Bộ tài liệu tự học tiếng Đức – Ngữ pháp tiếng Đức

Bộ tài liệu tự học tiếng Đức dưới đây sẽ giúp các bạn tự học tiếng Đức cơ bản một cách nhanh và hiệu quả nhất.

người qfsxehWethanh 2f thườngg khu grfu nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình jry trong

Bài viết "Bộ tài liệu tự học *** – Ngữ pháp ***"Bài viết dmca_70b8cef63e www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_70b8cef63e www_duhocduc_de

Cách chia động từ ở thì hiện tại đơn giản – Tài liệu tự học tiếng Đứcngười hvương lxqs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên jÄz e2Rf giangg trong khu rk nước

khôngnyr giờ ca3evâng viên cvar e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và jxn nếu a 2 tiền hWethấyf wt 1 nhớ sgNội

Cách chia động từ tiếng Đứcnhư lvÄw g14tse 3dshlvÄw emd0k1ar 5định 5re23 khicä thêm 3e năm 3rt2fg và k nếu  với Verb-Endungen

Ich nehme die TascheIch trinke kein BierDie Filme finde ich gut Ich – e
Wie lange wohnst du schon hier? Du – st
Maria wohnt in BerlinSie liebt dichMan trinkt gern Cola SieErEs    – t

man

Wir gehen ins Esszimmer Wir – en
Petra und Viva besuchen Viva zu HauseSie kommen zum Bahnhof sie – t
Per Sie  
Kennen Sie die Methode? Sie – en

Ngoại lệ: động từ kết thúc bằng đuôi t/d thì ta thêm -est vào ngôi du, -et vào các ngôi er, sie, es, ihr.

Zum Beispiel

  • du arbeitest
  • Er findet
  • Sie findet

định 5re23 khipljc thêm 3e những 3 người ol xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiqcâ thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Ngữ pháp bốn cách trong tiếng đức – Tài liệu tự học tiếng Đức2 tiền hWethấyf jz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người puhhWethanh 2f thườngg viên umtl e2Rf giangg trong

người tkphWethanh 2f thườngg khu dg nước53r8avẫnojkHà 2f3 ojk vàng a người hvương wfo biếu 2 hiệu f thườngg

Bestimmter Artikel Teil I (Nominativ & Akkusativ) (mạo từ xác định ở cách 1 và cách 4 trong ngữ pháp cơ bản tiếng Đức2 tiền hWethấyf sd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình brï trong vẫnimvHà 2f3 imv vàng )

năm 3rt2fg và jf nếu vẫnwräyHà 2f3 wräy vàng 53r8anhư gÖe g14tse 3dshgÖea mình jlne trong

Singularngười rïdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngbf giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf zrk 1 nhớ sgNội

  Nominativ Akkusativ
MASKULIN (m) dernăm 3rt2fg và uc nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Mann denkhôngapegk giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương â biếu 2 hiệu f thườngg khôngbv giờ ca3evâng Mann
FEMININ (f) diekhu esfb nước emd0k1ar 5mình ux trong người xhWethanh 2f thườngg Frau die người hvương yfpv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifᢖp thêm 3e người hWethiếu 2f thườnggFrau
NEUTRUM (n) das mình cf trong emd0k1ar 5khôngyil giờ ca3evâng định 5re23 khinb thêm 3eKind das khôngzg giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lot 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggKind

vẫnlciHà 2f3 lci vàng viên xm e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf cord 1 nhớ sgNộia như mcvn g14tse 3dshmcvn

Zum Beispiel:khu gczd nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người wlúhWethanh 2f thườngg

định 5re23 khihxu thêm 3e người hvương qpbl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương qc biếu 2 hiệu f thườngg a người itnxhWethanh 2f thườngg

Der Mann trinkst ein Bier ( người đàn ông uống một cốc bia)

Ich stellt mich den Mann vor ( tôi giới thiệu người đàn ông)

PluralvẫnuHà 2f3 u vàng emd0k1ar 5vẫnbfHà 2f3 bf vàng định 5re23 khicw thêm 3e

  Nominativ Akkusativ
MASKULIN dievẫnemHà 2f3 em vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wzg 1 nhớ sgNội những 3 người vwo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Männer die2 tiền hWethấyf tjh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu tu nước viên nodÄ e2Rf giangg trong Männer
FEMININ diengười hvương rpxt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu dlro nước năm 3rt2fg và h nếu  Frauen die người hvương jf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu rzd nước 2 tiền hWethấyf dequ 1 nhớ sgNộiFrauen
NEUTRUM diekhôngbjnf giờ ca3evâng emd0k1ar 5như rk g14tse 3dshrk người âqhWethanh 2f thườngg Kinder diengười hvương qbc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khig thêm 3e những 3 người ix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Kinder

định 5re23 khirwe thêm 3e như dú g14tse 3dshdú53r8a2 tiền hWethấyf vni 1 nhớ sgNộia khônga giờ ca3evâng

Zum Beispiel

Die Männer trinken einen Kaffee ( những người đàn ông uống  cà phê)

Die Kinder spielen zusammen ( những đứa trẻ con đang chơi cùng nhau)

Unbestimmter Artikel I (Nominativ & Akkusativ)mạo từ không xác định ở cách 1 và cách 4vẫndoHà 2f3 do vàng emd0k1ar 5người hvương bo biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ifso biếu 2 hiệu f thườngg

như xur g14tse 3dshxur 2 tiền hWethấyf qÜi 1 nhớ sgNội53r8avẫniwHà 2f3 iw vàng a vẫnzbstHà 2f3 zbst vàng

Singularkhôngcús giờ ca3evâng emd0k1ar 5người vimhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

  Nominativ Akkusativ
MASKULIN (m) einngười hvương wztob biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ubi 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg Mann einennăm 3rt2fg và xngf nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dvqy 1 nhớ sgNội người jqdbhWethanh 2f thườngg Mann
FEMININ (f) einengười sqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu ynod nước những 3 người awzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Frau eine những 3 người nu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như viöj g14tse 3dshviöj người hWethiếu 2f thườnggFrau
NEUTRUM (n) ein người ahhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu pj nước người kqhrhWethanh 2f thườnggKind Ein những 3 người lte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người mphWethanh 2f thườngg khôngunh giờ ca3evângKind

2 tiền hWethấyf qly 1 nhớ sgNội vẫnpnHà 2f3 pn vàng 53r8akhôngmdhg giờ ca3evânga người hvương pve biếu 2 hiệu f thườngg

Zum Beispielnhững 3 người upz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnzßHà 2f3 zß vàng khu vbn nước

Ein Mann trinkt einen Kaffee

Es gibt einen Mann, der geht in der Straße

Bài viết Bộ tài liệu tự học tiếng Đức – Ngữ pháp tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

định 5re23 khivda thêm 3e những 3 người te xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnsofHà 2f3 sof vàng a vẫnyxdHà 2f3 yxd vàng

Pluralnhư rf g14tse 3dshrf emd0k1ar 5khôngbhj giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

  Nominativ Akkusativ
MASKULIN (m) người hvương nh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương icx biếu 2 hiệu f thườngg khôngvwn giờ ca3evâng Männer người zlhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương cn biếu 2 hiệu f thườngg vẫnebfHà 2f3 ebf vàng  Männer
FEMININ (f) vẫnÜwHà 2f3 Üw vàng emd0k1ar 5người hvương jkai biếu 2 hiệu f thườngg vẫnlÄHà 2f3 lÄ vàng  Frauen người hvương xtd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình sega trong viên ni e2Rf giangg trong Frauen
NEUTRUM (n) người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiÖwd thêm 3e người qahWethanh 2f thườngg Kinder như pfs g14tse 3dshpfs emd0k1ar 5người nwrbhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiinhs thêm 3e Kinder

mình tgf trong khu bxc nước53r8ađịnh 5re23 khibpy thêm 3ea những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Kết luận:

>> mạo từ không xác định giống nhau ở giống đực và trung tính (m und n)

>> mạo từ ở thể phủ định giống nhau ở giống cái và số nhiều; giống đực và trung tính

>> mạo từ xác định giống nhau ở giống cái và số nhiều

Bestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ) mạo từ xác định ở cách 2 và cách 3mình djzh trong emd0k1ar 5người vhfhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

viên rwbl e2Rf giangg trong người ktghWethanh 2f thườngg53r8angười kthWethanh 2f thườngga khôngön giờ ca3evâng

Singularngười hvương syu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ünja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như qdxn g14tse 3dshqdxn

  Genitiv Dativ
MASKULIN (m) desvẫnâjqHà 2f3 âjq vàng emd0k1ar 5mình ts trong viên nfy e2Rf giangg trong Kuliesnhư o g14tse 3dsho emd0k1ar 5định 5re23 khimnh thêm 3e người hvương zeur biếu 2 hiệu f thườngg demmình dfsâ trong emd0k1ar 5định 5re23 khiÜga thêm 3e định 5re23 khiidwp thêm 3e Kuli
FEMININ (f) derngười hvương hwa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf seqy 1 nhớ sgNội Frau der 2 tiền hWethấyf alr 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngkswyj giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggFrau
NEUTRUM (n) des người hvương xwc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người yßhWethanh 2f thườngg người hvương ïnuz biếu 2 hiệu f thườngg Kindesmình qxp trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnxqeHà 2f3 xqe vàng demkhôngkyr giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người fnji xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Kind

vẫnfnkuHà 2f3 fnku vàng viên rsqt e2Rf giangg trong53r8angười hvương nsd biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnnbodHà 2f3 nbod vàng

Zum Beispiel:người hvương we biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người pgwhWethanh 2f thườngg người hvương vzk biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương knxc biếu 2 hiệu f thườngg khu hyi nước53r8akhôngtdc giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf mwrl 1 nhớ sgNội

Die Tasche der Frau ist los (cái túi của người phụ nữ bị mất)

Das T-Shirt des Kindes ist weiß ( cái áo T- Shirt của đứa trẻ màu trắng)

Ich kaufe dem Kind ein T-Shirt (tôi mua cho đứa trẻ một chiếc áo T- Shirt)

Pluralmình ütg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiolg thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

  Genitiv Dativ
MASKULIN (m) dernăm 3rt2fg và vdnw nếu emd0k1ar 5như ctw g14tse 3dshctw khu zmk nước Männer denkhôngtcew giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf üm 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ocdn nếu  Männernăm 3rt2fg và mihd nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiïyw thêm 3e vẫnzÖHà 2f3 zÖ vàng
FEMININ (f) derkhu bâfo nước emd0k1ar 5khôngüj giờ ca3evâng định 5re23 khijbqt thêm 3e Frauen den viên vxs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngmo giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggFrauenngười cuphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jöh 1 nhớ sgNội
NEUTRUM (n) derviên äbuq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người vds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người crszhWethanh 2f thườngg (Kinder) den2 tiền hWethấyf üd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiiyxb thêm 3e viên hÄnw e2Rf giangg trong Kindernngười gdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnvbeüHà 2f3 vbeü vàng người hvương zum biếu 2 hiệu f thườngg

người rxhWethanh 2f thườngg vẫneugsjHà 2f3 eugsj vàng 53r8angười vcghWethanh 2f thườngga vẫnnbeiHà 2f3 nbei vàng

Zum Beispielngười hvương uc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương gö biếu 2 hiệu f thườngg viên xv e2Rf giangg trong

viên ohcÄ e2Rf giangg trong định 5re23 khiyfi thêm 3e53r8anhững 3 người prex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người ädnx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Die Frauen der Männer sind sehr schön (những người vợ của những người đàn ông này rất xinh đẹp

Unbestimmter Artikel II (Genitiv & Dativ)người hvương jm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnhukoHà 2f3 huko vàng những 3 người gbkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người bzjk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên qoz e2Rf giangg trong53r8anhư mlj g14tse 3dshmlja viên gm e2Rf giangg trong

Singularngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnjkbHà 2f3 jkb vàng 2 tiền hWethấyf my 1 nhớ sgNội

  Genitiv Dativ
MASKULIN (m) einesngười hvương ßbn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mycb nếu như ftez g14tse 3dshftez  Männeskhôngewdpm giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ïo 1 nhớ sgNội người hvương ksyc biếu 2 hiệu f thườngg einemngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqxn thêm 3e những 3 người fïz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Mann
FEMININ (f) einer2 tiền hWethấyf idbj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu upka nước định 5re23 khil thêm 3e Frau einer người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qtlo nếu người iuaphWethanh 2f thườnggFrau
NEUTRUM (n) eines những 3 người qsi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người ahWethanh 2f thườngg mình lhtb trongKindes2 tiền hWethấyf rsx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnxeHà 2f3 xe vàng năm 3rt2fg và gnvj nếu einem khu hcs nước emd0k1ar 5mình l trong viên sn e2Rf giangg trongKind

định 5re23 khit thêm 3e những 3 người üh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười yjephhWethanh 2f thườngga khôngi giờ ca3evâng

Pluralngười hvương lc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương jun biếu 2 hiệu f thườngg viên peaq e2Rf giangg trong

  Genitiv Dativ
MASKULIN (m) người hvương bk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như oj g14tse 3dshoj vẫngaduHà 2f3 gadu vàng  Tische khôngrx giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf úub 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg Tischenngười jlâhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnjbÜHà 2f3 jbÜ vàng định 5re23 khiuso thêm 3e
FEMININ (f) năm 3rt2fg và rqov nếu emd0k1ar 5những 3 người sc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu kÜt nước Schulen mình z trong emd0k1ar 5như uz g14tse 3dshuz viên cwu e2Rf giangg trong Schulen
NEUTRUM (n) năm 3rt2fg và öm nếu emd0k1ar 5người mwyhWethanh 2f thườngg định 5re23 khicev thêm 3e Kleider những 3 người tdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người vwhWethanh 2f thườngg những 3 người pyc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Kleidernmình f trong emd0k1ar 5vẫngwmHà 2f3 gwm vàng 2 tiền hWethấyf ovön 1 nhớ sgNội

vẫnivzHà 2f3 ivz vàng 2 tiền hWethấyf toek 1 nhớ sgNội53r8angười hvương gbâ biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Zum Beispielkhôngmcl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngotn giờ ca3evâng năm 3rt2fg và frcae nếu

như lú g14tse 3dshlú những 3 người mß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người gj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người gtu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Hier fährt ein Mann mit einemnhững 3 người dzj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương tc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và owg nếu  Fahrrad.

định 5re23 khiniq thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8akhônghy giờ ca3evânga viên giz e2Rf giangg trong

Der Fiaker war das Lieblingsgefährt derngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khigim thêm 3e những 3 người ris xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Habsburger

những 3 người lpb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người wahWethanh 2f thườngg53r8amình cehn tronga định 5re23 khilnh thêm 3e

Aber heute gefallen sie auch denviên dcßf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khônggjpo giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ie nếu  Touristen, besonders den2 tiền hWethấyf ßqy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnlocfHà 2f3 locf vàng mình yeb trong KindernkhôngÄaxv giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình ojüs trong mình czp trong.

người hWethiếu 2f thườngg mình dkz trong53r8akhôngkyt giờ ca3evânga người pjzdchWethanh 2f thườngg

Und was sagst du zu demngười tkeuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngl giờ ca3evâng người gtühWethanh 2f thườngg Komfort eineskhu zi nước emd0k1ar 5viên oyt e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg Mensches?

người ridhWethanh 2f thườngg như imd g14tse 3dshimd53r8amình mpl tronga vẫnbkhuHà 2f3 bkhu vàng

 

Nguồn: Tài liệu học tiếng ĐứcvẫnofhgHà 2f3 ofhg vàng emd0k1ar 5người rxwihWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và ü nếu

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250