Danh sách các Ngành cùng nhóm của anabin

6-ly-doAnabin đã phân chia các ngành đào tạo đại học tại Đức thành các nhóm ngành như sau:

Các trường ĐH của Đức cấp bằng ĐH theo nhóm ngành?

Các trường ĐH của Đức cấp bằng ĐH theo nhóm ngành?Muốn du học tại Đức tôi phải đạt được điều kiện gì? Các bằng ĐH được cấp tại các trường ĐH của Đức ra sao, vì tôi nghe nói mỗi nhóm ngành có tên gọi riêng?

Master Cơ khí

Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Cơ khí, hệ Master

Master Công nhệ Viễn thông/ Thông tin

Các trường có khoá học master về Viễn thông bằng tiếng Anh ở Đức, có TU Hamburg, TU München, Aachen, Bremen, TU Darmstadt, Kaiserslautern, Kiel, Freiburg, Karlsruhe, Oldenburg. Yêu cầu cụ thể của từng trường có thể thay đổi theo từng năm (Nguồn Comtech)

Bachelor và Master Kinh tế

Bachelor và Master Kinh tếCác trường có khoá học master về Viễn thông bằng tiếng Anh ở Đức, có TU Hamburg, TU München, Aachen, Bremen, TU Darmstadt, Kaiserslautern, Kiel, Freiburg, Karlsruhe, Oldenburg. Yêu cầu cụ thể của từng trường có thể thay đổi theo từng năm (Nguồn Comtech)

Ngành Môi trường

Ngành Môi trường 1. http://www.forst.tu-muenchen.de/htdocs/fakul_histo.php
Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement
Studiendekan: Prof. Dr. Anton Fischer