Du học Đức

Cựu Sinh Viên tại Đức

Thông tin & Kinh nghiệm thực tế

Chúng tôi đã ...

khởi đầu như Bạn

hanh_lyCuộc sống bên nước ngoài không phải là thiên đường, du học có thể mang lại rất nhiều điều mới mẻ, nhưng không có nghĩa là bạn cứ sang đó và sẽ có được tất cả, mà nó đòi hỏi một sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn. 

Các chuẩn bị cần thiết
Lựa chọn địa điểm mà bạn muốn xem

Xếp loại
H+:
Được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức được công nhận hoàn toàn

H+/-:
Chưa được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức chưa được công nhận hoàn toàn

H-:
Không được xếp tương đương với một Cơ sở Đào tạo Đại học Đức, tức không được công nhận