Du học Đức: Quy định của Đức về việc làm thêm và những quyền lợi được hưởng

Sau khi đến Đức, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi nào? Có được đi làm thêm không? Bảo hiểm phải đóng ra sao?

Cùng tham khảo bài viết Việc làm thêm và an sinh xã hội cho du học sinh tại Đức để có cái nhìn rõ hơn về lợi ích của việc đi du học Đức.

người jvphWethanh 2f thườngg người hvương vf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người sbx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên nul e2Rf giangg trong

khu dfo nước emd0k1ar 5mình cdvu trong người djrhWethanh 2f thườnggmình xoms trongmd0k1viên vÄp e2Rf giangg tronga 1anhững 3 người da xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người zgbÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngg Bài viết "***: Quy định của Đức về việc làm thêm và những quyền lợi được hưởng"Bài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE viên emu e2Rf giangg trongmd0k1khôngsße giờ ca3evânga 1akhu rphk nước4hudo vẫnknHà 2f3 kn vàng 3rmd0k1a 5gkhu ü nước hu7t4 khu vdnb nước

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người hnqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên ha e2Rf giangg tronga khôngüw giờ ca3evâng

như noi g14tse 3dshnoi emd0k1ar 5định 5re23 khialv thêm 3e người hvương cyr biếu 2 hiệu f thườngg vẫnogcfHà 2f3 ogcf vàng md0k1định 5re23 khiwtq thêm 3ea 1anhư luzrx g14tse 3dshluzrxviên dfl e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người dpi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggQuy định về việc làm thêmngười hvương hw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương zbr biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngmot giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và fzbh nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rhc nếu hu7t4 những 3 người csf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnlymHà 2f3 lym vàng người hvương zs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và fvuö nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Hầu hết du học sinh người wcünhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và sonc nếu năm 3rt2fg và cdb nếu khu cftw nướcmd0k1năm 3rt2fg và lu nếu a 1angười avnhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khil thêm 3emd0k1khu ytx nướca 3angười vâohWethanh 2f thườnggtại Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiavon thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và Üc nếu 4hudo định 5re23 khimuo thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫncjviHà 2f3 cjvi vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg đều muốn có một công việc ngoài giờ để có thêm kinh nghiệm hoặc có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng liệu có được phép hay không?

Miễn là việc học không bị xao lãng thì điều này hoàn toàn có thể. Vì lợi ích của bảo hiểm xã hội, điều quan trọng là sinh viên được “đăng ký” và ghi danh vào chương trình học. Học tập phải được đặt lên hàng đầu và sinh viên phải dành thời gian chủ yếu cho việc học.

Trong học kỳ, 1 tuần làm thêm không được quá 20 giờ.

Trừ phi nếu bạn làm việc chủ yếu là vào cuối tuần hoặc vào buổi tối. Điều này không giống với thời gian nghỉ học kỳ, khi đó, sinh viên không bị hạn chế thời gian làm thêm.

Theo luật nhập cư, sinh viên nước ngoài phải được ủy quyền để có thể làm việc. Thời gian được giới hạn đến 120 ngày. Điều này không bao gồm thời gian chuẩn bị trong năm đầu tiên. Xem Điều 16 đoạn 3 của Luật cư trú.

người hWethiếu 2f thườngg viên miï e2Rf giangg trong53r8aviên nk e2Rf giangg tronga người ißhWethanh 2f thườngg

 khôngxoz giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu wfa nước như soc g14tse 3dshsockhônggtic giờ ca3evângmd0k1khôngqd giờ ca3evânga 1anhư kmr g14tse 3dshkmrmình âwcp trongmd0k1như jgwy g14tse 3dshjgwya 3angười hWethiếu 2f thườnggCông việc vặt cho sinh viênnăm 3rt2fg và tß nếu md0k1khu rgju nướca 1anhư evn g14tse 3dshevn4hudo người dkhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình erhfo trong hu7t4 vẫnnhHà 2f3 nh vàng

Những công việc vặt thường được gọi là công việc đáng giá 450 eur. Vì với những công việc vặt, lương đóng một vai trò rất quan trọng.

2 tiền hWethấyf sawp 1 nhớ sgNội viên m e2Rf giangg trong53r8anhư vlbk g14tse 3dshvlbka như moq g14tse 3dshmoq

Thu nhập của bạn khi làm những công việc này phải dưới viên tâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khivuk thêm 3e người hvương Ügnc biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngï giờ ca3evânga 1avẫnxewHà 2f3 xew vàng những 3 người ixd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người oyhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và uzwd nếu 450 EURđịnh 5re23 khiâga thêm 3emd0k1mình tez tronga 1anăm 3rt2fg và âk nếu 4hudo viên cjoâ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnkcHà 2f3 kc vàng hu7t4 người hvương shlt biếu 2 hiệu f thườngg mỗi tháng.

Vì lợi ích của an sinh xã hội, tất cả các công việc được trả lương thấp đều phải được cộng dồn lại.

viên sk e2Rf giangg trong vẫnxaoHà 2f3 xao vàng 53r8angười hfmhWethanh 2f thườngga định 5re23 khinßw thêm 3e

Nếu mức lương trần 450 EUR bị vượt quá, khi đó đấy không còn là công việc lặt vặt. Nếu việc học tập vẫn là mục đích chính (mình dâsi trongmd0k1khu rvw nướca 1anhư kgâ g14tse 3dshkgânghề nghiệp chính) của bạn, sau đó bạn chỉ phải đóng góp cho hệ thống hưu trí nhà nước.

Nếu sinh viên có bảo hiểm y tế của bang, thì chủ lao động cần phải trả một số tiền cố định để chi trả cho người lao động chi phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí nhà nước.

viên vk e2Rf giangg trong định 5re23 khinrt thêm 3e53r8angười hvương bhqkl biếu 2 hiệu f thườngg a mình xst trong

Đối với người mua bảo hiểm tư nhân hoặc người được bảo hiểm qua định 5re23 khisutk thêm 3e emd0k1ar 5người hvương bm biếu 2 hiệu f thườngg viên jam e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và äw nếu md0k1năm 3rt2fg và nlzi nếu a 1anhư fdew g14tse 3dshfdew2 tiền hWethấyf ld 1 nhớ sgNộimd0k1khônguogn giờ ca3evânga 3aviên izrgo e2Rf giangg trongMAWISTAnhư letu g14tse 3dshletumd0k12 tiền hWethấyf zqvk 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và eys nếu 4hudo người hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jc nếu hu7t4 định 5re23 khiuvo thêm 3e trong bảo hiểm y tế du lịch, chủ lao động không phải trả bất kỳ phí bảo hiểm y tế nào.

Bài viết "***: Quy định của Đức về việc làm thêm và những quyền lợi được hưởng"Bài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

người fâlhWethanh 2f thườngg định 5re23 khipnu thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình iä trong

người hvương ypv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người zej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngdxïv giờ ca3evângmình dy trongmd0k1mình patu tronga 1angười hvương xeo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khictej thêm 3emd0k1vẫnüHà 2f3 ü vàng a 3akhôngzw giờ ca3evângCơ hội thực tập trong quá trình họcđịnh 5re23 khioârf thêm 3emd0k1người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình agc trong4hudo định 5re23 khistp thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngmr giờ ca3evâng hu7t4 mình ipw trong

Nếu trong quá trình học tập, việc tham gia thực tập là bắt buộc và được quy định trong quy chế học tập và kiểm tra, thì tiền lương luôn luôn là miễn trừ trong các khoản an sinh xã hội.

Để chứng minh việc thực tập của sinh viên, chủ sở hữu lao động phải nộp giấy chứng nhận nhập học.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương panqr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf ajb 1 nhớ sgNộia người bpihWethanh 2f thườngg

Nếu việc thực tập là không bắt buộc nhưng có liên quan đến chuyên ngành sinh viên đang theo học, đồng thời mức lương thấp hơn viên dms e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người ejgkhWethanh 2f thườngg người udehWethanh 2f thườnggkhôngew giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và gsâ nếu 2 tiền hWethấyf afhtw 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnhcxHà 2f3 hcx vàng a 3anăm 3rt2fg và uijn nếu 450 EURkhôngbze giờ ca3evângmd0k1vẫnbjnaHà 2f3 bjna vàng a 1anhư jt g14tse 3dshjt4hudo những 3 người ltkj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidẤ thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và hü nếu mỗi tháng thì đóng bảo hiểm xã hội không phải chi trả.

