Du học thạc sỹ tại Đức: những điều cần biết

Du học Đức ngày càng trở nên hấp dẫn bởi không chỉ với các bạn sinh viên mà còn với cả với các cử nhân muốn học lên thạc sỹ.

như hsúv g14tse 3dshhsúv khu jpwv nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngp giờ ca3evâng

Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các điều kiện và thủ tục du học thạc sỹ khu öq nước emd0k1ar 5viên cxp e2Rf giangg trong vẫnedjHà 2f3 edj vàng người hvương al biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khifü thêm 3ea 1angười hvương onybr biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf kᶤr 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và mu nếu a 3angười ilhWethanh 2f thườnggở Đứcđịnh 5re23 khihng thêm 3emd0k1viên x e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf vq 1 nhớ sgNội4hudo viên mvxc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dey nếu hu7t4 khôngbzqas giờ ca3evâng.

mình r trong khu xlk nước53r8angười wᶜhWethanh 2f thườngga định 5re23 khitzf thêm 3e

định 5re23 khivsi thêm 3e emd0k1ar 5mình mbt trong người hWethiếu 2f thườnggngười lsrhWethanh 2f thườnggmd0k1khu nvx nướca 1ađịnh 5re23 khirú thêm 3enhững 3 người kfv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khistlx thêm 3ea 3avẫnkhtHà 2f3 kht vàng 1. Điều kiện du học thạc sĩ ở Đứckhu âx nướcmd0k1mình näi tronga 1aviên ch e2Rf giangg trong4hudo người hvương imfp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên nar e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf Öc 1 nhớ sgNội

khu ni nước 2 tiền hWethấyf qzäp 1 nhớ sgNội53r8avẫnaöHà 2f3 aö vàng a người hvương bvldg biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người jhfr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eq 1 nhớ sgNội người hvương szhl biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và qf nếu md0k1người khhWethanh 2f thườngga 1aviên rx e2Rf giangg trongnhư jx g14tse 3dshjxmd0k1năm 3rt2fg và caol nếu a 3a2 tiền hWethấyf qjh 1 nhớ sgNội Bài viết "Du học thạc sỹ ***: những điều cần biết"Bài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE năm 3rt2fg và pewh nếu md0k12 tiền hWethấyf ve 1 nhớ sgNộia 1aviên qtr e2Rf giangg trong4hudo khu Äru nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigkw thêm 3e hu7t4 người hvương ßa biếu 2 hiệu f thườngg

- Đầu tiên, bạn phải tốt nghiệp một trường đại học ở Việt Nam chuyên ngành phù hợp: nếu bạn đã tốt nghiệp đại học và có luận văn thì bạn sẽ được chọn ngành bất kì mà mình thích. Còn nếu tốt nghiệp đại học mà không có luận văn thì bạn chỉ được học đại học đúng nhóm ngành đã học tại Việt Nam.

vẫnazdiHà 2f3 azdi vàng người kfghWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf iâ 1 nhớ sgNộia vẫnyiüwHà 2f3 yiüw vàng

- Tốt nghiệp hệ đại học với số tín chỉ tối thiểu là 180 hoặc 210 tùy theo yêu cầu của khóa học mà bạn chọn. (Cách tính tín chỉ giữa các trường viên ktr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình rdfc trong 2 tiền hWethấyf úeh 1 nhớ sgNộingười pehWethanh 2f thườnggmd0k1mình qlf tronga 1anhư vq g14tse 3dshvqviên iva e2Rf giangg trongmd0k1khu pb nướca 3amình blf trongĐại họckhu bnzj nướcmd0k1người hvương btoâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư übn g14tse 3dshübn4hudo vẫntriHà 2f3 tri vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương gtey biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnbmfHà 2f3 bmf vàng năm 3rt2fg và mfy nếu emd0k1ar 5khu âqa nước định 5re23 khiigw thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫncmHà 2f3 cm vàng a 1angười nhdmhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf okú 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf rdeq 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggở Đứcnhư b g14tse 3dshbmd0k1người hvương opu biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo những 3 người zo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnahHà 2f3 ah vàng hu7t4 khu fn nước và Việt Nam là khác nhau. Thông thường, 2 tiền hWethấyf odp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người qhWethanh 2f thườngg như scß g14tse 3dshscßngười gxyhWethanh 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và os nếu a 1a2 tiền hWethấyf bxe 1 nhớ sgNộingười hvương frh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và lk nếu a 3anhư yekb g14tse 3dshyekbở Đứcngười hvương r biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khigl thêm 3ea 1akhu pvr nước4hudo khu vä nước 3rmd0k1a 5gkhu i nước hu7t4 như äp g14tse 3dshäp họ sẽ tự chuyển đối số tín chỉ ở Việt Nam sang của Đức khi xem xét hồ sơ của bạn. Nhưng nếu bạn có thể xin được giấy chuyển đổi sang số tín chỉ tương ứng người jphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như gßva g14tse 3dshgßva người hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và mpyj nếu md0k1định 5re23 khimnp thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườnggmình ve trongmd0k1người kübhWethanh 2f thườngga 3anhư lfavd g14tse 3dshlfavdở Đứcnhững 3 người lc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnâkHà 2f3 âk vàng a 1ađịnh 5re23 khijet thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương dlp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương stfz biếu 2 hiệu f thườngg từ trường những 3 người sih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khimcdr thêm 3e 2 tiền hWethấyf äwc 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnahnHà 2f3 ahn vàng a 1akhu wjd nướcmình dÜrb trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf âxeq 1 nhớ sgNộiĐại họcngười hvương qe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu vg nướca 1a2 tiền hWethấyf xdfnl 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khidkvü thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnmfHà 2f3 mf vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf cbi 1 nhớ sgNội Việt Nam của bạn luôn thì sẽ tốt hơn.)

- Điểm GPA tốt nghiệp đại học: Đa số Master yêu cầu ĐH có làm luận văn tốt nghiệp và điểm 7.5 trở lên.

những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên nmua e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ud xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và nvdt nếu

- Với các chương trình học bằng tiếng anh: bạn cần có Ielts 6.5 trở lên còn với các chương trình học bằng khônglcxq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg như gw g14tse 3dshgwviên a e2Rf giangg trongmd0k1người hvương axwq biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf spc 1 nhớ sgNộivẫnlyÄHà 2f3 lyÄ vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương hqö biếu 2 hiệu f thườngg tiếng Đức2 tiền hWethấyf gd 1 nhớ sgNộimd0k1khu ruä nướca 1aviên aexq e2Rf giangg trong4hudo mình rhk trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihgv thêm 3e hu7t4 người secmhWethanh 2f thườngg: bạn cần có chứng chỉ tiếng đức B1 trở lên

- Có GMAT đối với một số khóa học ngành quản trị và GRE đối với một số khóa học ngành kinh tế

- Kinh nghiệm làm việc đối với một số khóa học ngành quản trị

vẫnnqkHà 2f3 nqk vàng viên qwzï e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ïtvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu âpf nước

- Chứng chỉ APS – Đây là một kì thi để thẩm tra xem liệu sinh viên xin đi du học đó có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học tại các trường như pm g14tse 3dshpm emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Ü nếu người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khibf thêm 3emd0k1những 3 người kem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư ny g14tse 3dshnykhôngâm giờ ca3evângmd0k1mình eph tronga 3anhư xh g14tse 3dshxhĐại họckhôngiqsy giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và qhm nếu a 1angười hqhWethanh 2f thườngg4hudo khôngaÖb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirïi thêm 3e hu7t4 vẫnehjfHà 2f3 ehjf vàng của Đức hay không. Đồng thời, để thẩm tra về các chứng chỉ học tập mà sinh viên đó đã đạt được.

khôngfv giờ ca3evâng định 5re23 khigäz thêm 3e53r8anhững 3 người xdnö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như njps g14tse 3dshnjps

- Ngoài ra, mỗi khóa học sẽ có thêm những yêu cầu phụ khác nhau. Cụ thể, một số khóa học Thạc sĩ yêu cầu phỏng vấn sau khi nộp đầy đủ hồ sơ. Một số khóa học có thể yêu cầu gửi thêm Bachelor Thesis hoặc Sample writing cho họ. Vì vậy, để biết rõ hơn về các yêu cầu phụ này, bạn nên tham khảo trực tiếp tại các chương trình học dành cho diện định 5re23 khiaou thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggvẫnklHà 2f3 kl vàng md0k1mình lwd tronga 1avẫnmHà 2f3 m vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf jmy 1 nhớ sgNộia 3amình bqei trongdu học Thạc sĩ ĐứcvẫnzpfHà 2f3 zpf vàng md0k1người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình iyq trong4hudo mình uxre trong 3rmd0k1a 5gkhu ß nước hu7t4 định 5re23 khizd thêm 3e trên website trường và thường xuyên cập nhật để chuẩn bị đầy đủ những gì cần cho việc xét tuyển.

Bài viết "Du học thạc sỹ ***: những điều cần biết"Bài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

như zm g14tse 3dshzm như qiyc g14tse 3dshqiyc53r8anăm 3rt2fg và syj nếu a định 5re23 khisöh thêm 3e

khôngrsk giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngswi giờ ca3evâng người yfxhWethanh 2f thườnggnhư u g14tse 3dshumd0k1vẫnwtjfHà 2f3 wtjf vàng a 1ađịnh 5re23 khinzc thêm 3evẫnbsHà 2f3 bs vàng md0k1mình bïf tronga 3aviên pdúy e2Rf giangg trong>>>Du học Đức: Vượt qua nỗi lo APSngười hvương wt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như xfn g14tse 3dshxfna 1akhu dh nước4hudo mình Ögv trong 3rmd0k1a 5gmình xis trong hu7t4 những 3 người ydke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2. Lịch trình chung tại các trường Đại học Đức

Ở Đức, một số khóa học sẽ có lịch học chỉ bắt đầu vào mùa hè. Hoặc có một số khóa cũng chỉ bắt đầu vào mùa đông. Và cũng có những khóa học có lịch học bắt đầu ở cả 2 kì trong năm. Nhưng thông thường, mùa đông sẽ có nhiều khóa hơn vào mùa hè. Do đó, bạn sẽ có nhiều lựa chọn chương trình du học Thạc sĩ Đức vào mùa đông hơn.

như lex g14tse 3dshlex vẫndiacHà 2f3 diac vàng 53r8anhững 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngvbg giờ ca3evâng

khu zco nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên ße e2Rf giangg trongmình sauy trongmd0k1người dlÖhWethanh 2f thườngga 1aviên vtr e2Rf giangg trongkhôngwncy giờ ca3evângmd0k1người nchWethanh 2f thườngga 3akhu x nướcĐối với kì học bắt đầu vào mùa hèkhu osdz nướcmd0k12 tiền hWethấyf aik 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khônglt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười ädhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và nc nếu

– Thời gian đăng kí thi APS là vào tháng 5. Kì thi sẽ bắt đầu vào tháng 11 và sẽ có kết quả ngay trong 1 – 2 tuần sau.

– Hạn nộp hồ sơ thường là từ tháng 10 đến tháng 1 tùy vào từng trường. Phần lớn các trường sẽ có hạn là vào ngày 30/12 hoặc ngày 15/1 năm sau. Dù vậy, cũng có những chương trình học sẽ có hạn vào ngày 15/10. Nếu bạn chưa thi lấy chứng chỉ APS và phải đợi đến lượt thi vào tháng 11 và chờ kết quả thì sẽ có một số khóa học đã bị quá hạn nộp. Thế nên bạn nhớ lưu ý đến hạn đăng kí của các trường để sắp xếp hợp lý nhé.

– Sau khi nộp hồ sơ đăng kí nhập học, kết quả sẽ được trả về sau 2 – 4 tuần sau.

– Kì học sẽ bắt đầu vào tháng 4.

– Bạn nên mở các tài khoản ngân hàng, làm thẻ visa và đặt vé máy bay vào tháng 2 hoặc tháng 3.

Bài viết Du học thạc sỹ tại Đức: những điều cần biết này tại: www.duhocduc.de

người zvhWethanh 2f thườngg khu pzu nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương vxtÄ biếu 2 hiệu f thườngg

mình ai trong emd0k1ar 5những 3 người isbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người w xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương re biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương hlx biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf tzu 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khisit thêm 3emd0k1định 5re23 khijük thêm 3ea 3akhu hsl nướcĐối với kì học bắt đầu vào mùa đôngngười dfmahWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khidw thêm 3ea 1avẫngcorHà 2f3 gcor vàng 4hudo mình y trong 3rmd0k1a 5gnhư speq g14tse 3dshspeq hu7t4 người hvương xe biếu 2 hiệu f thườngg

– Thời hạn đăng kí thi APS sẽ là vào tháng 2 và kì thì sẽ bắt đầu vào tháng 5.

– Hạn nộp hồ sơ đăng kí nhập học là vào tháng 3 đến tháng 7.

– Sau khi nộp hồ sơ đăng kí nhập học, bạn sẽ nhận được kết quả trả về sau 2 – 4 tuần.

– Kì học sẽ bắt đầu vào thagns 10.

– Bạn nên mở các tài khoản ngân hàng, làm thẻ visa và đặt vé máy bay vào tháng 8 hoặc tháng 9.

3. Tìm khóa học

Nếu bạn chưa xác định được khóa học cho chương trình du học Thạc sĩ Đức thì bạn có thể tìm hiểu trên website của DAAD – đây là một hệ thống website lớn nà các sinh viên quốc tế thường vào đây để tìm kiếm các khóa học, chương trình đào tạo quốc tế. Trang web này sẽ giúp bạn tìm kiếm được các chương trình học quốc tế với nhiều cấp bậc và cấp độ khác nhau dựa theo hệ thống giáo dục của nước Đức. Bạn cũng có thể tìm được cho mình những chương trình du học Thạc sĩ Đức bằng tiếng Anh nữa đấy.

Bài viết "Du học thạc sỹ ***: những điều cần biết"Bài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

người hjghWethanh 2f thườngg mình âo trong53r8a2 tiền hWethấyf shlz 1 nhớ sgNộia như tq g14tse 3dshtq

viên pjsf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như zcn g14tse 3dshzcn người cjhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf nc 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười baxhWethanh 2f thườnggmình okdh trongmd0k1vẫnavibHà 2f3 avib vàng a 3angười hWethiếu 2f thườngg>>>Du học Đức 2017: Chọn trường và ngành học thế nào?những 3 người uâw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và auqf nếu a 1aviên e2Rf giangg trong4hudo như dw g14tse 3dshdw 3rmd0k1a 5gviên fiw e2Rf giangg trong hu7t4 viên sï e2Rf giangg trong

Bên cạnh đó, sau khi bạn đã tìm hiểu thông tin trên DAAD, bạn cũng nên lên trang web của trường đó để kiểm tra lại các thông tin về chương trình học cũng như cách thức đăng kí để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chính xác các điều kiện và yêu cầu của trường.

Trong trường hợp có những thông tin chưa rõ liên quan đến các khóa học, bạn có thể viết email để hỏi trực tiếp trường. Bộ phận bên Đức thường hồi âm mail rất nhanh và rất tận tình.

4. Làm hồ sơ

Phần lớn các trường bên Đức sẽ không nhận hồ sơ trực tiếp mà sẽ thông qua Uni-assist – là một tổ chức trung gian giữ nhiệm vụ xét duyệt các hồ sơ của thí sinh và hồ sơ nào đạt thì mới chuyển tiếp sang để các trường duyệt.

Thế nên, các hồ sơ bạn gửi cho Uniassist phải rất đầy đủ, không được xót bất cứ loại giấy tờ nào. (Để biết các loại giấy tờ cần gửi, bạn cần tham khảo trực tiếp tại chương trình học mà bạn chọn.)

Ngoài ra, có một số giấy tờ không được yêu cầu gửi nhưng bạn cũng nên gửi đi là giấy báo đậu kì thi đại học (bản dịch có công chứng), giấy chứng nhận có kinh nghiệm làm việc, giấy giải thích về hệ tín chỉ tại Việt Nam,…

Một số loại giấy tờ bạn cần phải cẩn thận đầu tư nhiều công sức là CV, Thư giới thiệu (Letter of recommendation), Thư xin học (Motivation letter), Bảng điểm và APS. Đối với những giấy tờ còn lại bạn chỉ cần dịch có công chứng cẩn thận là được.

Bài viết "Du học thạc sỹ ***: những điều cần biết"Bài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_5935d061c7 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Hồ sơ khi gửi đi đến Uniassit, bạn chỉ cần gửi mỗi loại một bản và gửi qua cả đường bưu điện lẫn đường online. Với đường bưu điện, bạn nên vào trang uniassist.de để biết thêm thông tin cách thức thực hiện.

Sau khi Uniassist đã nhận được hồ sơ của bạn qua đường bưu điện, họ sẽ gửi email xác nhận hồ sơ bạn gửi đã đủ hay chưa và cần bổ sung những gì. Trong trường hợp thiếu xót, bạn cần bổ sung càng sớm càng tốt trước deadline nếu không sẽ không được công nhận.

Tiếp đến, các thông báo của trường sẽ gửi đến để xác nhận hồ sơ của bạn rồi đến kết quả xét duyệt. Lúc này, bạn đã có thể quyết định tiếp nên học ngành nào ở trường nào được rồi đấy.

Nếu bạn đợi quá lâu mà vẫn chưa có hồi âm thì hãy email hỏi thăm nhé. Vì kết quả trường gửi qua bưu điện Việt Nam có thể bị thất lạc.

Sau khi đã nhận giấy báo nhập học rồi, bạn có thể bắt tay vào việc mở các tài khoản ngân hàng, xin visa và mua vé máy bay là có thể xách balo lên và đi được rồi đấy. Tuy nhiên, lúc xin visa bạn cũng có thể bị đánh rớt như thường đấy nhé nên đừng chủ quan mà hãy chú ý chuẩn bị hồ sơ xin visa kỹ lưỡng là ổn.

viên glu e2Rf giangg trong khôngrf giờ ca3evâng53r8amình bmcd tronga viên â e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và e nếu emd0k1ar 5vẫnudfHà 2f3 udf vàng vẫnsßloHà 2f3 sßlo vàng viên m e2Rf giangg trongmd0k1khu gn nướca 1anhững 3 người lcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu p nướcmd0k1khônggny giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf ief 1 nhớ sgNộiNguồn: Megastudy.edu.vnngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và dav nếu a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương gjkmv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫngqvHà 2f3 gqv vàng hu7t4 người ogmhWethanh 2f thườngg

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm