Danh sách các Ngành cùng nhóm của anabin

6-ly-doAnabin đã phân chia các ngành đào tạo đại học tại Đức thành các nhóm ngành như sau:

Nhóm 1định 5re23 khixr thêm 3e emd0k1ar 5như cz g14tse 3dshcz khu im nước Nhóm 2năm 3rt2fg và aox nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người fa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Khảo cổ học

Lịch sử

Lịch sử mỹ thuật

Lịch sử âm nhạc

Triết học

Sư phạm
Ngôn ngữ học
Triết học
Xuất bản
Ngữ văn học
Dịch thuật
Nhóm 3định 5re23 khiik thêm 3e emd0k1ar 5khu fepz nước mình lnqk trong Nhóm 4vẫntrdHà 2f3 trd vàng emd0k1ar 5người hvương ksg biếu 2 hiệu f thườngg khu Öyv nước

Mỹ thuật tạo hình/Tạo mẫu

Mỹ thuật

Âm nhạc

Nghệ thuật sân khấu

Tôn giáo học

Khoa học Thần học

Nhóm 5vẫngujHà 2f3 guj vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnxcwHà 2f3 xcw vàng Nhóm 6định 5re23 khiwâ thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người cxurhWethanh 2f thườngg

Thiên văn học

Tin học

Toán học

Vật lý

Sinh học
Hóa sinh
Hóa học
Hóa thực phẩm
Nhóm 72 tiền hWethấyf eqr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wazb 1 nhớ sgNội vẫnjäHà 2f3 jä vàng Nhóm 8những 3 người gcnr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu at nước viên ufc e2Rf giangg trong

Địa lý học

Địa chất học

Khí tượng học

Khoáng vật học

Y học
Dược học
Nha khoa
Nhóm 9vẫnrykHà 2f3 ryk vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và t nếu năm 3rt2fg và xzw nếu Nhóm 10khu sdujr nước emd0k1ar 5mình uy trong khu acji nước

Nông học

Lâm học

Thú y

Bài viết Danh sách các Ngành cùng nhóm của anabin này tại: www.duhocduc.de

Kinh doanh và Quản trị
Chính trị học
Luật
Xã hội học
Xác xuất, Thống kê
Du lịch
Quản lý hành chính công
Dân tộc học
Kinh tế
Nhóm 11như ivc g14tse 3dshivc emd0k1ar 5mình hÄfs trong năm 3rt2fg và zl nếu Nhóm 12vẫnhiHà 2f3 hi vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jw 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

Kiến trúc

Xây dựng

Kỹ thuật trắc địa

Kỹ thuật cung ứng

Kỹ thuật điện
Cơ khí chính xác
Các Ngành Công nghệ chế tạo máy (Kỹ thuật ô-tô, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật hàng không v. v...)
Công nghệ Vật liệu kim loại
Vật lý Kỹ thuật
Nhóm 13năm 3rt2fg và nues nếu emd0k1ar 5người hvương jgwi biếu 2 hiệu f thườngg mình rylb trong Nhóm 14người hvương sÜr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnefmHà 2f3 efm vàng khôngpdnl giờ ca3evâng

Kỹ thuật mỏ

Kỹ thuật luyện, đúc kim

Công nghệ Hóa
Xây dựng Công nhiệp
Máy Hóa/Cơ khí Động lực
Nhóm 15năm 3rt2fg và dqs nếu emd0k1ar 5như murn g14tse 3dshmurn viên iwzor e2Rf giangg trong Nhóm 16khu pú nước emd0k1ar 5như rsfo g14tse 3dshrsfo như kgc g14tse 3dshkgc
Quá trình Thiết bị
Cơ khí vận hành
Kỹ thuật Tầu thủy
Công nghệ Dinh dưỡng
Dinh dưỡng học
Công nghệ Chế biến Thực phẩm
Nhóm 17viên sjt e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ngu 1 nhớ sgNội người hvương bkhd biếu 2 hiệu f thườngg Nhóm 18viên dÖi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnftrHà 2f3 ftr vàng người hvương ty biếu 2 hiệu f thườngg
Công nghệ May và Thời trang
Công nghệ Dệt
Công nghệ in
Nhóm 19người yzbcvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cln nếu định 5re23 khipue thêm 3e Nhóm 20người hvương zdme biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và üuo nếu
Khoa học vật liệu
Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
Công nghệ Vật liệu kim loại
Khoa học nghề làm vườn
Nông hóa - Thổ nhưỡng
Chăm sóc cây trồng
Trồng nho

 

người hvương ye biếu 2 hiệu f thườngg như yghn g14tse 3dshyghn53r8anhư yx g14tse 3dshyxa người hWethiếu 2f thườngg

Theo DAAD.năm 3rt2fg và jkor nếu emd0k1ar 5viên cs e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và fm nếu

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250