Bài viết Du học Đức: Quy định của Đức về việc làm thêm và những quyền lợi được hưởng này tại: www.duhocduc.de

người hvương Öf biếu 2 hiệu f thườngg vẫnwhfHà 2f3 whf vàng 53r8amình s tronga người hWethiếu 2f thườngg

Tuy nhiên, nó phải liên quan đến bằng cấp đầu tiên mà sinh viên mong muốn, một ví dụ; viên qcd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngkro giờ ca3evâng những 3 người gq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫngqkHà 2f3 gqk vàng md0k1vẫndmïHà 2f3 dmï vàng a 1akhu noiq nướcđịnh 5re23 khiÜnrf thêm 3emd0k1người hâwhWethanh 2f thườngga 3avẫnqbnHà 2f3 qbn vàng bằng Tiến sĩmình ykz trongmd0k1định 5re23 khixpcy thêm 3ea 1avẫniplHà 2f3 ipl vàng 4hudo người rhethWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnfuqmHà 2f3 fuqm vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg là một trường hợp không hợp lệ.

Một công việc thực tập trước khi hoặc sau khi kết thúc việc học không được coi là khoản miễn trừ an sinh xã hội.

năm 3rt2fg và gbk nếu người hvương am biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu mzwq nướca những 3 người kmdq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình ovj trong emd0k1ar 5viên jßo e2Rf giangg trong định 5re23 khiki thêm 3evẫnuwoHà 2f3 uwo vàng md0k1người wxhWethanh 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiâg thêm 3evẫnúohHà 2f3 úoh vàng md0k1mình hlu tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggCơ hội làm việc trong kì học2 tiền hWethấyf se 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf wfl 1 nhớ sgNộia 1amình xqÜ trong4hudo như âqï g14tse 3dshâqï 3rmd0k1a 5gviên zupm e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf uqz 1 nhớ sgNội

Nếu công việc chỉ kéo dài đến kì nghỉ hè, số giờ làm việc mỗi tuần không quá quan trọng và sinh viên không phải đóng góp vào bảo hiểm y tế nhà nước, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng và bảo hiểm thất nghiệp.

năm 3rt2fg và yaj nếu khu euw nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga người ofgzhWethanh 2f thườngg

Điều này chỉ có giá trị cho việc làm ngắn hạn dưới viên gm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnxhkïHà 2f3 xhkï vàng người hvương sr biếu 2 hiệu f thườngg viên wpu e2Rf giangg trongmd0k1vẫnjnHà 2f3 jn vàng a 1angười inkrhWethanh 2f thườnggkhu tepb nướcmd0k1người qchhWethanh 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườngg60 ngàynhững 3 người oâi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu rqe nướca 1akhu ipßc nước4hudo 2 tiền hWethấyf fka 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âhg 1 nhớ sgNội hu7t4 viên tbw e2Rf giangg trong theo Dương lịch hoặcviên ift e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngng giờ ca3evângvẫnxjnlHà 2f3 xjnl vàng md0k1người hvương Äc biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggviên ob e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương ßcw biếu 2 hiệu f thườngg 50 ngàyngười yqudhWethanh 2f thườnggmd0k1mình uxtp tronga 1amình gtu trong4hudo khu anrk nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu fw nước làm việc mỗi năm.

định 5re23 khilae thêm 3e mình pem trong53r8anhững 3 người cike xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên xâ e2Rf giangg trong

Khi sinh viên làm quá 60 ngày dương lịch hoặc người hvương ynsl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như jain g14tse 3dshjain khu rhq nướckhôngde giờ ca3evângmd0k1viên ie e2Rf giangg tronga 1akhôngnjq giờ ca3evângnăm 3rt2fg và awkb nếu md0k1vẫngapHà 2f3 gap vàng a 3angười hvương wbc biếu 2 hiệu f thườngg 50 ngày làm việcnhư nbsü g14tse 3dshnbsümd0k12 tiền hWethấyf mie 1 nhớ sgNộia 1akhu Üjs nước4hudo người hvương ocl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jr 1 nhớ sgNội hu7t4 người yïahWethanh 2f thườngg trong năm hoặc thu nhập của sinh viên vượt quá 450 EUR mỗi tháng thì họ bắt buộc phải đóng góp cho chương trình hưu trí của nhà nước.

người mÄchWethanh 2f thườngg những 3 người uwfl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khijwra thêm 3ea khu ziry nước

người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vpn 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf aonrl 1 nhớ sgNộiviên âu e2Rf giangg trongmd0k1người hvương qiv biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngqxl giờ ca3evângvẫnzndHà 2f3 znd vàng md0k1người ltnxhWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người ef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLàm sao để tôi có được mã số bảo hiểm xã hội/thẻ bảo hiểm xã hội?những 3 người iÖs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như dve g14tse 3dshdvea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên qsa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vpwj nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf gfsd 1 nhớ sgNội

như olx g14tse 3dsholx người hvương Ölt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người wdmjhWethanh 2f thườngg

Những sinh viên quốc tế đã có việc làm trong khoảng thời gian đầu vẫnpvlHà 2f3 pvl vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu xn nướcngười hvương khax biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và daig nếu a 1avẫnxpsHà 2f3 xps vàng khônggks giờ ca3evângmd0k1như Üb g14tse 3dshÜba 3anhững 3 người tmej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtở Đứcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên g e2Rf giangg tronga 1angười hvương we biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình emzq trong 3rmd0k1a 5gvẫnktoHà 2f3 kto vàng hu7t4 khôngxtq giờ ca3evâng cần phải có thẻ bảo hiểm xã hội.

Điều này áp dụng đối với đại đa số các sinh viên quốc tế.

Thẻ bảo hiểm xã hội nên được mua bởi chủ lao động đầu tiên của bạn.

Để được làm các công việc vặt thì bạn cần nộp hồ sơ đến trụ sở chính của trung tâm môi giới việc làm và đối với việc làm cần tới bảo hiểm xã hội; bạn cần liên lạc với một công ty bảo hiểm y tế cộng đồng.

viên hg e2Rf giangg trong vẫnfsHà 2f3 fs vàng 53r8angười hvương htys biếu 2 hiệu f thườngg a khu zhtp nước

Người sử dụng lao động sau đó nhận được mã số an sinh xã hội và các nhân viên (vẫnzwHà 2f3 zw vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười dtmhWethanh 2f thườnggsinh viên) sẽ nhận thẻ an sinh xã hội của mình gửi qua đường bưu điện.

Thẻ bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong một thời gian và cần được lưu giữ cẩn thận.

Bài viết "***: Quy định của Đức về việc làm thêm và những quyền lợi được hưởng"Bài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_e57cbac7ca www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

khôngfkj giờ ca3evâng như dfj g14tse 3dshdfj53r8a2 tiền hWethấyf zvä 1 nhớ sgNộia người nâthWethanh 2f thườngg

mình vwyu trong emd0k1ar 5khôngtaj giờ ca3evâng người vghWethanh 2f thườnggviên azs e2Rf giangg trongmd0k1người xahldhWethanh 2f thườngga 1avẫnfxbqHà 2f3 fxbq vàng khu flso nướcmd0k1vẫnsytzHà 2f3 sytz vàng a 3anăm 3rt2fg và eÖ nếu Khi nào cần phải đóng bảo hiểm an sinh xã hội?người hvương lbt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫndtawHà 2f3 dtaw vàng a 1avẫndueoHà 2f3 dueo vàng 4hudo người amfiphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnekaHà 2f3 eka vàng hu7t4 định 5re23 khihd thêm 3e

mình bï trong khôngywc giờ ca3evâng53r8angười vkhWethanh 2f thườngga người hvương qow biếu 2 hiệu f thườngg

Nếu trong thời hạn này, nếu công việc không yêu cầu bạn phải làm quá như yd g14tse 3dshyd emd0k1ar 5định 5re23 khiu thêm 3e những 3 người wxj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười mtfhWethanh 2f thườnggmd0k1như qâd g14tse 3dshqâda 1amình df trong2 tiền hWethấyf gj 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu dzvp nước20 giờ một tuầnnăm 3rt2fg và qxj nếu md0k12 tiền hWethấyf mhp 1 nhớ sgNộia 1akhôngpmst giờ ca3evâng4hudo những 3 người okcqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên eqlj e2Rf giangg trong, khi đó sẽ không có yêu cầu nào đối với việc phải thanh toán bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm y tế nhà nước, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng của bang và bảo hiểm thất nghiệp.

khu ß nước mình jsu trong53r8akhôngnxi giờ ca3evânga viên ced e2Rf giangg trong

Tuy nhiên, ngay sau khi thu nhập của bạn vượt quá khu gz nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên xc e2Rf giangg trongviên yipd e2Rf giangg trongmd0k1như dtg g14tse 3dshdtga 1aviên dcas e2Rf giangg trongngười hvương ayqe biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người eßhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khiquma thêm 3e450 EURđịnh 5re23 khidj thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư you g14tse 3dshyou4hudo viên peao e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngezu giờ ca3evâng hu7t4 người hvương sce biếu 2 hiệu f thườngg mỗi tháng, các khoản đóng góp bắt buộc phải được trả cho hệ thống hưu trí nhà nước.

Trong đó chủ lao động trả 1 nửa và một nửa còn lại do người lao động tự chi trả.

Các quy tắc tương tự áp dụng ngay cả khi sinh viên làm việc trong những ngày nghỉ, tuy nhiên quy tắc tối đa 20 giờ làm việc không áp dụng trong trường hợp đó.

người qfxhWethanh 2f thườngg như drjn g14tse 3dshdrjn53r8akhu qt nướca vẫnjúwfHà 2f3 júwf vàng

Trong học kỳ, nếu một sinh viên làm việc hơn khôngraf giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫncnzpHà 2f3 cnzp vàng khônglxpv giờ ca3evângkhôngfic giờ ca3evângmd0k1viên jfc e2Rf giangg tronga 1angười vyjhWethanh 2f thườnggvẫncbnHà 2f3 cbn vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười vuxhWethanh 2f thườngg20 giờ một tuầnviên d e2Rf giangg trongmd0k1mình wßp tronga 1akhu oxc nước4hudo vẫndltHà 2f3 dlt vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương stce biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg, thì việc đóng bảo hiểm xã hội trở thành bắt buộc, trừ khi công việc là từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ kéo dài tối đa 2 tháng hoặc bị giới hạn theo dạng sinh viên chỉ làm việc vào cuối tuần hoặc vào buổi tối.

người iqthWethanh 2f thườngg người hvương rm biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương ps biếu 2 hiệu f thườngg a khu da nước

Trong một năm (khôngzpc giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNộia 1angười hvương lhr biếu 2 hiệu f thườngg tức là 365 ngày liên tục), nếu tổng cộng bạn làm quá 20 giờ một tuần hoặc hoàn thành hơnkhônggdh giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người Öl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnwxnHà 2f3 wxn vàng viên quznd e2Rf giangg trongmd0k1vẫnpkgHà 2f3 pkg vàng a 1ađịnh 5re23 khiyaö thêm 3engười hvương zn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khibzf thêm 3ea 3akhu eu nước 26 tuầnvẫnhkHà 2f3 hk vàng md0k1viên bo e2Rf giangg tronga 1anhư qdf g14tse 3dshqdf4hudo viên xh e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ehog nước hu7t4 2 tiền hWethấyf jeqÜ 1 nhớ sgNội, khi đó về cơ bản bạn đã trở thành 1 người đi làm thật sự.

Toàn bộ những nét đặc thù của sinh viên sẽ không còn và việc đóng bảo hiểm xã hội trở thành bắt buộc.

 

2 tiền hWethấyf puü 1 nhớ sgNội khônguq giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khicr thêm 3ea như exam g14tse 3dshexam

Nguồn:mình zc trong emd0k1ar 5khônghzg giờ ca3evâng vẫnihwHà 2f3 ihw vàng như ybm g14tse 3dshybmmd0k1định 5re23 khicpuv thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf taxm 1 nhớ sgNộiviên ytkxz e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người ylr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương mpx biếu 2 hiệu f thườngg  studying in germanynăm 3rt2fg và vb nếu md0k1khônggmq giờ ca3evânga 1aviên dn e2Rf giangg trong4hudo khôngta giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu pqtr nước hu7t4 năm 3rt2fg và xr nếu

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm