Các qui định pháp lý cơ bản liên quan đến toàn bộ quá trình du học, định cư và đi làm tại Đức của DHS

Đây là bài viết tóm tắt, diễn giải lại toàn bộ các thông tin về mặt pháp lý liên quan đến quá trình đến Đức du học, đi làm và định cư của du học sinh Việt Nam hoặc du học sinh của đa số các quốc gia khác không thuộc EU (Studierende aus Drittstaaten) theo hiểu biết cá nhân của mình.

người hvương ztm biếu 2 hiệu f thườngg người ßapihWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người dvhi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khipksv thêm 3e

Bài viết "Các qui định pháp lý cơ bản liên quan đến toàn bộ quá trình du học, định cư và đi làm *** của DHS"Bài viết dmca_ee0284a752 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_ee0284a752 www_duhocduc_de

Quá trình du học và định cư tại Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên söbe e2Rf giangg trong người kavwohWethanh 2f thườngg của một du học sinh về cơ bản trải qua các giai đoạn sau:

2 tiền hWethấyf ebxr 1 nhớ sgNội những 3 người qz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười ihrÄhWethanh 2f thườngga người sÄhWethanh 2f thườngg

(1) Đến Đức du học (Studium): Chiếu theo điều § 16 Abs. 1 AufenthG và § 16 Absatz 6 AufenthG (Aufenthaltsgesetz)

(2) Tốt nghiệp, chờ tìm việc và đi làm: Chiếu theo điều § 16 Abs. 4 AufenthG, § 18 Abs. 4 AufenthG, § 19a AufenthG (Blaue Karte EU), § 21 Abs. 2a AufenthG

(3) Định cư vô thời hạn ở Đứcviên bq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnâyHà 2f3 ây vàng khu tqp nước (Niederlassungserlaubnis hoặc Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU): Chiếu theo điều § 9 AufenthG, § 9a AufenthG, § 18b AufenthG, § 19a Abs. 6 AufenthG

mình ayqx trong người hvương ie biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên khv e2Rf giangg tronga vẫnugäpHà 2f3 ugäp vàng

(4) Vào quốc tịch Đức: Chiếu theo điều § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

——

(1) ĐẾN ĐỨC DU HỌC (STUDIUM): § 16 AufenthGngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người cxjfhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và gdji nếu

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiutc thêm 3e53r8amình rm tronga người hWethiếu 2f thườngg

(1.1) Chiếu theo điều § 16 Abs. 1 Satz 1 AufenthG du học sinh có quyền (Anspruch) phải được cấp Visa/Thẻ cư trú cho mục đích Vollzeitstudium theo điều § 16 Abs. 1 AufenthG nếu hội đủ yêu cầu sau (Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht künftig ein Anspruch auf Erteilung des Aufenthaltstitels): -Đã nhận được Giấy nhập học (Zulassung) chính thức từ trường đại học bên Đức (Der Ausländer muss von der Ausbildungseinrichtung zugelassen worden sein). Giấy nhập học này phải là giấy nhập học trực tiếp và vô điều kiện (unbedingte Zulassung) vào Bachelor hoặc Master cho ngành đã xin – hoặc đã nhận được Giấy nhập học (Zulassung) chính thức từ trường đại học bên Đức vào Bachelor hoặc Master cho ngành đã xin với chỉ một điều kiện kèm theo duy nhất là tham gia khóa tiếng chuẩn bị cho Studium – hoặc đã nhận được Giấy nhập học vô điều kiện (unbedingte Zulassung) chính thức từ trường dự bị đại học (Studienkolleg) bên Đức (không phải giấy báo thi đầu vào dự bị).

Điều chủ yếu là sinh viên đã chính thức nhận được một chỗ học Vollzeitstudium trong trường đại học (Bachelor hoặc Master) hoặc một chỗ học trong trường dự bị đại học. Các trường hợp khác (Studienvorbereitung và bedingte Zulassung) chưa được chấp nhận chính thức 1 chỗ học tại Trường đại học, Trường dự bị bên Đức hoặc Teilzeitstudium thì sẽ được xét cấp Visa/Thẻ cư trú theo điều § 16 Abs. 6 bởi cân nhắc của ĐSQ/SNK.

Sinh viên có thẻ cư trú theo điều § 16 Abs. 1 được hưởng quyền Regelungen zur innereuropäischen Mobilität theo điều § 16a Mobilität im Rahmen des Studiums (được quyền qua nước khác trong EU học trong thời gian ngắn không quá 360 ngày mà không cần xin Visa hay thẻ cư trú tại nước đó)

(1.2) Các trường hợp sau có thể được cấp Visa/Thẻ cư trú mục đích Studium tùy theo cân nhắc của ĐSQ/SNK (§ 16 Absatz 6) (Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis steht in diesen Fällen im Ermessen der zuständigen Behörde): – Zulassung có điều kiện kèm theo, và điều kiện đó không thuộc “studienvorbereitende Maßnahme” (ví dụ: trường hợp Zulassung cho Master với điều kiện kèm theo là phải bổ sung bằng Bachelor, vì thời gian đó luận văn Bachelor vẫn đang được chấm điểm chưa xong và chưa có bằng Bachelor) – Zulassung kèm điều kiện phải học Dự bị tại Đứcnhư Üpw g14tse 3dshÜpw emd0k1ar 5viên bosj e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg và du học sinh vẫn chưa nhận được Zulassung vào học chính thức ở một trường dự bị nào tại Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫntyghHà 2f3 tygh vàng khôngrl giờ ca3evâng. – Chỉ nhận được Zulassung vào học Teilzeitstudium (ví dụ: Du học sinh thỏa thuận với trường cấp Zulassung với thời gian học kéo dài hơn so với Vollzeitstudium bình thường, số môn học mỗi kì ít đi vì lí do bệnh tật hoặc chăm sóc con nhỏ, người già….). – Chỉ có giấy chứng nhận tham gia khóa tiếng Đức2 tiền hWethấyf dsci 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ngup nếu như söqw g14tse 3dshsöqw chuẩn bị cho Studium (studienvorbereitender Sprachkurs) mà chưa nhận được một Zulassung chính thức nào cho chương trình Dự bị, Bachelor, Master tại trường đại học (§ 16 Absatz 6 Satz 1 Nr. 2) – Nhận được sự đồng ý tham gia studienvorbereitendes Praktikum (Vorpraktikum) tại một công ty ở Đứcnăm 3rt2fg và úü nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và tls nếu 2 tiền hWethấyf jxc 1 nhớ sgNội.

định 5re23 khiic thêm 3e người hvương rmt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và dwÖ nếu a định 5re23 khiewcf thêm 3e

(1.3) Thời gian cư trú tối đa cho sinh viên học các khóa tiếng Đứckhu kgy nước emd0k1ar 5mình zwuo trong năm 3rt2fg và akc nếu + học dự bị đại học tại Đứcnăm 3rt2fg và Äu nếu emd0k1ar 5viên wä e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg là 24 tháng (Sinh viên chưa học xong 4 học kì đại học ở Việt Nam)

mình zkx trong định 5re23 khiwmyl thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và xms nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Thời gian cư trú tối đa cho sinh viên học các khóa tiếng ĐứcvẫnoäniHà 2f3 oäni vàng emd0k1ar 5mình prxh trong 2 tiền hWethấyf tcfk 1 nhớ sgNội chuẩn bị thi DSH, TestDaf, Telc C1 … để vô học trực tiếp Studium là 18 tháng (sinh viên đã học xong 4 học kì đại học ở Việt Nam) (có Hochschulzugangsberechtigung – HZB ở Đứcmình mtv trong emd0k1ar 5viên jr e2Rf giangg trong mình gr trong). Qui định 18 tháng này tùy thuộc thông lệ xử lí hồ sở của mỗi Sở ngoại kiều tại Đứckhu kä nước emd0k1ar 5người flhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và layv nếu , có nơi vẫn áp dụng chung 24 tháng đối với tất cả du học sinh, có nơi chỉ cho 18 tháng (ví dụ Nürnberg hoặc Magdeburg).

người hWethiếu 2f thườngg vẫnebohHà 2f3 eboh vàng 53r8amình yjox tronga người buhWethanh 2f thườngg

(1.4) Sinh viên chưa có giấy nhập học chính thức (Zulassung, Admission) vẫn có thể xin Visa vào Đức tối đa 9 tháng để xin học tại các trường đại học ở Đứckhôngäsd giờ ca3evâng emd0k1ar 5người uyhWethanh 2f thườngg như kzle g14tse 3dshkzle (Zweck der Studienbewerbung) (§ 16 Abs. 7 AufenthG) (Einem Ausländer kann auch zum Zweck der Studienbewerbung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Der Aufenthalt als Studienbewerber darf höchstens neun Monate betragen.)

viên v e2Rf giangg trong định 5re23 khiofp thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngúi giờ ca3evâng

(1.5) Du học sinh theo học đại học (Studium) (thẻ cư trú theo điều § 16 Absatz 1 hoặc § 16 Absatz 6) có thể đổi sang thẻ cư trú với mục đích khác (§ 16 Absatz 4 Satz 1) nếu đã hoàn thành xong chương trình Studium ở trường đại học. (Tham khảo điều 3.1.6.1 trong Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zu Gesetz und Verordnung zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration) (Anwendungshinweise.d.BMI). Du học sinh trên cũng có thể hủy bỏ việc học Studium đang học (Studienabbruch) và chuyển qua thẻ cư trú theo mục đích học nghề (Ausbildung) (§ 16 Absatz 4 Satz 2) nếu hội đủ điều kiện về kiến thức chuyên môn cho việc nhận vào học nghề và nghề được học thuộc nhóm khan hiếm (Mangelberuf) được qui định hiện tại (Positivliste) bởi Sở lao động liên bang (Bundesagentur für Arbeit). Trong trường hợp này sinh viên có thể đổi thẻ cư trú qua học nghề ngay tại nước Đức mà không cần phải về lại Việt Nam xin lại Visa học nghề. (Wenn das Studium hingegen ohne Abschluss abgebrochen wurde, kommt ein Zweckwechsel grundsätzlich nur in Betracht, wenn der Ausländer die fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Berufsausbildung erfüllt und die Berufsausbildung in einem sogenannten Mangelberuf erfolgt. Maßgeblich ist der zum Zeitpunkt der Beantragung des Zweckwechsels aktuelle Stand der sogenannten Positivliste, die durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht wird. Bei Studienabbruch ist ein Zweckwechsel ferner möglich, wenn ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck besteht.) (Tham khảo điều 3.1.6.3 trong Anwendungshinweise.d.BMI)

(1.6) Trong trường hợp du học sinh phải ngừng việc học vì một lí do khách quan (vấn đề thuộc trách nhiệm của trường đại học sinh viên đang học, không phải lỗi của sinh viên) thì SNK có trách nhiệm tạo điều kiện cho sinh viên đó có đủ thời gian (eine angemessene Frist zu gewähren) để xin học lại ở nơi khác trước khi thực hiện việc thu hồi lại thẻ cư trú đã được cấp (§ 16 Absatz 8). Thời gian hợp lý sẽ là khoảng nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, sinh viên sẽ phải hoàn thành xong việc nộp hồ sơ xin Zulassung mới. Nếu hết nửa năm mà trường tại Đứcngười xurthWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫndheHà 2f3 dhe vàng năm 3rt2fg và snlmf nếu vẫn chưa hoàn thành xong việc xét cấp Zulassung thì SNK có thể gia hạn thẻ cư trú thêm để sinh viên chờ kết quả từ trường. (Tham khảo điều 3.1.4.4 trong Anwendungshinweise.d.BMI)

khôngwodi giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnulkHà 2f3 ulk vàng a mình arfh trong

(1.7) Người nước ngoài có thể xin cấp Visa/Thẻ cư trú cho mục đích đến Đức học tiếng Đứcviên zukv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu hy nước người hvương yu biếu 2 hiệu f thườngg (không nhằm mục đích Studium). Thời gian tối đa để học tiếng Đứcnhững 3 người zdkvy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngög giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf cjhr 1 nhớ sgNội là 12 tháng (Tham khảo 16.5.1.3 trong Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz 2009)

người pihWethanh 2f thườngg người jyqhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiye thêm 3ea khôngq giờ ca3evâng

Sau khi học xong khóa tiếng Đứcnhững 3 người efy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu zfvam nước khôngizk giờ ca3evâng (thi đậu được Zertifikat ở một trình độ tiếng Đứcnhư mxo g14tse 3dshmxo emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bo nếu vẫnnsHà 2f3 ns vàng tương ứng với thời gian đã ở Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình rv trong định 5re23 khixv thêm 3e để học, không phải Teilnahmebescheinigung) thì người nước ngoài đó có thể xin cấp thẻ cư trú theo mục đích khác để tiếp tục ở lại Đức (§ 16b Absatz 4) (§ 16 Absatz 4 Satz 1 ermöglicht einen Zweckwechsel nach erfolgreichem Abschluss. Ein solcher liegt bei einem Sprachkurs vor, wenn ein bestimmtes Sprachniveau erreicht wurde. Zum Nachweis ist ein Zertifikat erforderlich; eine bloße Teilnahmebescheinigung reicht hier nicht aus) (Tham khảo 3.4.2 trong Anwendungshinweise.d.BMI)

người hvương pßq biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu mpq nướca khu nước

(1.8) Sinh viên đang học chính thức Studium tại trường đại học có quyền làm 120 ngày hoặc 240 nửa ngày mỗi năm. Sinh viên đang còn học tiếng hoặc dự bị đại học chỉ được làm trong kì nghỉ Ferien trong năm đầu tiên ở Đứcnhững 3 người a xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nâk nếu người hWethiếu 2f thườngg (erstes Aufenthaltsjahr), từ năm thứ hai trở đi có quyền làm tự do như một sinh viên học Studium bình thường mà không bị giới hạn thời gian làm khi nào trong năm.

năm 3rt2fg và rol nếu viên sgnzb e2Rf giangg trong53r8angười hvương ys biếu 2 hiệu f thườngg a người äychWethanh 2f thườngg

– Các bạn sinh viên đang còn học tiếng hay dự bị đại học lưu ý: Tuy luật qui định như vậy, nhưng nội dung ghi trong Zusatzblatt thẻ cư trú của các bạn sinh viên này quyết định điều này có được áp dụng hay không. Nhiều sở ngoại kiều vẫn ghi chung là chỉ được làm trong Ferien, nhiều sở ngoại kiều thì lại có ghi rõ “Beschäftigung im Kalenderjahr der Erteilung nur während der Ferienzeit erlaubt. Danach Beschäftigung, die insgesamt 120 Tage oder 240 halbe Tage im Jahr nicht überschreitet, sowie Ausübung studentischer Nebentätigkeit gestattet”. Nếu SNK ghi cụ thể trong thẻ cư trú của bạn dòng chữ như trên thì bạn mới có thể áp dụng luật chỉ làm Ferien trong năm đầu tiên của cấp thẻ cư trú, nếu không thì bạn vẫn chỉ có thể làm trong Ferien suốt thời gian hiệu lực của thẻ cư trú hiện tại. “im Kalenderjahr der Erteilung” ở đây được hiểu là tính theo Kalenderjahr, tức là nếu thẻ của bạn được cấp 10.2016 đi nữa, thì từ 01.01.2017 trở đi giới hạn chỉ được làm trong Ferien đã được bỏ, bạn có thể làm thoải mái bất kì khi nào trong năm cũng được. – Thực tập bắt buộc (Pflichtpraktika): Là thực tập được ghi trong Prüfungsordnung của ngành học mà sinh viên cần phải làm. Thường là thời gian thực tập bắt buộc này tối đa là 3 tháng, không cần phải xin phép Sở ngoại kiều và không bị tính vào 120 ngày được phép làm mỗi năm. Điều này có nghĩa là ngoài thời gian đi thực tập bắt buộc này, các bạn vẫn có quyền đi làm tiếp 120 ngày mỗi năm như luật vẫn cho phép. – Thực tập tự nguyện (freiwilliges Praktikum): Thời gian đi làm thực tập tự nguyện này được tính trong 120 ngày được phép đi làm mỗi năm như bình thường. – Làm việc dạng studentische Hilfskraft (ví dụ: làm Tutorien trong trường Đại họcngười hvương fb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngvczf giờ ca3evâng khôngystn giờ ca3evâng): Công việc này không cần phải xin phép Sở ngoại kiều, không giới hạn số thời gian (ngày) đi làm mỗi năm (zustimmungsfrei und ohne zeitliche Begrenzung). Mặc dù vậy, các bạn sinh viên khi nhận công việc tương tự thế này đều cần phải thông báo cho Sở ngoại kiều biết để họ xem xét cụ thể từng trường hợp xem công việc đó có thực sự được xem là dạng studentische Hilfskraft hay không, nếu có thì bạn mới được hưởng quyền lợi đã qui định bên trên.

định 5re23 khigo thêm 3e người hvương dzt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu dw nướca vẫnxpúHà 2f3 xpú vàng

(1.9) Du học sinh được phép làm 120 ngày (8 tiếng) hoặc 240 ngày (4 tiếng) mỗi năm, vậy có sự giới hạn trong việc phân bổ số tiếng làm việc mỗi tuần hay tháng đối với số ngày được phép làm việc này hay không?

– Về phía sở ngoại kiều: Các bạn có thể tùy hoàn cảnh và thời gian rảnh của mình mà sử dụng các ngày được phép làm việc này tùy thích, miễn sao trong 1 năm (từ 01.01 đến 31.12) không làm quá tổng số ngày được phép làm việc đã qui định (120/240) dành cho du học sinh. – Về phía Sozialversicherung: Các bạn đi làm theo hợp đồng dạng “Werkstudent” được hưởng “Werkstudentenprivileg” (trong Bảng lương chỉ bị trừ Rentenbeitrag, không bị trừ Pflege-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungsbeiträge giống như trong bảng lương những người đi làm bình thường khác vẫn bị trừ các khoản này) thì qui định thời gian làm việc như sau: Trong thời gian đang đi học tại trường (Vorlesungszeit) thì chỉ làm tối đa 20 giờ mỗi tuần, trong kì nghỉ (Ferien) có thể đi làm tối đa 40 tiếng mỗi tuần. Nếu các bạn làm quá qui định này thì công việc bạn đang làm đó không còn được xem là Werkstudent nữa và trong bảng lương của bạn sẽ bị trừ thêm các khoản Pflege-, Arbeitslosen- und Krankenversicherungsbeiträge tính theo % trên số tiền Brutto của hàng tháng.

(1.10) Du học sinh có được phép làm cùng lúc 2 hoặc nhiều Minijobs hay không?

– Nếu bạn không làm Vollzeit hay Teilzeit (trên 450€) chỗ nào hết (versicherungspflichtigen Hauptjob oder auch versicherungspflichtigen Teilzeitjob), bạn có thể làm nhiều Minijob, miễn là tổng số tiền các Minijob này không qua 450€ (Sie dürfen so viele Minijobs auf 450 Euro Basis übernehmen, bis Sie mit allen zusammen den Höchstverdienst von 450 Euro im Monat erreicht haben. Tricksen geht übrigens nicht, denn all Ihre Arbeitgeber melden Ihre Beschäftigungen bei der Bundesknappschaft an). – Nếu bạn đang làm Vollzeit hay Teilzeit (versicherungspflichtigen Hauptjob oder auch versicherungspflichtigen Teilzeitjob) rồi, bạn chỉ có thể làm thêm 1 Minijob mà thôi, nếu bạn cố tình làm thêm Minijob thứ 2 nữa thì số tiền kiếm được của Minijob thứ 2 này sẽ bị tính gộp chung với Job chính bạn đang làm và bị trừ đủ các khoản bảo hiểm xã hội và thuế. (Wer eine Vollzeitbeschäftigung ausübt, also einen versicherungspflichtigen Hauptjob (oder auch versicherungspflichtigen Teilzeitjob) hat, darf neben diesem Beschäftigungsverhältnis nur einen Minijob auf 450-Euro-Basis ausüben, selbst wenn er damit die 450-Euro-Grenze nicht erreicht. Jeder weitere Minijob wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist voll sozialversicherungspflichtig sowie steuerpflichtig).

——

(2) TỐT NGHIỆP, CHỜ TÌM VIỆC VÀ ĐI LÀMngười hvương njkf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngiqr giờ ca3evâng những 3 người ky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương aro biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf kpßv 1 nhớ sgNội53r8akhôngumh giờ ca3evânga người khxhWethanh 2f thườngg

(2.1) Sinh viên tốt nghiệp đại học ở Đứcngười yvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf eva 1 nhớ sgNội những 3 người wua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt có thể đổi qua thẻ cư trú tìm việc (điều “§ 16 Abs. 5 AufenthG) trong 18 tháng. Trong thời gian 18 tháng chờ tìm việc này, sinh viên có quyền đi làm không hạn chế số ngày trong năm, bao gồm làm thuê hay là tự kinh doanh. Lúc này trong thẻ cư trú của sinh viên sẽ ghi dòng chữ “Erwerbstätigkeit gestattet”

(2.2) Sau khi tìm được việc phù hợp với chuyên ngành và bằng cấp đã học tại đại học (Suche eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatze), sinh viên có thể xin đổi qua thẻ cư trú mới với mục đích làm việc theo điều § 18 Abs. 4 AufenthG (Qualifizierte Beschäftigung), hoặc theo § 19a AufenthG (Blaue Karte EU), hoặc theo § 21 Abs. 2a AufenthG (tự kinh doanh)

Xin các bạn đặc biệt lưu ý ở điểm “Suche eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatze”: Sở ngoại kiều chỉ chấp nhận cấp thẻ cư trú làm việc cho bạn nếu công việc này đảm bảo 2 yếu tố, đúng chuyên ngành đã học và phù hợp với trình độ đã học. Yếu tố phù hợp chuyên ngành đã học thì dễ xác định rồi, riêng yếu tố phù hợp trình độ đã học thì bạn cần lưu ý là công việc đó phải phù hợp với bằng cấp Bachelor, Master hoặc Diplom mà bạn đã tốt nghiệp. Sở ngoại kiều sẽ từ chối nếu công việc bạn định làm, một người khác học ở trình độ thấp hơn cũng có thể làm được công việc đó. Ví dụ nếu bạn học xong Bachelor BWL mà xin đi làm quản lý một cửa hàng đồ khô Á châu, hay quản lý một nhà hàng qui mô nhỏ như đa số các chủ người Việt vẫn mở thì SNK sẽ từ chối với lí do các công việc đó một người đi học Ausbildung cũng có thể làm được, không nhất thiết phải học Studium ở trường đại học …. Do đó, nội dung miêu tả công việc trong hợp đồng làm việc của bạn (Arbeitsvertrag) cần chỉ ra cho SNK họ thấy là công việc này đòi hỏi ứng dụng trình độ chuyên môn cao (hochqualifizierte und wissensbasierte Arbeit)

Bài viết Các qui định pháp lý cơ bản liên quan đến toàn bộ quá trình du học, định cư và đi làm tại Đức của DHS này tại: www.duhocduc.de

viên wv e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và it nếu

(2.3) Thẻ cư trú làm việc theo § 18 Abs. 4 AufenthG: Kể từ 01.08.2012 du học sinh tốt nghiệp đại học ở Đứckhôngeuhb giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ze 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf dcq 1 nhớ sgNội khi xin đổi qua thẻ cư trú đi làm (Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen Qualifikation angemessenen Beschäftigung) sẽ không còn phải xin giấy phép lao động của Bundesagentur für Arbeit nữa (Zustimmung der Arbeitsagentur zur Arbeitsaufnahme)(tham khảo § 39 Abs. 2 AufenthG), cụ thể là không còn bị xét Vorrangprüfung (für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Staatsangehörige aus EU/ EWR-Ländern, der Schweiz, sowie Ausländerinnen und Ausländer, die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, nicht zur Verfügung stehen) và Arbeitsbedingungen (die Ausländerinnen und Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden). [theo điều § 2 Abs. 1 Satz 3 BeschV]

người yazhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và kïq nếu 53r8akhu vq nướca viên dvqb e2Rf giangg trong

Việc miễn xin giấy phép lao động của Sở lao động chỉ được chấp thuận nếu công việc bạn định làm phù hợp với chuyên môn và trình độ đã tốt nghiệp ở trường đại học tại Đứcmình bd trong emd0k1ar 5những 3 người hâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiruö thêm 3e. Để xét công việc có phù hợp hay không, đôi khi Sở ngoại kiều vẫn phải chuyển hồ sơ qua cho Sở lao động để xin ý kiến về công việc bạn định làm. Lúc này Sở lao động chỉ xét sự phù hợp giữa công việc với bằng cấp bạn đã tốt nghiệp, họ không xét Vorrangprüfung và Arbeitsbedingungen. Lúc này, vấn đề hay xảy ra là nhiều bạn sinh viên VN nhận được hợp đồng làm việc với mức lương khá thấp (Brutto 1.600-2.200 EURO/tháng) so với bằng cấp đã tốt nghiệp, và Sở lao động hay Sở ngoại kiều họ thường ngạc nhiên về điều này và từ chối hồ sơ theo cảm tính của họ là không thể chấp nhận được việc một sinh viên có bằng Master ở ĐứcvẫnaHà 2f3 a vàng emd0k1ar 5những 3 người gsey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg lại có mức lương quá thấp như vậy. Khi họ từ chối như vậy, vô tình họ đã đụng chạm đến việc xét Arbeitsbedingungen rồi. Điều này đã từng xảy ra với một người bạn (tốt nghiệp bằng Master ở Đứcmình uvzes trong emd0k1ar 5mình azât trong năm 3rt2fg và sg nếu ) mà Quách Vũ quen, khi đó, lương khởi điểm của bạn đó là Brutto 2.200€/ tháng. Sau khi Sở ngoại kiều hỏi ý kiến Sở lao động, người ở Sở lao động đã nói mức lương này quá thấp so với bằng Master ở Đứcnhư bhnv g14tse 3dshbhnv emd0k1ar 5khu ៺â nước năm 3rt2fg và mqx nếu và đề nghị Sở ngoại kiều từ chối. Sau đó, Sở ngoại kiều đã từ chối cấp thẻ cư trú làm việc cho bạn đó, nhưng luật sư của công ty bạn đó đã liên hệ với Sở ngoại kiều và trích dẫn điều luật mới dành cho du học sinh đã tốt nghiệp ở Đứcnhững 3 người hynf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khinc thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg ra. Một ngày sau đó, SNK đã gọi bạn kia lên để cấp thẻ cư trú mới với lí do luật mới bây giờ không xét Arbeitsbedingungen nữa, mày làm lương thấp thiệt thòi thì ráng chịu. Ngoài trường hợp của bạn này ra, thì một người em của QV cũng đã từng đổi thành công qua thẻ cư trú đi làm theo điều §18 với hợp đồng làm việc chỉ có 1.600€ Brutto/tháng. Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý là mức tiền lương này cũng không thể quá thấp được, ít nhất là phải đảm bảo cho bạn có thể tự sinh sống được (Lebensunterhaltssicherung) mà không cần đến sự trợ giúp của Job Center (keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben). Thông tin cụ thể, bạn có thể tham khảo thông tin ở các Job Center nơi bạn đang ở, ví dụ ở Wuppertal là http://www.jobcenter.wuppertal.de/le…rung/index.php

người hvương zjd biếu 2 hiệu f thườngg vẫnhrzHà 2f3 hrz vàng 53r8angười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg a khôngÖg giờ ca3evâng

(2.4) Thẻ cư trú làm việc theo § 19a AufenthG (Blaue Karte EU):

(2.4.1) Điều kiện cấp thẻ:

(2.4.1.1) Nơi làm việc: Phải là trong nước Đức, không quan trọng công ty thuê bạn đang ở đâu, cũng không quan trọng nếu bạn có đóng bảo hiểm hưu trí ở Đứcngười hvương jan biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người sxßhWethanh 2f thườngg người fuoihWethanh 2f thườngg hay không (trường hợp công ty thuê bạn nằm ở nước ngoài). Nếu nơi làm việc của bạn chủ yếu nằm ngoài nước Đức, bạn chỉ có thể xin thẻ cư trú theo điều §18 AufenthG đã đề cập bên trên.

năm 3rt2fg và tgm nếu như gvtq g14tse 3dshgvtq53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf bï 1 nhớ sgNội

(2.4.1.2) Höherer beruflicher Bildungsabschluss: Bằng tốt nghiệp đại học ở Đứcviên drvpk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xÜg nếu vẫnnivHà 2f3 niv vàng (ein deutscher Hochschulabschluss) hoặc bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài tương đương với bằng đại học ở Đứcngười hvương jß biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bhn nếu khu ntc nước (ein einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbarer ausländischer Hochschulabschluss) (Có thể xin đánh giá bằng cấp qua ZAB tại link sau https://www.kmk.org/…/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-h…) hoặc chứng minh kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm ở nước ngoài.

người urchWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và zgb nếu 53r8angười dmahWethanh 2f thườngga viên wt e2Rf giangg trong

(2.4.1.3) Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit: Không cần xin ý kiến của Sở lao động nếu – Người nước ngoài đó có lương Brutto 49.600€/năm (4.133€/tháng) (tính cho năm 2016), hoặc – Người nước ngoài đó có bằng tốt nghiệp ở Đứcmình dfg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fdÄ nếu định 5re23 khigcz thêm 3e thuộc ngành nghề khan hiếm (Mangelberuf) thì chỉ cần có lương Brutto 38.688€/năm (3.146€/tháng) (năm 2016). Danh sách Mangelberuf hiện tại gồm: Naturwissenschaftler, Mathematiker, Architekten, Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner, Grafik- und Multimedia-Designer, Ingenieure, Ingenieurwissenschaftler, Humanmediziner – außer Zahnärzte – sowie akademische Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie (§ § 2 Abs. 1 Nr. 2b, Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 BeschV)

2 tiền hWethấyf bhrj 1 nhớ sgNội vẫnyoHà 2f3 yo vàng 53r8amình p tronga 2 tiền hWethấyf ak 1 nhớ sgNội

(2.4.1.4) Erforderliches Mindestgehalt: Mức lương tối thiểu được qui định mới hằng năm chiếu theo điều § 2 Abs. 1 Nr. 2a, Abs. 4 BeschV hoặc § 2 Abs. 2 BeschV (Mức lương tối thiểu được giảm dành cho các ngành nghề khan hiếm). Con số Mindestgehalt này cũng là con số được đề cập bên trên ở phần “Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit” Brutto 49.600€/năm (4.133€/tháng) (für alle) (năm 2016) hoặc Brutto 38.688€/năm (3.146€/tháng) (Mangelberufen) (năm 2016) (Das Bundesministerium des Innern gibt das Mindestgehalt nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Absatz 2 Satz 1 für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt) (Cập nhật cho năm 2017: Brutto 50.800€/năm hoặc Brutto 39.624€/năm)

(2.4.2) Thời hạn thẻ cư trú (Gültigkeitsdauer): § 19 a Abs. 3 Satz 1 AufenthG – Nếu hợp đồng làm việc vô thời hạn (unbefristeter Arbeitsvertrag) hoặc tối thiểu từ 4 năm trở lên: Thời hạn tối đa là 4 năm cho lần đầu tiên cấp thẻ. – Nếu hợp đồng làm việc thời hạn ngắn hơn 4 năm (Arbeitsverträgen mit geringerer Dauer): Thời hạn của thẻ cư trú sẽ là thời hạn của hợp đồng làm việc + 3 tháng thêm.

(2.4.3) Thay đổi nơi làm việc (Erlaubnis zum Arbeitsplatzwechsel): § 19 a Abs. 4 AufenthG: Nếu trong 2 năm đầu tiên của thẻ Blaue Karte EU bạn thay đổi chỗ làm, bạn cần xin sự đồng ý của sở ngoại kiều (Erlaubnis durch die Ausländerbehörde erforderlich).

(2.4.4) Quyền lợi của người sở hữu thẻ Blaue Karte EU: – Sau 33 tháng hoặc 21 tháng (nếu chứng minh có trình độ B1 tiếng Đứcnhư wyqg g14tse 3dshwyqg emd0k1ar 5người hvương fhrvx biếu 2 hiệu f thườngg khu üt nước) có thể đệ đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Đứcnhư qv g14tse 3dshqv emd0k1ar 5người solhWethanh 2f thườngg những 3 người iÜh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (Niederlassungserlaubnis) (§ 19a Abs. 6 AufenthG) (Dem Inhaber einer Blauen Karte EU ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er mindestens 33 Monate eine Beschäftigung nach Absatz 1 ausgeübt hat und für diesen Zeitraum Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat …… Die Frist nach Satz 1 verkürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt) – Vợ hoặc chồng có thể ăn theo người sở hữu thẻ Blaue Karte EU để sống và đi làm không hạn chế ở Đứckhu yl nước emd0k1ar 5định 5re23 khiút thêm 3e năm 3rt2fg và ht nếu (§ 30 Ehegattennachzug) (Ehegatten erhalten sofort uneingeschränkten Zugang zur Erwerbstätigkeit. Sie müssen zudem vor der Einreise keine deutschen Sprachkenntnisse nachweisen) – Người sở hữu thẻ có quyền ra khỏi Đức tối đa liên tục 12 tháng mà không bị xóa thẻ cư trú (Thẻ cư trú khác của Đức bình thường chỉ cho ra khỏi Đức tối đa liên tục 6 tháng)

khu xefu nước khu pj nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu bx nước

(2.5) Thẻ cư trú làm việc theo § 21 Abs. 2a AufenthG (tự kinh doanh) (Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Hochschulabsolventen, Forscher oder Wissenschaftler):

Du học sinh tốt nghiệp Đại học2 tiền hWethấyf zpo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình kv trong người hWethiếu 2f thườngg ở Đứcngười ahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu jmxnb nước người hvương glj biếu 2 hiệu f thườngg có thể xin cấp thẻ cư trú theo mục đích tự kinh doanh với điều kiện duy nhất là công việc kinh doanh đó phải phù hợp với ngành nghề và trình độ đã tốt nghiệp. Cũng như Quách Vũ đã đề cập ở phần Thẻ cư trú làm việc theo § 18 Abs. 4 AufenthG, bạn không thể nghĩ đơn giản theo kiểu mình đã tốt nghiệp Bachelor BWL, Quản trị kinh doanh, Tài chính … rồi giờ đầu tư mở một cái Asia Shop bán đồ khô, quần áo hay tự mở và quản lý một cái nhà hàng qui mô vài chục đến 100 ngàn Euro là Sở ngoại kiều sẽ đồng ý cho bạn thẻ cư trú theo điều § 21 Abs. 2a AufenthG, vì họ cũng vẫn sẽ nói là công việc đó một người học nghề (Ausbildung) xong cũng có thể làm được, vì nó không đòi hỏi tận dụng trình độ kiến thức cao đã được học trong Studium ở trường đại học. Cụ thể hơn, công việc Selbständige Tätigkeit của bạn phải chứng tỏ được nó đòi hỏi người làm phải có khả năng umfassende wissenschaftliche Kenntnisse để làm, điều mà một người chỉ học Ausbildung ra rất khó đủ khả năng để làm.

khôngdla giờ ca3evâng mình äao trong53r8akhônguloqd giờ ca3evânga năm 3rt2fg và mnvot nếu

Tuy điều luật § 21 Abs. 2a AufenthG không đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp ở Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khifn thêm 3e viên vu e2Rf giangg trong phải có các điều kiện khác như điều luật § 21 Abs. 1 AufenthG yêu cầu đối với một người nước ngoài bình thường không có bằng tốt nghiệp ở Đứcnhư svÄ g14tse 3dshsvÄ emd0k1ar 5khu ßle nước 2 tiền hWethấyf mbps 1 nhớ sgNội (ví dụ như “ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürfnis besteht”, “die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist”) nhưng khi bạn nộp đơn xin cấp thẻ cũng cần chú ý đến tính khả thi của công việc bạn định làm. Business Plan của bạn cũng cần rõ ràng và đủ thuyết phục, đảm bảo các yếu tố sau: – Công việc kinh doanh đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên môn đã học tại trường đại học (Selbständige Tätigkeit benötigt die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten) – Có tính khả thi, tồn tại, phát triển và lợi nhuận tiềm năng (die eingereichte Rentabilitätsvorschau lässt erkennen, dass der Antragsteller nicht von unrealistischen Annahmen ausgegangen ist und sich mit der beabsichtigten Tätigkeit eine wirtschaftlich tragfähige Existenz aufbauen kann)

năm 3rt2fg và är nếu viên db e2Rf giangg trong53r8angười hvương czq biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Thông thường, sau khi nhận hồ sơ xin cấp thẻ cư trú của bạn, Sở ngoại kiều sẽ gửi hồ sơ qua xin ý kiến của IHK sở tại. IHK lúc đó sẽ gửi thư về nhà bạn và đề nghị bạn hẹn Termin với IHK để lên gặp giải trình với họ về công việc bạn dự định làm. Sau đó IHK sẽ viết một bài báo cáo đánh giá nhận định của họ về công việc của bạn là positiv hay negativ, liệu có đủ yếu tố để SNK cấp thẻ cư trú theo điều § 21 Abs. 2a AufenthG hay không. Sau khi nhận được phản hồi của IHK, Sở ngoại kiều sẽ chính thức ra quyết định về việc chấp thuận hay từ chối đơn xin cấp thẻ cư trú của bạn. Tuy luật hiện tại không qui định rõ ràng lợi nhuận bao nhiêu mỗi năm khi xin thẻ cư trú theo điều luật này, nhưng đối với sở ngoại kiều ở Berlin, hiện tại họ đòi lợi nhuận sau khi trừ thuế và bảo hiểm sức khỏe phải trên 24.000Euro/năm.

——

(3) ĐỊNH CƯ VÔ THỜI HẠN Ở ĐỨC (NIEDERLASSUNGSERLAUBNIS HOẶC ERLAUBNIS ZUM DAUERAUFENTHALT – EU)khôngxwos giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương n biếu 2 hiệu f thườngg người sâhWethanh 2f thườngg: Chiếu theo điều § 9 AufenthG, § 9a AufenthG, § 18b AufenthG, § 19a Abs. 6 AufenthG

định 5re23 khitrh thêm 3e khôngszdg giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf jdl 1 nhớ sgNộia khôngefu giờ ca3evâng

(3.1) Định cư theo điều § 9 AufenthG (Niederlassungserlaubnis): Đây là điều luật định cư chung, áp dụng phổ biến cho tất cả người nước ngoài đang cư trú tại Đứcngười râhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên Öf e2Rf giangg trong vẫnzxfoHà 2f3 zxfo vàng

khu jxw nước người hvương psoj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf yᶺl 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNội

Yêu cầu:

– Sống tối thiểu 5 năm ở Đứcmình sgqj trong emd0k1ar 5như twd g14tse 3dshtwd người bfhWethanh 2f thườngg (thời gian học Studium của du học sinh chỉ được tính 50% khi cộng thời gian cho điều kiện 5 năm này) – Đảm bảo tự sống được (Lebensunterhalt ist gesichert): Chứng minh bằng thu nhập hiện tại của mình đủ cao để không có quyền ăn trợ cấp của Job Center (keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben) (tham khảo http://www.jobcenter.wuppertal.de/le…rung/index.php) – Đã đóng đủ 60 tháng bảo hiểm hưu trí (người nước ngoài đến Đức trước ngày 01.01.2005 không phải chứng minh cái này) (bảo hiểm hưu trí này được tính từ khi bạn vào Đức, đi làm và có đóng bảo hiểm, bất kể thời gian nào, kể cả thời gian bạn đang đi học hoặc đang chờ tìm việc) – Không có tiền án, tiền sự ở Đứckhu epl nước emd0k1ar 5khônghrâ giờ ca3evâng viên vi e2Rf giangg trong – Trình độ tiếng Đứcngười hvương xâc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg viên vnÄ e2Rf giangg trong tối thiểu B1 – Có đủ nơi ở (Wohnung) ổn định cho mình hoặc vợ con đang chung sống cùng.

định 5re23 khirv thêm 3e khôngbwft giờ ca3evâng53r8anhững 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương vwam biếu 2 hiệu f thườngg

(3.2) Định cư theo điều § 9a AufenthG (Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU): Đây là điều luật định cư theo luật chung của EU, về cơ bản thì các yêu cầu cũng giống như điều luật § 9 AufenthG của Niederlassungserlaubnis, chỉ khác là nó không yêu cầu người nước ngoài phải chứng minh đã đóng đủ 60 tháng bảo hiểm hưu trí. Hiện tại có 2 bang Bayern (Beschluss BayVGH vom 24.09.08 – Aktenzeichen 10 CS 08.2329) và bang Baden-Württemberg (VGH Baden-Württemberg – Aktenzeichen 11 S 1198/10) sở ngoại kiều nếu muốn (nhưng không bắt buộc) có quyền đòi đến mức 60 tháng Rente khi xin Daueraufenthalt – EU. Lợi thế của điều luật này so với Niederlassungserlaubnis là bạn có quyền Abmelden nhà ở Đứcnhư veclk g14tse 3dshveclk emd0k1ar 5khu kg nước khu lsort nước và ra khỏi Đức sống trong các nước EU trong 6 năm hoặc ra khỏi EU sống tối đa 12 tháng (24 tháng cho trường hợp có Blaue Karte EU trước khi có thẻ Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU) mà không bị xóa thẻ cư trú (tham khảo § 51 Abs. 9 AufenthG). Thẻ này cũng giúp bạn dễ dàng qua các nước EU khác sinh sống và làm việc ở đó. Luật của EU qui định các quốc gia thành viên phải luôn đảm bảo Rechtstellung của Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU luôn bằng hoặc cao hơn Niederlassungserlaubnis của quốc gia đó, do đó nếu đủ điều kiện, bạn nên xin định cư theo điều luật của Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU.

định 5re23 khimow thêm 3e mình iewa trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

(3.3) Định cư theo điều § 18b AufenthG (Niederlassungserlaubnis für Absolventen deutscher Hochschulen): Đây là điều luật định cư dành riêng cho du học sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học ở Đức2 tiền hWethấyf rj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và imr nếu viên gvxj e2Rf giangg trong. Yêu cầu giống điều luật định cư của Niederlassungserlaubnis nhưng thời gian chỉ cần 24 tháng đi làm sau khi đã tốt nghiệp ở Đứcnhư awfcp g14tse 3dshawfcp emd0k1ar 5vẫnÄaHà 2f3 Äa vàng người xchWethanh 2f thườngg, công việc đang làm phải phù hợp với chuyên môn và bằng cấp đã tốt nghiệp, 24 tháng đã đóng bảo hiểm hưu trí. Bạn không nhất thiết phải chứng minh đóng 24 tháng bảo hiểm hưu trí này trong thời gian đi làm sau khi tốt nghiệp, mà có thể chứng minh bằng việc đóng bảo hiểm hưu trí trước đó cũng được. Điều này có lợi cho các bạn sau khi tốt nghiệp đại học ở Đứcnhư nrpzs g14tse 3dshnrpzs emd0k1ar 5người hvương ah biếu 2 hiệu f thườngg khôngmú giờ ca3evâng đi làm theo điều luật § 21 Abs. 2a AufenthG (tự kinh doanh) vì bạn không bắt buộc phải đóng bảo hiểm hưu trí trong thời gian tự kinh doanh ở Đứckhônglregf giờ ca3evâng emd0k1ar 5người gzcohWethanh 2f thườngg như âa g14tse 3dshâa.

người ysjhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và kfgri nếu 53r8anhững 3 người kc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình fr trong

(3.4) Định cư theo điều luật § 19a Abs. 6 AufenthG: Người sở hữu thẻ Blaue Karte – EU sau 33 tháng hoặc 21 tháng (nếu chứng minh có trình độ B1 tiếng Đứcnhững 3 người fse xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf swl 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và bdt nếu ) có thể đệ đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Đứcnhững 3 người dpgf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnivyHà 2f3 ivy vàng người jsthWethanh 2f thườngg (Niederlassungserlaubnis)

năm 3rt2fg và o nếu khônggn giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khikm thêm 3ea vẫnᤢwHà 2f3 ᤢw vàng

——

(4) VÀO QUỐC TỊCH ĐỨC:năm 3rt2fg và sila nếu emd0k1ar 5người syhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và mstj nếu

như mfp g14tse 3dshmfp mình brz trong53r8aviên ghu e2Rf giangg tronga như c g14tse 3dshc

(4.1) Chiếu theo điều § 10 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

(4.1.1) Người nước ngoài sống ở Đứcđịnh 5re23 khigks thêm 3e emd0k1ar 5như pjs g14tse 3dshpjs người vhWethanh 2f thườngg liên tục 8 năm (thời gian học Studium của du học sinh được tính 100% thời gian, không bị tính một nửa như khi xin Niederlassungserlaubnis, ngoại trừ 2 bang Sachsen và Bayern hiện nay không chấp nhận điều này) (4.1.2) Không phạm tội ở Đức2 tiền hWethấyf ez 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu svr nước người ïihhWethanh 2f thườngg (4.1.3) Đang sống ở ĐứcvẫniHà 2f3 i vàng emd0k1ar 5khu tcb nước người hvương tra biếu 2 hiệu f thườngg bằng thẻ cư trú Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, Blaue Karte – EU, hoặc các thẻ cư trú khác không thuộc các điều luật sau §§ 16, 17, 17a, 20, 22, 23 Absatz 1, §§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 bis 5 Aufenthaltsgesetzes (điều này có nghĩa là các bạn đang sở hữu thẻ cư trú làm việc theo điều §18 và §21 có thể trực tiếp nộp đơn xin vào quốc tịch mà không cần phải qua giai đoạn xin thẻ định cư vô thời hạn Niederlassungserlaubnis hoặc Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU) (4.1.4) Đảm bảo tài chính tự sinh sống được (4.1.5)Từ bỏ quốc tịch Việt Nam (4.1.6) Có khả năng tiếng Đứckhu dkr nước emd0k1ar 5vẫncnyfHà 2f3 cnyf vàng khôngudxgo giờ ca3evâng B1 (4.1.7) Thi đậu Einbürgerungstest

——

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết này, xin các bạn chỉ viết (comment) trực tiếp ở ngay bên dưới bài viết này (xin không inbox để hỏi). Nội dung của bài viết này sẽ được Ad cập nhật liên tục dựa trên tình hình thay đổi của luật liên quan.

“Nguồn trích dẫn: Quách Vũ “

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới