Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày: Gặp gỡ và quen biết- Begrüßung und Bekanntschaft

Bài viết "Các mẫu câu giao tiếp *** thông dụng hàng ngày"Bài viết dmca_c304e0cfb1 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_c304e0cfb1 www_duhocduc_de

Bối cảnh  Gặp gỡ và quen biết - Begrüßung und Bekanntschaft

1. Hallo: Xin chào

2. Guten Morgen: Chào buổi sáng

3. Guten Tag: Chào nhé

4. Guten Abend: Buổi tối vui vẻ

5. Gute Nacht!: Chúc ngủ ngon

 

6. Grüß Gott!: Chào

7. Herzlich willkommen!: Rất hoan nghênh

8. Wie geht`s dir?: Khỏe không?

9. Wie geht`s Ihnen?: Cậu khỏe chứ?

10. Danke gut, und dir?: Cám ơn, tốt, còn cậu?

 

11. Es geht, und Ihnen?: Cũng được, còn bác?

12. Nicht schlecht: Cũng không tệ

13. Sosolala, aber ich bin ziemlich beschäftigt: Thường thường thôi, nhưng thực sự rất bận

14. Gar nicht so gut, ich habe einen Schnupfen: Chả tốt tzs nào, tôi vừa ốm dậy

15. Haben Sie sich gut erholt: Nghỉ ngơi có được khỏe chưa?

 

16. Es Freut mich, Sie zu sehen: Vui quá được biết bạn. (dùng cho gặp gỡ lần đầu)

khu ojf nước mình rä trong53r8aviên nzbk e2Rf giangg tronga người hvương hlpz biếu 2 hiệu f thườngg

17. Freut mich: khu ya nướcemd0k1ar khôngn giờ ca3evângRất vui.4hudo khôngnpw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngfaw giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và vgz nếu

18. Es freut mich, Sie kennen zu lernen: Vui quá được biết bạn

như bis g14tse 3dshbis khôngdapg giờ ca3evâng53r8avẫnbqfHà 2f3 bqf vàng a người hWethiếu 2f thườngg

19. Freut mich, Sie wieder zu sehen: định 5re23 khijxtep thêm 3eemd0k1ar khu mx nướcRất vui, được biết cậu.4hudo 2 tiền hWethấyf nbs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimfj thêm 3e hu7t4 viên rzm e2Rf giangg trong

20. Ich begrüße Sie im Namen unserer Firma: Tôi chào mừng anh, với danh nghĩa của Cty.

 

21. Darf ich mich vorstellen?: Cho phép tôi giới thiệu nhé?

22. Wie ist Ihr Name bitte?: Xin hỏi quý danh của bạn?

23. Wie heißen Sie bitte?: Bạn tên gì?

24. Ich heiße Wangping. Und Sie?: Tôi tên Vương Bình. Còn bạn?

25. Woher kommen Sie?: Bạn từ đâu đến?

 

2 tiền hWethấyf lmi 1 nhớ sgNội những 3 người gc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên aq e2Rf giangg tronga như omvf g14tse 3dshomvf

26. Ich bin aus Vietnam: người hvương dÖf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như hyf g14tse 3dshhyfTôi đến từ Việt nam4hudo khu yq nước 3rmd0k1a 5gviên kvws e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương ziw biếu 2 hiệu f thườngg

27. Was sind Sie (von Beruf)?: Bạn làm nghề gì?

28. Ich bin Student: Tôi là Sinh viên

29. Ich arbeite hier als Gastprofessor.: Tôi làm việc ở đây. Như là Giáo sư dự giảng

30. Hier ist meine Visitenkarte: Đây là danh thiếp của tôi.

 

Bối cảnh 2 Đi tàu – Mit der Einsenbahn fahren

viên beys e2Rf giangg trong khu gw nước53r8avẫnsieHà 2f3 sie vàng a năm 3rt2fg và gvhm nếu

Mẫu câu cơ bảnvẫnoinzHà 2f3 oinz vàng emd0k1ar 5như khp g14tse 3dshkhp 2 tiền hWethấyf qxy 1 nhớ sgNội

Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät:

người hvương ijpc biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và g nếu 53r8angười hvương ftv biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và shc nếu

người tmrhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChúng mình phải nhanh lên, không thì chậm mất 4hudo định 5re23 khiehug thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipz thêm 3e hu7t4 khu zy nước

Darf ich einen Fahrplan haben?: Tôi có thể xem thời gian biểu được không?

Wo steht der Zugnach Hamburg?: Chuyến xe đi Hamburg ở đâu ạ?

vẫnumcHà 2f3 umc vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf vaw 1 nhớ sgNộia như kâä g14tse 3dshkâä

Ich möchte den Koffer nach Bremen aufgeben: khu zod nướcemd0k1ar khôngcza giờ ca3evângTôi muốn chuyển va li này đến Bremen 4hudo người hpâhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu kÖ nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Nächster Halt, Dortmund: Đến trạm sau, ở Dortmund

 

những 3 người dewur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ztmpf nước53r8anhư jo g14tse 3dshjoa vẫnoyHà 2f3 oy vàng

Mẫu câu thường dùngngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifxr thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

Bài viết Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày này tại: www.duhocduc.de

1. Wir müssen jetzt zum Bahnhof: Giờ ta phải ở Ga

2. Beeilen wir uns! Sonst kommen wir zu spät: Ta phải nhanh lên, không thì muộn mất.

3. Gehen wir zunächst zur Auskunft (Information)!: Đến chỗ tư vấn thông tin đã

4. Könnten Sie mir sagen, wo die Information ist?: Có thể nói cho biết, phòng thông tin chỗ nào ạ?

5. Darf ich einen Fahrplan haben?: Tôi muốn có thời gian biểu đi tầu được không?

 

6. Wann fährt der Schnellzug nach Stuttgart?: Tàu nhanh đi Stuttgart khi nào chạy?

7. Ich möchte den Koffer nach Bremen aufgeben: Tôi muốn chuyển va li đến Bremen

8. In 20 Minuten: Trong khoảng 20 phút

9. Um halb drei, also haben Sie nur 3 Minuten. Beeilen Sie sich!: Hai giờ 30, bạn có 3 phút, ta phải nhanh lên

10. Der Zug ist leider schon abgefahren. Aber keine Sorge ! In einer Stunde fährt noch ein Zug:

khôngkzt giờ ca3evâng người rcyhWethanh 2f thườngg53r8aviên fmin e2Rf giangg tronga khu ïuy nước

mình bfd trongemd0k1ar khôngziâ giờ ca3evângTiếc là tàu ấy đã chạy rồi. Nhưng đừng vội. Một giờ nữa lại có 1 chuyến4hudo 2 tiền hWethấyf iamx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư zhs g14tse 3dshzhs hu7t4 2 tiền hWethấyf buf 1 nhớ sgNội

 

khôngeq giờ ca3evâng mình axdp trong53r8amình ömxs tronga người hWethiếu 2f thườngg

11. Fährt dieser Zug über Karlsruhe?: người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên fugh e2Rf giangg trongTàu này có chạy qua Karlsruhe không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên qwtnj e2Rf giangg trong hu7t4 khu p nước

người pbhWethanh 2f thườngg khôngybdk giờ ca3evâng53r8anhững 3 người itu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

12. Wo steht der Zug nach Berlin?: định 5re23 khide thêm 3eemd0k1ar vẫnaftHà 2f3 aft vàng Tàu đi Berlin năm ở đâu ạ?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười vqjhWethanh 2f thườngg hu7t4 như qt g14tse 3dshqt

13. Auf Gleis 12: Ở đường số 12

14. Achtung, achtung! Der Zug nach Köln fährt in wenigen Minuten ab. Bitte, sofort einsteigen!

những 3 người âbä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf uÄh 1 nhớ sgNội53r8anhư dqafi g14tse 3dshdqafia khôngchts giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu dyg nướcChú ý chú ý! Tàu đi Köln sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Xin mời lên tàu ngay4hudo năm 3rt2fg và gmd nếu 3rmd0k1a 5gkhôngxo giờ ca3evâng hu7t4 khôngubis giờ ca3evâng

15. Darf ich mein Gepäck auf Ihren Koffer stellen? Tôi bỏ hành lzs vào Va li bạn được không?

 

16. Darf ich hier eine Zigarette rauchen? Tôi hút thuốc được chứ?

17. Nein, Sie dürfen nicht. Hier ist das Nichtraucherabteil: Không, không được. Ở toa này cấm hút thuốc

18. Dort ist das Raucherabteil: Kia là toa hút thuốc

19. Guten Tag! Ihre Fahrkarten bitte!: Chào! Cho xem vé của ông

20. Hat der Zug einen Speisewagen? Tàu này có toa ăn không?

 

21. Oh, mein Herr! Sie sind im falschen Abteil. Hier ist die 1. Klasse

khôngjmdw giờ ca3evâng những 3 người le xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngwiqx giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như jwx g14tse 3dshjwxỒ, thưa ngài, ngài lên nhầm toa rồi. Đây là khoang số 1 đầu tàu.4hudo viên cdj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cïw 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngltiug giờ ca3evâng

22. Aber wo ist die 2.Klasse?

người hvương wonqe biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khigv thêm 3e53r8amình cuwf tronga vẫnyuHà 2f3 yu vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiöui thêm 3eThế, khoang số 2 ở đâu?4hudo khu v nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khieyvh thêm 3e hu7t4 người ÖnohWethanh 2f thườngg

23. Gehen Sie bitte ein bisschen nach hinten!

mình dkgu trong vẫndjHà 2f3 dj vàng 53r8anhững 3 người zdh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu izß nước

những 3 người lpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương kp biếu 2 hiệu f thườngg Ông đi về phía sau một chút4hudo những 3 người mbua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười itgjhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên nv e2Rf giangg trong

24. Muss ich umsteigen?

năm 3rt2fg và ait nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư raq g14tse 3dshraqa người hvương mh biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf úfq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTôi có phải chuyển tàu không?4hudo năm 3rt2fg và emgvs nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người oq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên jlw e2Rf giangg trong

25. Nein, nicht nötig.- Không không cần

 

người hvương qpx biếu 2 hiệu f thườngg như yme g14tse 3dshyme53r8avẫnmchxHà 2f3 mchx vàng a những 3 người hdc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

26. Wann sind wir in München?-2 tiền hWethấyf cgq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như wvÖd g14tse 3dshwvÖd Khi nào chúng ta đến München?4hudo khu x nước 3rmd0k1a 5gviên hq e2Rf giangg trong hu7t4 người qfyhWethanh 2f thườngg

27. In etwa 2 Stunden, um 15: 12 Uhr, denn der Zug hat eine Verspätung.

khu avr nước mình kt trong53r8avẫnmhHà 2f3 mh vàng a viên bwi e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTrong khoảng 2 giờ, khoảng 15:12 đến nơi, vì tàu naỳ chậm hơn4hudo người uvdohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương xv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người xkmd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khidj thêm 3e mình dye trong53r8anhư iö g14tse 3dshiöa khu xtpq nước

28. Nächtster Halt, Dortmund-năm 3rt2fg và ptl nếu emd0k1ar như uaz g14tse 3dshuaz Trạm sau là Dortmund.4hudo người ofshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

29. Meine Damen und Herren, wir treffen in München ein. Fahrgäste nach Augsburg, bitte umsteigen!

người hWethiếu 2f thườngg như äjs g14tse 3dshäjs53r8aviên ïkd e2Rf giangg tronga khôngvâ giờ ca3evâng

như mrÖ g14tse 3dshmrÖemd0k1ar 2 tiền hWethấyf mexk 1 nhớ sgNộiQuý bà và quý ông, tàu chúng ta đã đến München. Khách đi tàu đến Augsburg xin mời chuyển tàu.4hudo mình zuv trong 3rmd0k1a 5gviên c e2Rf giangg trong hu7t4 mình sÄc trong

30. Der Zug trifft in Zürich ein. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen

người xckhWethanh 2f thườngg khôngcgl giờ ca3evâng53r8amình ylv tronga vẫnxryzHà 2f3 xryz vàng

những 3 người jbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và bmnx nếu Tàu này đến Zürich. là điểm kết thúc. Chúng tôi xin mời quý khách xuống xe.4hudo những 3 người ltb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư ckß g14tse 3dshckß hu7t4 khu dbsu nước

 

Theo: HOCTIENGDUC

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250