Fachhochschule != Trường Cao ĐẳngKhông thể đơn giản dịch như vậy khi tất cả các Fachhochschule của Tây Đức từ năm 1970 được phép mang tên Tiếng Anh là: Univerity of Applied Sciences.

Nhiều trường FH hiện nay đào tạo không những Kỹ sư ứng dụng mà còn có các Khóa Master, Bachelor...
Fachhochschule (FH) được dịch là "Đại học Khoa học Ứng dụng Tên tiếng Anh: Univerity of Applied Sciences.

Các Trường Đại học Tổng hợp (Uni), Tổng hợp Kỹ thuật (TU) và Đại học Khoa học Ứng dụng (FH) đều "đồng giá trị", nhưng "khác hình thức".

-Ở các trường Đại học ( tổng hợp và kỹ thuật ) nhiệm vụ Đào tạo và Nghiên cứu chiếm tỷ trọng như nhau thì ở Trường Đại học Khoa Học Ứng Dụng lại ưu tiên cho Đào tạo, Nghiên cứu Ứng dụng và Tư vấn chủ yếu các Ngành Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế Quản trị, Xã hội, Tạo mẫu.

-Đặc điểm Đào tạo của các trường Đại Học (TU) là nặng về Lý thuyết, tự chọn các Môn trọng tâm, Luận văn Tốt nghiệp mang tính Nghiên cứu.
Còn ở FH, chương trình Giáo dục thiết thực hơn, chia theo năm học, xen kẽ các khóa Thực tập, kiểm tra định kỳ, Luận văn Tốt nghiệp về các chủ đề thực tiễn.

-Bằng cấp của các trường Đại Học là :Diplom, Magister, Staatsexamen,Bachelor, Master.
Của FH là :Diplom (FH), Bachelor, Master.

-Tại Đức, trong các Ngành Xã hội gần 85% Thạc sĩ Tốt nghiệp Đại học từ các Fachhochschulen, trong các Ngành Khoa học Kỹ thuật là hơn 55% còn Ngành Kinh tế là hơn 45%.

-Các Fachhochschulen nhiều khi yêu cầu một chứng chỉ xác nhận Thực tập vì các đối tượng chính học Fachhochschule thường là những người có tay nghề, đã hoặc đang làm việc và muốn nâng cao trình độ Khoa học của bản thân để ứng dụng vào thực tế hàng ngày. Chính vì vậy, chương trình giảng dạy tại Fachhochschulen chặt chẽ và có rút ngắn hơn so với các Universitäten hay tương đương.