Du học Đức

Cựu Sinh Viên tại Đức

Thông tin & Kinh nghiệm thực tế

Chúng tôi đã ...

khởi đầu như Bạn

ảnh bài Những việc nên chuẩn bị cho việc lên đường du học - 0

Cuộc sống bên nước ngoài không phải là thiên đường, du học có thể mang lại rất nhiều điều mới mẻ, nhưng không có nghĩa là bạn cứ sang đó và sẽ có được tất cả, mà nó đòi hỏi một sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn. Dưới đây là những chia sẻ của bạn Nguyên Trung đã theo học tại Đức 5 năm.

Các chuẩn bị cần thiết

Cuộc sống Du học

Kinh nghiệm chia sẻ về cuộc sống Du học tại Đức

Cùng học tiếng Đức

Kinh nghiệm chia sẻ về học tiếng Đức

Cẩm nang Du học Đức

Các thông tin về Du học Đức

Tin tức ở Đức

Các thông tin thời sự ở Đức

Tài khoản của Bạn

tại Du học Đức

Lựa chọn địa điểm mà bạn muốn xem

Xếp loại
H+:
Được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức được công nhận hoàn toàn

H+/-:
Chưa được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức chưa được công nhận hoàn toàn

H-:
Không được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức không được công nhận