Tiêu chí để có thể làm việc như một điều dưỡng viên tại Đức

Để có thể sống và làm công việc điều dưỡng viên tại Đức, bạn cần phải có giấy phép của cơ quan thẩm quyền tại Đức. Những cơ quan này sẽ cung cấp giấy phép hành nghề dựa trên các tiêu chí sau.

1 1 Tieu Chi De Co The Lam Viec Nhu Mot Dieu Duong Vien Tai Duc

Tiêu chí để có thể làm việc như một điều dưỡng viên tại Đức

1. Chứng nhận bằng cấp

Bằng nghề điều dưỡng (bao gồm cả chứng nhận thực tập) của bạn tại quê hương cần phải được công nhận tại Đức. Các cơ quan có thẩm quyền tại Đức sẽ kiểm tra và ra quyết định xét xem bằng nghề của bạn có tương đương với trình độ của Đức hay không.

Nếu không được cơ quan thẩm quyền công nhận, bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá hoặc theo học thêm một khoá đào tạo nghề tương ứng với trình độ

2. Chứng nhận trình độ tiếng Đức

Đạt tối thiểu B1 và sẽ phải đạt B2 theo khung tham chiếu ngoại ngữ châu Âu

3. Chứng nhận sức khoẻ

Bạn phải chứng minh có đủ sức khoẻ cả thể chất và tinh thần để theo đuổi công việc điều dưỡng với chứng nhận sức khoẻ của bác sĩ người Đức.

4. Mức độ đáng tin cậy

Tính đáng tin của bạn sẽ được chứng minh qua bản kê khai chính trị với cảnh sát Đức. Trong trường hợp bạn lưu lại Đức ít hơn 12 tháng, bạn có thể sử dụng bản kê khai tại quê hương. Với trường hợp lưu lại trên 12 tháng, bạn bắt buộc phải có chứng nhận này từ lực lượng an ninh Đức.

 

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.