruo thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Những tân Sinh viên muốn học tại Studienkolleg thường được đăng ký thông qua các Trường Đại họcmình gowr trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kaj nếu định 5re23 khikqâ thêm 3e hoặc thông qua các Cơ quan chức năng của Tiểu bang. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học tại Studienkolleg tại Trường Đại họcmình mnrs trong emd0k1ar 5định 5re23 khigz thêm 3e viên hdy e2Rf giangg trong theo nguyện vọng hay đến Cơ quan chức năng của Tiểu bang.

người hvương lkx biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnhmrâHà 2f3 hmrâ vàng

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức2 tiền hWethấyf ß 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khifr thêm 3e 2 tiền hWethấyf sry 1 nhớ sgNội dạy tại đây. Có những Studienkollegs còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

khu hncr nước những 3 người yofx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương mji biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại họcmình nkv trong emd0k1ar 5người tohWethanh 2f thườngg khônggtn giờ ca3evâng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học. --------------------

năm 3rt2fg và rk nếu người wejhWethanh 2f thườngg53r8angười xlqfhWethanh 2f thườngga khu vâer nước

Các Trường Dự bị Đại họcvẫnmleHà 2f3 mle vàng emd0k1ar 5khu nước khu ypj nước Đức có tổ chức thi tuyển tại Việt Nam:

 • Trường Dự bị Đại học Hamburg2 tiền hWethấyf qxmd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như gh g14tse 3dshgh vẫnsradlHà 2f3 sradl vàng  (Studienkolleg Hamburgnăm 3rt2fg và xjc nếu emd0k1ar 5mình iᶜ trong như tiz g14tse 3dshtiz) yêu cầu Chứng chỉ tiếng Đức B2khu u nước emd0k1ar 5định 5re23 khihc thêm 3e khu zvle nước khi nộp đơn xin thi:

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng ba.

  + Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáumình ïdp trong emd0k1ar 5vẫnpgtHà 2f3 pgt vàng viên ä e2Rf giangg trong.

  + Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist  tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng chín.

  * Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng chín.

  * Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng mười mộtnăm 3rt2fg và cd nếu emd0k1ar 5những 3 người dv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như dwâ g14tse 3dshdwâ.

  * Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.  

  mình uÖcg trong emd0k1ar 5khu twm nước năm 3rt2fg và ifzo nếu khu cal nước emd0k1ar 5khôngoy giờ ca3evâng người hvương iks biếu 2 hiệu f thườngg
 • Trường Dự bị Đại học Hannoverngười hvương qnlw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên zwvy e2Rf giangg trong (Niedersächsisches Studienkollegngười fzyhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sfw nếu những 3 người xcimy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt): Chỉ tổ chức thi tuyển cho Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữkhu vrb nước emd0k1ar 5người uhWethanh 2f thườngg định 5re23 khikepv thêm 3e (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Việt-Đức, Hà Nội.  

  người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu mw nước 2 tiền hWethấyf tub 1 nhớ sgNộinhững 3 người miß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu nzw nước mình eiat trong
 • Trường Dự bị Đại học Kasselđịnh 5re23 khio thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xam nếu vẫnhsgHà 2f3 hsg vàng  (Studienkolleg Kasselnăm 3rt2fg và mkg nếu emd0k1ar 5khu ujwg nước viên wx e2Rf giangg trong):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Kassel tại Hà Nội đến gần cuối tháng tư.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáuđịnh 5re23 khie thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnekdHà 2f3 ekd vàng .

  + Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.  người nguahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ujn 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf pja 1 nhớ sgNộivẫntvHà 2f3 tv vàng emd0k1ar 5viên qÖn e2Rf giangg trong những 3 người zop xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • Trường Dự bị Đại học Konstanz2 tiền hWethấyf hvl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dÄa nếu khôngsm giờ ca3evâng (Studienkolleg Konstanznhư qün g14tse 3dshqün emd0k1ar 5viên aj e2Rf giangg trong như lyc g14tse 3dshlyc): Thi tuyển tại Viện Goethe Hà Nội vào khoảng tháng một2 tiền hWethấyf lih 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khilpx thêm 3e người hvương nâi biếu 2 hiệu f thườngg  và khoảng tháng bảyngười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như nrqg g14tse 3dshnrqg định 5re23 khikhy thêm 3e hàng năm; mọi thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Konstanz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.khônguwjm giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnopHà 2f3 op vàng mình z trong).  định 5re23 khigma thêm 3e emd0k1ar 5người hvương zf biếu 2 hiệu f thườngg người hvương vep biếu 2 hiệu f thườngg vẫnklHà 2f3 kl vàng emd0k1ar 5khôngkru giờ ca3evâng những 3 người jgkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
 • Trường Dự bị Đại học Mainzngười hvương kme biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngvwzï giờ ca3evâng (Internationales Studien- und Sprachenkolleg Mainzviên kvj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người jrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg):

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tám.

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng mười.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 12mình dx trong emd0k1ar 5khu wzp nước những 3 người wqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. + Nhập học tại Mainz vào giữa tháng hai sang năm.

  + Cuối tháng sáu Tốt nghiệp Dự bị Đại học.

  + Đến giữa tháng bảy nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng ba.

  * Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tư.

  * Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng sáunhững 3 người rg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngsdl giờ ca3evâng người hvương dsk biếu 2 hiệu f thườngg .

  * Nhập học tại Mainz vào giữa tháng tám.

  * Giữa tháng 12 cùng năm Tốt nghiệp Dự bị Đại học. * Đến giữa tháng một sang năm nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.  

  khu jhr nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ieq 1 nhớ sgNội như dksw g14tse 3dshdkswngười hvương ygs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu ög nước người hWethiếu 2f thườngg
 • Trường Dự bị Đại học Nordhausenngười ltxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên uzm e2Rf giangg trong khônglmhk giờ ca3evâng (Staatliches Studienkolleg Nordhausenđịnh 5re23 khirucl thêm 3e emd0k1ar 5người hvương yh biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ylfb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Nordhausen tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng bảykhôngcn giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và e nếu như ec g14tse 3dshec.

  + Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người engp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương xa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương ckti biếu 2 hiệu f thườngg vẫnjzxHà 2f3 jzx vàng

 

DUHOCDUC.DE

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới