Chuyển đổi điểm Việt Nam sang điểm Đức

Duhocduc.de hướng dẫn tính chuyển điểm từ hệ thống điểm của Việt Nam sang hệ thống điểm của Đức.

Thang điểm Việt Nam (0 - 10) khác với thang điểm Đức (6 - 1: Notensystem). Thang điểm Đức chia ra 6 bậc:

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.