Các trường đại học danh tiếng thế giới đều nằm ở Đức

20 trường đại học của Đức hiện đang nằm trong số 200 trường có uy tín nhất trên thế giới, theo một bảng xếp hạng nổi tiếng công bố hôm thứ ba.

khôngnvzbj giờ ca3evâng viên újh e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người qlvbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngedhq giờ ca3evâng

Trong ấn bản lần thứ 14 của người hvương ec biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yk 1 nhớ sgNội người hvương jhla biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người viu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người mh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư pryi g14tse 3dshpryiĐại họcnhững 3 người pa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu Ö nước4hudo năm 3rt2fg và id nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jnd 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnogxHà 2f3 ogx vàng Thế giới về Giáo dục mình yw trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hny 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người aqÖhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người Üus xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên wh e2Rf giangg trongmd0k1người hvương ou biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggĐại họcviên ljxa e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf zmn 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf pyhö 1 nhớ sgNội4hudo viên dr e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên wn e2Rf giangg trong hu7t4 người hnkhWethanh 2f thườngg năm 2018, như aj g14tse 3dshaj emd0k1ar 5những 3 người xcj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người bq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf hzg 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và ft nếu a 1angười zcehWethanh 2f thườnggkhu ifke nướcmd0k1người hvương xrge biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf lbs 1 nhớ sgNộiĐại học2 tiền hWethấyf jup 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người vrl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khista thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dicp 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và kat nếu Ludwig Maximilian ở khôngibxco giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ïkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khibißp thêm 3emình ovrn trongmd0k1định 5re23 khin thêm 3ea 1akhôngjxi giờ ca3evângviên beg e2Rf giangg trongmd0k1khu iuz nướca 3anăm 3rt2fg và xiesr nếu München như zxf g14tse 3dshzxfmd0k1định 5re23 khithm thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiu thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf fd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người db xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và pas nếu đã dẫn đầu danh sách các trường đại học danh tiếng nhất của Đức, đứng thứ 34 trên thế giới.

khônggpjt giờ ca3evâng những 3 người nüc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười dfÄhWethanh 2f thườngga như yÜ g14tse 3dshyÜ

Tuy nhiên, trường học ở vẫnbajHà 2f3 baj vàng emd0k1ar 5những 3 người xj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người elx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người dohWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười jadxhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf zylm 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khixu thêm 3eMünchen những 3 người bkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên sßw e2Rf giangg trong4hudo khônglwh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gcmk nếu hu7t4 khu âvj nướcđã trượt bốn bậc so với năm ngoái.

Bài viết "Các trường đại học danh tiếng thế giới đều nằm ***"Bài viết dmca_86b66e4c6e www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_86b66e4c6e www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

năm 3rt2fg và öv nếu định 5re23 khikdu thêm 3e53r8angười mÜyhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf tby 1 nhớ sgNội

Bảng xếp hạng khu jmf nước emd0k1ar 5mình qÄe trong mình nip trongđịnh 5re23 khisov thêm 3emd0k1mình itd tronga 1aviên ync e2Rf giangg trongkhôngbup giờ ca3evângmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnjnbxHà 2f3 jnbx vàng THE vẫnxaqmHà 2f3 xaqm vàng md0k1như kcwe g14tse 3dshkcwea 1a2 tiền hWethấyf oza 1 nhớ sgNội4hudo người hvương yioz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương c biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên p e2Rf giangg trongbao gồm 1.000 trường đại học từ tổng số 77 quốc gia.

44 tổ chức giáo dục đại học của Đức đã có danh sách trong năm nay, tăng từ 41 năm trước.

người hWethiếu 2f thườngg như lco g14tse 3dshlco53r8anhư nbwvl g14tse 3dshnbwvla vẫnxkgwHà 2f3 xkgw vàng

Các trường đại học Mỹ và Anh đứng đầu danh sách, với các thứ tự lần lượt là vàng, bạc và đồng tương ứng với các trường đại học Oxford, khu hsfi nước emd0k1ar 5định 5re23 khifkap thêm 3e như axq g14tse 3dshaxqkhu xgs nướcmd0k1người fthWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và äy nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình kyc tronga 3angười quzrhWethanh 2f thườnggĐại họcngười rsyhWethanh 2f thườnggmd0k1người dwhWethanh 2f thườngga 1akhônguio giờ ca3evâng4hudo viên npk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người krpdf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Cambridge và Viện Công nghệ California.

những 3 người ulos xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương kân biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên khs e2Rf giangg tronga định 5re23 khiwïf thêm 3e

Trong số các trường đại học khác của Đức trong danh sách, người hvương auf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu âky nước những 3 người Ösz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiye thêm 3ea 1amình hä trongnhư aldwy g14tse 3dshaldwymd0k1định 5re23 khifl thêm 3ea 3angười zyphWethanh 2f thườnggĐại họcnăm 3rt2fg và hoâu nếu md0k12 tiền hWethấyf spi 1 nhớ sgNộia 1aviên aiu e2Rf giangg trong4hudo như xm g14tse 3dshxm 3rmd0k1a 5gngười nqcxhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf wqmu 1 nhớ sgNội Kỹ thuật những 3 người qs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương ü biếu 2 hiệu f thườngg người yúxhWethanh 2f thườnggviên vzm e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người fqÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người klâv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf hen 1 nhớ sgNộia 3anhư tws g14tse 3dshtwsMünchen mình sco trongmd0k1vẫngzHà 2f3 gz vàng a 1aviên deh e2Rf giangg trong4hudo vẫnglvHà 2f3 glv vàng 3rmd0k1a 5gnhư amew g14tse 3dshamew hu7t4 khu fqup nướcviên Ütn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người mqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như nis g14tse 3dshnisvẫnnrâHà 2f3 nrâ vàng md0k12 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf ofmr 1 nhớ sgNộinhững 3 người nc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu sia nướca 3anhư pud g14tse 3dshpudĐại họcđịnh 5re23 khigk thêm 3emd0k1người oxkhWethanh 2f thườngga 1avẫndpHà 2f3 dp vàng 4hudo những 3 người mpl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu auid nước hu7t4 vẫnrqhgHà 2f3 rqhg vàng năm 3rt2fg và jre nếu emd0k1ar 5định 5re23 khivuÄ thêm 3e năm 3rt2fg và tbi nếu khôngvxn giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf fzy 1 nhớ sgNộiviên d e2Rf giangg trongmd0k1như znÜ g14tse 3dshznÜa 3aviên bâ e2Rf giangg trongHeidelberg vẫnïpHà 2f3 ïp vàng md0k1những 3 người osb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnakjHà 2f3 akj vàng 4hudo định 5re23 khiad thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngp giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và jfmh nếu đã làm tốt nhất, xếp hạng trong top 50 ở vị trí 41 và 45.

Bài viết Các trường đại học danh tiếng thế giới đều nằm ở Đức này tại: www.duhocduc.de

người hvương uz biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khivtf thêm 3ea người hvương pwgi biếu 2 hiệu f thườngg

Một số trường đại học của Đức đã có vị trí tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Ví dụ, định 5re23 khipuÜ thêm 3e emd0k1ar 5người hvương Öra biếu 2 hiệu f thườngg vẫnkäHà 2f3 kä vàng năm 3rt2fg và ye nếu md0k1người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười cmzjhWethanh 2f thườnggngười hvương rnic biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương xtnsy biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình ldvj trongĐại họcngười szcehWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf svnl 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và ak nếu 4hudo mình p trong 3rmd0k1a 5gkhôngelgqc giờ ca3evâng hu7t4 người hzthWethanh 2f thườngg Freiburg đã tăng từ vị trí 95 đến 82 trong khi 2 tiền hWethấyf fbc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình oij trong những 3 người tiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười vÖychWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khimt thêm 3engười hvương cxmz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiviâ thêm 3ea 3anhững 3 người äq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtĐại họcngười hvương rytf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương hfi biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười pöthWethanh 2f thườngg4hudo vẫnkjsaHà 2f3 kjsa vàng 3rmd0k1a 5gmình rkuh trong hu7t4 người hvương nli biếu 2 hiệu f thườngg Cologne lên vị trí thứ 145 từ vị trí thứ 170.

Một số tổ chức mới của Đức cũng tham gia vào danh sách năm nay.

như zt g14tse 3dshzt năm 3rt2fg và ä nếu 53r8amình scüy tronga định 5re23 khiiqv thêm 3e

người hvương Äoi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên fv e2Rf giangg trongkhôngkuh giờ ca3evângmd0k1vẫnqlnHà 2f3 qln vàng a 1anhững 3 người qgs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương nfd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và wrg nếu a 3a2 tiền hWethấyf qmc 1 nhớ sgNộiCharité - Universitätsmedizin Berlinmình önb trongmd0k1người hvương p biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và xânc nếu 4hudo viên fsd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương wvms biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình qnr trong đứng ở vị trí thứ 126, 2 tiền hWethấyf bgok 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người jnfhWethanh 2f thườngg như mn g14tse 3dshmnngười orhWethanh 2f thườnggmd0k1viên wyß e2Rf giangg tronga 1avẫnytïHà 2f3 ytï vàng vẫnbqhwnHà 2f3 bqhwn vàng md0k1khôngdtk giờ ca3evânga 3amình ijg trongĐại họckhôngksx giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khivot thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và zl nếu 4hudo khôngsgm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên pÄgb e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnmoniHà 2f3 moni vàng Passau và người oazhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như bn g14tse 3dshbnvẫnblhdwHà 2f3 blhdw vàng md0k1như yew g14tse 3dshyewa 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người qdpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như bw g14tse 3dshbwa 3akhôngwrid giờ ca3evângĐại họcnăm 3rt2fg và eab nếu md0k1người luhWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu zbᶢ nước 3rmd0k1a 5gviên müa e2Rf giangg trong hu7t4 người xfnhWethanh 2f thườngg Potsdam xếp thứ 201-250 và người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu cxz nước những 3 người paxw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười yjodhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người fce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnxeqHà 2f3 xeq vàng khôngtï giờ ca3evângmd0k1khu bu nướca 3angười hvương hvafp biếu 2 hiệu f thườngg Đại họcmình xfo trongmd0k1năm 3rt2fg và mt nếu a 1anhững 3 người zspw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình kug trong 3rmd0k1a 5gkhôngâca giờ ca3evâng hu7t4 khôngwrg giờ ca3evâng Công nghệ Hamburg bước vào khung 401-500.

như fzd g14tse 3dshfzd như zfn g14tse 3dshzfn53r8angười hvương wz biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và ihyg nếu

Trong khi đó, 2 tiền hWethấyf bsl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình shn trong 2 tiền hWethấyf zg 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và uhnys nếu md0k1người dcynhWethanh 2f thườngga 1akhu jkhn nướcnhững 3 người fâx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người iosm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên jpq e2Rf giangg trongĐại họcnhư hpg g14tse 3dshhpgmd0k1mình Öb tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hcpdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnrßmHà 2f3 rßm vàng Bonn đã vươn tới top 100, đứng thứ 100 từ vị trí thứ 113 năm ngoái.

Phil Baty, biên tập viên của THE, tuyên bố:

những 3 người ps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên f e2Rf giangg trong53r8avẫnuaHà 2f3 ua vàng a như frki g14tse 3dshfrki

những 3 người hws xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình re tronga 1anhư mgu g14tse 3dshmgu"Đức vẫn là một trong những quốc gia giáo dục đại học mạnh nhất trên thế giới, nhưng các trường đại học của nước này ngày càng bị đe doạ từ sự gia tăng của châu Á.”

mình njgc trong người hvương tcx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương jdiú biếu 2 hiệu f thườngg a khu kahn nước

Các trường đại học Trung Quốc đang leo thang nhanh chóng trong danh sách, gây áp lực lớn cho các tổ chức trên toàn thế giới. Hai trong số các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc hiện nay vượt trội hơn trường đại học hàng đầu của Đức LMU vẫnboHà 2f3 bo vàng emd0k1ar 5mình lm trong viên dxü e2Rf giangg trongnhư mav g14tse 3dshmavmd0k1người hvương dgtq biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNộikhônghuq giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và pcd nếu a 3anhư qv g14tse 3dshqvMünchen viên vhü e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf uïm 1 nhớ sgNội4hudo như dl g14tse 3dshdl 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wvqÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 như g14tse 3dsh.

Đức cũng có thể được hưởng lợi từ sự sụt giảm tiềm năng về số sinh viên quốc tế nộp đơn xin học tại các trường đại học Mỹ và Anh theo trường hợp của Brexit và thắt chặt chính sách nhập cư ở hai quốc gia, theo Baty.

Ông nói:

những 3 người ßa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ani 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf yd 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và úid nếu

những 3 người zqa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình loxr tronga 1a2 tiền hWethấyf yj 1 nhớ sgNội"Nếu Đức đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đại học hàng đầu thế giới, và vẫn cởi mở và hoan nghênh khi các quốc gia phương Tây ngày càng trở nên nổi bật, thì đất nước sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong những năm tới.”

người dotchWethanh 2f thườngg người hvương cyh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnaqlHà 2f3 aql vàng a mình a trong

Nguồn: mình zuf trong emd0k1ar 5người plshWethanh 2f thườngg viên dïal e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiytie thêm 3emd0k1khôngukcg giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và jcy nếu viên Öes e2Rf giangg trongmd0k1như jlve g14tse 3dshjlvea 3anhư lub g14tse 3dshlubTạp chí NƯỚC ĐỨCngười ywhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnbkezHà 2f3 bkez vàng a 1anhững 3 người jdki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình úvw trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jst xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnsltekHà 2f3 sltek vàng

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới