Đại học tại Đức: Tỉ lệ bỏ học đang báo động

Viện Khoa học và Giáo dục Đức, hôm nay, trong thông cáo với Báo chí trong nước, đã cảnh báo về tình trạng  Số lượng Sinh viên bỏ học giữa chừng tăng cao và một số ngành học đang dần thiếu vắng người học.

người iqhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnoueHà 2f3 oue vàng a như iwrsq g14tse 3dshiwrsq

Bài viết "*** ***: Tỉ lệ bỏ học đang báo động"Bài viết dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de
Học Đại họcnhững 3 người cdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnnkaHà 2f3 nka vàng mình qpx trong ở Đứcmình zy trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ivr 1 nhớ sgNội không phải là một việc dễ dàng, ngay cả với Sinh viên người Đức hoặc những người có tiếng Đứcviên qcrg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên pi e2Rf giangg trong khu zdton nước là tiếng mẹ đẻ (người ngoại quốc nhưng sinh ra ở Đứcngười jptühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình bdxr trong vẫnqjzhHà 2f3 qjzh vàng hoặc sang Đức từ nhỏ).

viên ad e2Rf giangg trong mình v trong53r8aviên jzau e2Rf giangg tronga mình gnek trong

Trên toàn nước Đức, tình trạng Sinh viên tại các trường Đại họcmình ziö trong emd0k1ar 5khu pxi nước viên uh e2Rf giangg trong/ Cao đẳng bỏ dở giữa chừng đang phổ biến.

2 tiền hWethấyf st 1 nhớ sgNội mình gh trong53r8anhững 3 người fdh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như muix g14tse 3dshmuix

Thậm chí, có những thành phố, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ trên 60%. Trong đó, ở HAMBURGvẫnÜyHà 2f3 Üy vàng emd0k1ar 5vẫnhHà 2f3 h vàng như Öâz g14tse 3dshÖâz, tỉ lệ tốt nghiệp THẤP NHẤTmình lov trong emd0k1ar 5khôngdqh giờ ca3evâng năm 3rt2fg và tbv nếu nước Đức: 64,9%.

mình alomq trong những 3 người âsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương kwmz biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương mqp biếu 2 hiệu f thườngg

Brandenburgnhư zdw g14tse 3dshzdw emd0k1ar 5khu p nước như tÖq g14tse 3dshtÖqBayernnăm 3rt2fg và fa nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình olj trong cùng có 84% Sinh viên Đại họcđịnh 5re23 khild thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jn nếu vẫnsjHà 2f3 sj vàng / Cao đẳng hoàn thành khoá học của mình, đứng cao nhất nước Đức về tỉ lệ Sinh viên tốt nghiệp. Bremenmình eat trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eza 1 nhớ sgNội khu fow nước đứng thứ hai với 83,6%, Berlinnăm 3rt2fg và hi nếu emd0k1ar 5như caq g14tse 3dshcaq vẫnbvgHà 2f3 bvg vàng là 82,8%. 

Bài viết Đại học tại Đức: Tỉ lệ bỏ học đang báo động này tại: www.duhocduc.de

Bài viết "*** ***: Tỉ lệ bỏ học đang báo động"Bài viết dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de

những 3 người jzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf kyr 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộia người hvương aqp biếu 2 hiệu f thườngg

mình ihqo trongemd0k1ar khôngrgks giờ ca3evângTỉ lệ tốt nghiệp các Sinh viên trên toàn nước Đức4hudo người hvương gxt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu wax nước hu7t4 những 3 người xheq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Số lượng Sinh viên bỏ học phân bố trên nhiều ngành học. Trong đó, các ngành học về TOÁN và KHOA HỌC TỰ NHIÊN có số lượng bỏ học nhiều nhất. Chỉ có 69,3% Sinh viên hai ngành học này tốt nghiệp mà thôi, trong khi, tỉ lệ Sinh viên tốt nghiệp trung bình trên toàn nước Đức là 79,0%. 

Bài viết "*** ***: Tỉ lệ bỏ học đang báo động"Bài viết dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_48c5dfc436 www_duhocduc_de

người hWethiếu 2f thườngg người hvương oli biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnzwrgqHà 2f3 zwrgq vàng a như hlcf g14tse 3dshhlcf

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf tw 1 nhớ sgNộiThống kê tỉ lệ tốt nghiệp các ngành học ở các trường Đại học, Cao đẳng trên nước Đức4hudo người hvương ld biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười wühWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người xoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình zph trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngqiÄ giờ ca3evânga vẫntvyHà 2f3 tvy vàng

Nguyễn Thu Huyền - VIANADE.COMkhôngib giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình ygwjx trong khu ör nước

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới