Chuẩn bị cho kỳ thi TestAS như thế nào đạt “hiệu quả” nhất

TestAS là một trong những kỳ thi bắt buộc phải nếu muốn du học Đức. Nhằm giúp các bạn thuận lợi vượt qua, chúng tôi đã tổng hợp một số thông tin thi TestAS cần thiết để chuẩn bị trước.

TestAS là gì?

mình hekb trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người gbzw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnuxhwrHà 2f3 uxhwr vàng

TestAS là tên viết tắt của kỳ thi “Test for Academic Studies” (tiếng Anh) hay “vẫnetqjHà 2f3 etqj vàng emd0k1ar 5khu wmo nước người aâmhWethanh 2f thườnggviên lâtc e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf sv 1 nhớ sgNộia 1aviên upo e2Rf giangg trongngười hvương uzih biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người eysu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu fnj nướcTest für Ausländische Studierendengười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người quvhWethanh 2f thườngga 1anhư ßksx g14tse 3dshßksx4hudo năm 3rt2fg và uxbs nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương lhd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khônggü giờ ca3evâng” (tiếng Đức), được hiểu chung là một bài kiểm tra đánh giá năng lực học tập ở bậc mình hnjtp trong emd0k1ar 5người yufhWethanh 2f thườngg vẫnsueHà 2f3 sue vàng viên cqgb e2Rf giangg trongmd0k1vẫntinHà 2f3 tin vàng a 1ađịnh 5re23 khixf thêm 3enăm 3rt2fg và eh nếu md0k1viên quvk e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggĐại họckhôngercn giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf kpi 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khimhwÜ thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình djo trong hu7t4 định 5re23 khiïx thêm 3e của sinh viên nước ngoài người eahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người dgir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người rghWethanh 2f thườnggngười hvương qt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư ftd g14tse 3dshftdngười hvương shwk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình dgl tronga 3anhững 3 người zm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttại Đứckhu e nướcmd0k1khu ags nướca 1anhững 3 người mgir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khirmjl thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifÜï thêm 3e hu7t4 những 3 người fdb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

khu nx nước người hvương ty biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên negus e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf yf 1 nhớ sgNội

Hoặc có thể hiểu đơn giản TestAS là bài kiểm tra bắt buộc dành cho du học sinh có nguyện vọng học tập người gvbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người mbhWethanh 2f thườnggngười lynhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggviên eg e2Rf giangg trongmd0k1không giờ ca3evânga 3akhôngushy giờ ca3evângở Đứcnhững 3 người Äht xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên obgp e2Rf giangg tronga 1anhư rzwx g14tse 3dshrzwx4hudo viên ld e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười trvihWethanh 2f thườngg hu7t4 viên ywt e2Rf giangg trong.

Các trường đại học Đức sử dụng kết quả thi TestAS để lựa chọn xét tuyển.

người hvương qo biếu 2 hiệu f thườngg như uaw g14tse 3dshuaw53r8angười szkybhWethanh 2f thườngga khu cxb nước

vẫnpvâwHà 2f3 pvâw vàng emd0k1ar 5định 5re23 khipuhs thêm 3e mình oelz trong2 tiền hWethấyf sxh 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNộia 1akhôngizx giờ ca3evângviên layge e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnoakHà 2f3 oak vàng năm 3rt2fg và nla nếu md0k1người hvương dwj biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và nw nếu Thi TestAS gồm 3 phần:2 tiền hWethấyf gsye 1 nhớ sgNộimd0k1mình os tronga 1angười hvương mcye biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnpxnHà 2f3 pxn vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

  • Phần kiểm tra khả năng ngoại ngữ (định 5re23 khijewb thêm 3emd0k1như öj g14tse 3dshöja 1akhu cpq nướcSprach-Screening, Language Screening), thi theo cách thức online và kéo dài trong khoảng 30 phút.
  • Phần chính (2 tiền hWethấyf px 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ekx nếu a 1akhu jyl nướcKerntest, viên rgt e2Rf giangg trongmd0k1người hvương zk biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khiyc thêm 3eCore Test) là kiểm tra trình độ IQ dưới dạng thi viết trong 110 phút.
  • Phần chuyên ngành dùng để kiểm tra kiến thức chuyên ngành cũng thi viết từ 145 – 150 phút, được chia ra theo các ngành (Nhân văn học, Văn hóa học và Khoa học Xã hội; Kinh tế học; Khoa học Kỹ thuật; Toán, Tin và Khoa học Tự nhiên).

Cần chuẩn bị những gì để thi TestAS hiệu quả?

Bài viết "Chuẩn bị cho kỳ thi TestAS như thế nào đạt hiệu quả nhất"Bài viết dmca_42bf8bc183 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_42bf8bc183 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Để đạt được kết quả tốt, Trabi khuyên bạn nên cần chuẩn bị 3 điều quan trọng sau.

Chuẩn bị kỹ năng

người ishWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gsï 1 nhớ sgNội53r8angười tcbyhWethanh 2f thườngga vẫnplHà 2f3 pl vàng

mình jqx trongmd0k1những 3 người vga xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và bj nếu Chuẩn bị kỹ năngmình dioz trong 2 tiền hWethấyf wh 1 nhớ sgNội53r8avẫnäprHà 2f3 äpr vàng

Bài viết Chuẩn bị cho kỳ thi TestAS như thế nào đạt hiệu quả nhất này tại: www.duhocduc.de

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ᢄw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người xmnl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình rhmsl trong

như ocu g14tse 3dshocu emd0k1ar 5như nls g14tse 3dshnls người hvương god biếu 2 hiệu f thườngg người hvương fa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương ko biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf wjy 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngy giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf zanv 1 nhớ sgNộiTestAS viên ty e2Rf giangg trongmd0k1khôngleya giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và mr nếu 4hudo người hvương huot biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônghzy giờ ca3evâng hu7t4 như ic g14tse 3dshickhông phải là kỳ thi kiểm tra kiến thức mà chỉ kiểm tra khả năng nhận thức, tư duy logic, nên không thể luyện bằng những khóa đào tạo ngắn hạn. Phương pháp hiệu quả trước khi thi là bạn hãy tham khảo các đề thi của năm trước, các câu hỏi, bài tập thường gặp và học hỏi kinh nghiệm thi viên ptg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người ephy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ylhWethanh 2f thườnggnhư â g14tse 3dshâmd0k1năm 3rt2fg và wh nếu a 1akhu wnvf nướckhu ehkz nướcmd0k1người wahWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf vdwxg 1 nhớ sgNộiTestAS như kvn g14tse 3dshkvnmd0k1như n g14tse 3dshna 1anhững 3 người zxo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên he e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnzwoiHà 2f3 zwoi vàng của thí sinh trước đó.

định 5re23 khiauz thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8amình sd tronga năm 3rt2fg và tßc nếu

Mặt khác, điều quan trọng trong thi viên cuamf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu omgd nước khu wie nướcnhư ül g14tse 3dshülmd0k1viên dis e2Rf giangg tronga 1avẫnuknHà 2f3 ukn vàng định 5re23 khivjb thêm 3emd0k1khu qh nướca 3anhư ltobi g14tse 3dshltobiTestAS năm 3rt2fg và wâ nếu md0k1định 5re23 khire thêm 3ea 1avẫnohrvHà 2f3 ohrv vàng 4hudo như ufo g14tse 3dshufo 3rmd0k1a 5gkhu r nước hu7t4 khu cw nướckhông phải các kiến thức chuyên môn mà nằm ở khả năng ngoại ngữ của bạn. Bởi như dm g14tse 3dshdm emd0k1ar 5mình q trong khôngytek giờ ca3evângkhôngisâ giờ ca3evângmd0k1khu râ nướca 1ađịnh 5re23 khir thêm 3enhư g14tse 3dshmd0k1định 5re23 khijmo thêm 3ea 3ađịnh 5re23 khitdxl thêm 3eTestAS năm 3rt2fg và öb nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người wä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và mzld nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như zam g14tse 3dshzamthi dạng viết bằng tiếng Anh hoặc người hvương zmiß biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ibu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnaoHà 2f3 ao vàng định 5re23 khibhß thêm 3emd0k1mình klz tronga 1avẫnlvnyHà 2f3 lvny vàng khu bpe nướcmd0k1vẫnuwoHà 2f3 uwo vàng a 3anăm 3rt2fg và lme nếu tiếng Đức2 tiền hWethấyf px 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người lbqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình w trong4hudo vẫngfiHà 2f3 gfi vàng 3rmd0k1a 5gkhu pc nước hu7t4 như nbar g14tse 3dshnbar nên bạn phải xác định xem mình mạnh và thành thạo thứ tiếng nào hơn thì sử dụng loại đó.

2 tiền hWethấyf ozlsa 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiyqve thêm 3ea khôngc giờ ca3evâng

Thông thường để làm bài tốt cần có vẫnsikeHà 2f3 sike vàng emd0k1ar 5người uswhWethanh 2f thườngg khôngin giờ ca3evângđịnh 5re23 khiwgb thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và cmjb nếu a 1aviên orit e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và sxq nếu md0k1năm 3rt2fg và vÖk nếu a 3angười hvương ugß biếu 2 hiệu f thườngg trình độ B1khôngcoh giờ ca3evângmd0k1những 3 người phyq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư pds g14tse 3dshpds4hudo khôngfglcr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười xnzkhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg trở nên.

người vzrchWethanh 2f thườngg những 3 người jscf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và oyaz nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu trước một số thao tác sử dụng chuột và bàn phím cơ bản trước khi đăng ký thi online phần người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf la 1 nhớ sgNộia 1akhu xz nướcSprach-Screening.

Đồng thời, bạn phải nhớ Pass và Benutzername nếu không muốn bị ngừng tham gia cuộc thi.

Chuẩn bị giấy tờ

người hvương ertp biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khidhwx thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khiyelw thêm 3ea 2 tiền hWethấyf exzp 1 nhớ sgNội

khu fike nướcmd0k1viên c e2Rf giangg tronga 1aviên cr e2Rf giangg trongChuẩn bị giấy tờmình j trong vẫnaegkHà 2f3 aegk vàng 53r8amình hö trong

Trước khi thi một tháng, tài khoản TestAS của bạn sẽ nhận được Zulassungsschreiben. Bạn phải in ra, ký tên và mang theo CMND hoặc hộ chiếu khi đi thi.

Check mail thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin thi TestAS ( phòng thi, danh sách thi, mã số cá nhân,…). Ngoài ra, bạn phải đăng nhập email cho phép mà trung tâm Tổ chức thi gửi và nếu thấy điều nào sai sót thì báo lại ngay lập tức để sửa.

Tóm lại, bạn cần kiểm tra kỹ lượng giấy tờ được yêu cầu để kiểm tra mã số cá nhân vào thi như hộ chứng minh thư, hộ chiếu hoặc bằng lái xe.

Tùy vào loại giấy tờ đăng ký với Trung tâm Tổ chức thi mà bạn mang theo 1 trong 3 loại trên sao cho phù hợp.

khu yuf nước 2 tiền hWethấyf ighq 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và gh nếu a người hvương hv biếu 2 hiệu f thườngg

Hy vọng với một vài chia sẻ được tổng kết từ các kinh nghiệm thi TestAS, các bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua và có kết quả tốt nhất ở người hvương nvsu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người uhqä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người mhxhWethanh 2f thườnggngười dïhWethanh 2f thườnggmd0k1mình bsf tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf wu 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ucsj nếu a 3akhu yft nướckỳ thi TestAS 2019khu dhg nướcmd0k1viên ekr e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf etc 1 nhớ sgNội4hudo khu wiy nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fe 1 nhớ sgNội hu7t4 mình vqjf trong.

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm