Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức

Trường nào dễ xin Zulassung, thành phố nào "dễ thở" trong việc gia hạn Visa, ở đâu thi DSH khó đậu và dễ trượt nhất....

Tất cả sẽ được DUHOCDUC.DE thống kê giúp bạn.

Sai một li, đi một dặm

định 5re23 khikiru thêm 3e viên nco e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và etsß nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Sau khi chứng kiến nhiều bạn bị "lỡ" sa chân vào các thành phố, các trường, các chương trình thuộc diện khó xin Zulassung2 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnozeHà 2f3 oze vàng những 3 người läb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, khó xin Visanhư mt g14tse 3dshmt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gu nếu những 3 người jva xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, khó gia hạn Visangười hvương ns biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf psvt 1 nhớ sgNội, khó học, thi khó đậu, khó tốt nghiệp hoặc thuộc vùng sâu vùng xa hẻo lánh, khó xin việc làm thêmviên bzlt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người ehm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương Äwl biếu 2 hiệu f thườngg , khó kiếm việc làm khi ra trường...  

khu rt nước viên âg e2Rf giangg trong53r8anhư üik g14tse 3dshüika như ckyf g14tse 3dshckyf

DUHOCDUC.DEđịnh 5re23 khifhm thêm 3e emd0k1ar 5vẫnoHà 2f3 o vàng viên er e2Rf giangg trong liệt kê danh sách các nơi như vậy để các Bạn biết đường mà tránh né, không lại bị rơi vào trận địa thập diện mai phục, tiến thoái lưỡng lui không lối thoát.

 

người hvương rvy biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiedi thêm 3e53r8akhônge giờ ca3evânga người iwumhWethanh 2f thườngg

Bài viết "Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ***"Bài viết dmca_665bfd90cf www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_665bfd90cf www_duhocduc_deđịnh 5re23 khigwbh thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khioÖz thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

khu hyaq nước viên evâu e2Rf giangg trong53r8amình ms tronga người hWethiếu 2f thườngg

 Một số tiêu chuẩn đánh giá cơ bản cho từng đặc điểm của danh sách ĐỎ và XANH:người zaohWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình zr trong năm 3rt2fg và lf nếu

mình gut trong 2 tiền hWethấyf sü 1 nhớ sgNội53r8avẫnfuhHà 2f3 fuh vàng a những 3 người ywvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các tiêu chí cơ bản trên chỉ dùng để giúp có cơ sở để tham khảo thêm khi quyết định lên danh sách ĐỎ và XANH. định 5re23 khiojy thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và in nếu người hvương Älc biếu 2 hiệu f thườngg

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH XANH}

 • vẫndkHà 2f3 dk vàng emd0k1ar khu leüo nước4hudo những 3 người htxä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người Öä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnjynHà 2f3 jyn vàng viên ö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người zthWethanh 2f thườngg định 5re23 khieäk thêm 3e Đặc biệt dễ, các bạn nên chú ý và tham gia nếu hòan cảnh cho phép.
 • Dễ gia hạn Visa tiếngvẫnowrHà 2f3 owr vàng emd0k1ar 5khu z nước những 3 người úg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt:
  Gia hạn lần đầu được 1 năm, lần sau gia hạn tiếp đến hết thời gian còn lại của tổng thời gian tối đa 2 năm được phép học tiếng ở Đứcnhư mzgu g14tse 3dshmzgu emd0k1ar 5vẫndcâHà 2f3 dcâ vàng viên a e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và zond nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ehn nếu người hvương yr biếu 2 hiệu f thườngg
 • Dễ gia hạn Visa Studiumviên zjql e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương fwot biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiÜ thêm 3e:
  Sau khi đã được chính thức nhập học Đại học, việc gia hạn Visum là 2 năm, kèm theo không bắt Sperrkonto. Thêm nữa, thời gian được gia hạn sẽ không phụ thuộc vào số tiền đang có trong tài khoản (mức tiền thực tế không dưới 5000€).người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như flcn g14tse 3dshflcn mình tqxk trongngười hWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ztl nếu định 5re23 khiega thêm 3e
 • Dễ thi đậu DSHmình mchzr trong emd0k1ar 5định 5re23 khihoâ thêm 3e năm 3rt2fg và zwfq nếu :
  Tỉ lệ thi lần đầu DSH đậu của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • Dễ xin Zulassung2 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngf giờ ca3evâng mình etvs trong:
  Tỉ lệ xin được Zulassung của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • Điều kiện xin Zulassung dễmình rux trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khivo thêm 3e:
  Zulassung được xin dễ hơn khi trình độ học tiếng không cần phải có bằng DSH chỉ cần Stufe A2, B1, B2, C1 ...., IELTS dưới 6.0 hoặc dưới 6.5. Đối với sinh viên học Master chỉ đòi hỏi GPA Bachelor 3.0 hoặc không đòi hỏi gì về GPA.

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH ĐỎ}

 • người ibzxhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫngiÜuHà 2f3 giÜu vàng 4hudo định 5re23 khibu thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khige thêm 3e hu7t4 khônguz giờ ca3evâng Đặc biệt nguy hiểm, cần tránh xa dưới mọi hình thức.những 3 người cjs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf cnh 1 nhớ sgNội người hvương de biếu 2 hiệu f thườngg
 • Khó gia hạn Visa Studiumđịnh 5re23 khisf thêm 3e emd0k1ar 5viên s e2Rf giangg trong người hvương jwü biếu 2 hiệu f thườngg :
  Sau khi đã vào Đại học, gia hạn Visum chỉ được dưới 2 năm một hoặc/và gia hạn bắt SperrkontovẫnvcwHà 2f3 vcw vàng emd0k1ar 5mình qkb trong định 5re23 khis thêm 3e. Đặc biệt, Thời gian gia hạn tính theo số tiền thực tế đang có trong Konto.viên gcsq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu ze nước định 5re23 khicwav thêm 3ekhôngïmcf giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên hâwy e2Rf giangg trong mình z trong
 • Khó tốt nghiệp đượcnhư zcg g14tse 3dshzcg emd0k1ar 5những 3 người tö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ga nước:
  Tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên Việt Nam những trường này đều dưới 50%
 • Khó gia hạn Visa tiếngngười hvương xku biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiczf thêm 3e viên rat e2Rf giangg trong:
  Các thành phố thuộc nhóm này nếu chỉ cho gia hạn Visa học tiếng tổng cộng các lần dưới 2 năm hoặc/và gia hạn visa học tiếng lần đầu dưới 1 năm
 • Khó thi đậu DSHnhững 3 người upr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên ogj e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg:
  Trên 20% sinh viên Việt Nam thi DSH 2 lần cùng một trường vẫn không đỗđịnh 5re23 khik thêm 3e emd0k1ar 5người hvương yts biếu 2 hiệu f thườngg viên oaj e2Rf giangg trong
 • Khó thi đậu các Stufe khi học tiếng
  người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngta giờ ca3evâng khônggw giờ ca3evâng
 • Học phí dạy tiếng mắcnăm 3rt2fg và k nếu emd0k1ar 5khôngoÄt giờ ca3evâng khôngn giờ ca3evâng:
  Học phí tiếng Đức khá đắt, trên 1500€ một nămngười hvương oal biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu xovc nước những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khirlfc thêm 3e emd0k1ar 5khôngek giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf mú 1 nhớ sgNội
 • Học phí Studium mắcnhư zgb g14tse 3dshzgb emd0k1ar 5viên âz e2Rf giangg trong người hvương oiyt biếu 2 hiệu f thườngg :
  Học phí trên 500€ cho một học kì gồm tất cả các khỏan phí trong đó.
 • Khó xin Zulassung Studiumnhư cïp g14tse 3dshcïp emd0k1ar 5người zâhWethanh 2f thườngg mình dba trong
 • Khó xin Zulassung Học tiếng Đứcmình ewy trong emd0k1ar 5khôngbsf giờ ca3evâng viên umoyn e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khias thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người mh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjn giờ ca3evângnăm 3rt2fg và zubws nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNội người hhWethanh 2f thườngg
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhvẫnïemHà 2f3 ïem vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf aqbu 1 nhớ sgNội vẫnvybHà 2f3 vyb vàng :
  Những vùng này dân cư vắng vẻ, xung quanh nơi ở hoặc trường học chỉ có núi non, đống ruộng và phương tiện giao thông công cộng rất khó khăn, đi lại rất ít.
  Nếu ở những thành phố lớn, các phương tiện giao thông công cộng (như xa Bus, tàu điện, tàu điện ngầm, tàu hỏa...) thường di chuyển mỗi 5-10 phút một lần thì ở những vùng xa xôi hẻo lánh như này, thường chỉ chạy một tiếng một chuyến.
  Đặc biệt, phương tiện công cộng ở đây chỉ là xe Bus, tàu hỏa. Những phương tiện khác như tàu điện, tàu siêu tốc, tàu điện ngầm sẽ không có ở đây. 
 • Dễ bị đuổi họckhu nvfs nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vt 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ät 1 nhớ sgNội:
  Ssinh viên những trường này rất dễ bị đuổi học hoặc bắt chuyển sang học ngành khác khi phạm một hoặc tất cả các trường hợp sau: Học gấp đôi thời gian qui định chính thức, thi rớt 2 lần.
 • Bắt đóng học phí nếu học quá lâungười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiozpf thêm 3e như xan g14tse 3dshxan:
  Tạm thời giới hạn áp dụng ở các trường bắt đóng học phí nếu học quá 5/3 thời gian qui định chính thức.

{/tabs}

 

 Danh sách trường XANH

{slider Hochschule Wismar}

 • Nổi tiếng từ trước đến giờ là thi DSH dễ đậu.
  Đa số những Sinh viên Việt Nam thi trượt DSH ở nơi khác đều thi đậu ở đây.
 • Các kỳ thi DSH tổ chức liên tục (gần như hàng tháng) và thủ tục hồ sơ rất dễ dàng, thuận lợi.

2 tiền hWethấyf zoe 1 nhớ sgNội mình ldo trong53r8angười cgqhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf yc 1 nhớ sgNội

Dễ thi đậu DSHnhư hy g14tse 3dshhy emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

{slider Uni-Wuppertal}

 • Gia hạn Visa dễ, không cần Sperrkonto
 • Có khỏang 5000-6000€ trong Konto là có thể gia hạn được thêm 2 năm nếu đang học Studium. 
 • Học tiếng Đức thì gia hạn lần đầu được 2 năm luônmình üzn trong emd0k1ar 5người hvương kedhi biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf hbc 1 nhớ sgNội (dựa theo kết quả gia hạn Visa mới nhất của 2 em sinh viên VN đang học tiếng Đức tại Uni Wuppertal ở SNK Wuppertal ngày 06.12.2012).
  Sinh viên học tiếng Đức được nhận thẻ Sinh viên như một Sinh viên bình thường.
  mình agtü trong emd0k1ar 5như wj g14tse 3dshwj 2 tiền hWethấyf kfhv 1 nhớ sgNộivẫnjkevHà 2f3 jkev vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và egz nếu định 5re23 khibj thêm 3e
 • Học phí tiếng Đức 500€/1 học kì 6 tháng, có vé đi lại miễn phí tòan tiểu bang NordRhein-Westfallen.người hibzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf djmc 1 nhớ sgNội khôngüg giờ ca3evângmình ylz trong emd0k1ar 5mình ßi trong như Üwd g14tse 3dshÜwd
 • Xin Zulassung, theo kinh nghiệm của các Sinh viên đi trước là đều dễ dàng và không đòi hỏi cao.

như eÄj g14tse 3dsheÄj khu beq nước53r8ađịnh 5re23 khiöe thêm 3ea người feölhWethanh 2f thườngg

Dễ gia hạn Visa tiếngngười hvương aj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu mgiwk nước khu ïÜ nước

khu z nước khu uc nước53r8akhôngyh giờ ca3evânga khu bahq nước

Dễ gia hạn Visa Studiumkhôngbuj giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người cjyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnbjrHà 2f3 bjr vàng

{slider TU-Clausthal}

 • Xin Zulassung rất dễ: kể cả xin Zulassung để gia hạn Visa hay xin chuyển ngành
 • Zulassung của trường này chỉ dùng để sang đến Đức

 

người yjomhWethanh 2f thườngg vẫnuaqHà 2f3 uaq vàng 53r8anăm 3rt2fg và vúr nếu a 2 tiền hWethấyf vgmc 1 nhớ sgNội

Dễ xin Zulassungnhư ao g14tse 3dshao emd0k1ar 52 tiền hWethấyf se 1 nhớ sgNội khôngyxrd giờ ca3evâng

 {slider Uni Duisburg-Essen}

Bài viết Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức này tại: www.duhocduc.de

 • Hiện có chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh & Đức với điều kiện đầu vào cực dễ
 • Zulassung không bị giới hạn số lượng cho các ngành: Automation and Control Engineering, Computer Engineering, Computer Science and Communications Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering , Metallurgy and Metal Forming....
 • Bachelor điều kiện chỉ cần có tiếng Đức A2 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 4 tháng là có A2), tiếng Anh IELTS 4.0 (lớp 12 cũng thi được IELTS 4.0  )khu ibf nước emd0k1ar 5khôngk giờ ca3evâng mình udt trongkhônggjyab giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và orl nếu
 • Master thì cần tiếng Đức B1 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 6 tháng là có B1) & IELTS 4.0, Bachelor GPA 7.5 trở lênnhững 3 người Üuwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người rqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người uln xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người úy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình whft trong người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnkcunHà 2f3 kcun vàng người hvương bzo biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười gdhWethanh 2f thườngga định 5re23 khigw thêm 3e

Điều kiện xin Zulassung dễđịnh 5re23 khiwzq thêm 3e emd0k1ar 5khu qhb nước năm 3rt2fg và tä nếu   

{slider Uni-Siegen}

 • Chương trình Master of Science Economic Policykhu ubp nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương ouyjc biếu 2 hiệu f thườngg (tiếng Anh) xin Chấp nhận/Admissionviên qt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiqpeo thêm 3e vẫnlhrbHà 2f3 lhrb vàng  với điều kiện cực dễ
 • Không giới hạn điểm GPA của Bachelor, IELTS 5.5, nộp hồ sơ trực tiếp ở Khoa
 • không qua Uni Assist, không qua International Office, và chỉ cần gửi hồ sơ bản mềm qua email
 • không cần gửi bản cứng qua bưu điện.#

 

những 3 người pz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình e trong53r8anhư mqs g14tse 3dshmqsa người hWethiếu 2f thườngg

Điều kiện xin Zulassung dễđịnh 5re23 khiloh thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khimÖ thêm 3e vẫndfHà 2f3 df vàng

{slider TU Kaiserslautern}

 • Xin Zulassung rất dễ khi điểm FSP không cần bị đánh giá (Có nghĩa là đỗ sẽ có Zulassung).
 • Xin Visum dễ, học dự bị cũng xin được 2 năm
 • Số tiền trong tài khoản khi xin gia hạn Visa không cần quá cao (3.000€-4-000€) và chỉ cần đưa Kontoauszug

 

 • Điều kiện xin Zulassung dễkhôngerv giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fhqw nếu định 5re23 khizxe thêm 3e
 • Dễ gia hạn Visa tiếngkhôngfwc giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ÖÄe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg
 • Dễ gia hạn Visa Studium2 tiền hWethấyf mu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình geyvd trong người hWethiếu 2f thườngg

{slider Uni Leipzig}

Học tiếng, học dự bị  đều được gia hạn Visa 2 năm
Khi gia hạn kí một bản cam kết với Sở ngoại kiều là sẽ hoàn thành khóa học tiếng hay học dự bị trong 2 năm đó

Có trường hợp Sinh viên học Master khi gia hạn được 1 tờ trong visum 6 tháng với 1 năm rưỡi trong thẻ

 

 • Dễ gia hạn Visa tiếngngười hvương apco biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫndecHà 2f3 dec vàng vẫnbHà 2f3 b vàng
 • Dễ gia hạn Visa Studiumngười hvương vÜm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên säi e2Rf giangg trong viên ox e2Rf giangg trong

{/sliders}

 

Danh sách Các Trường ĐỎ

{slider Hochschule Magdeburg-Stendal}

 • Dạy tiếng Đức (Mittelstufeđịnh 5re23 khijlnhy thêm 3e emd0k1ar 5khu n nước mình wvdq trong) kiểu cố tình cho rớt hàng loạt để bắt đóng tiền học lạikhu aqvlh nước emd0k1ar 5người hvương Ädk biếu 2 hiệu f thườngg khôngwcb giờ ca3evângnăm 3rt2fg và opd nếu emd0k1ar 5những 3 người dswc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên hv e2Rf giangg trong
 • Học phí đắt, mức giá trên 3000€ một năm
 • Kỉ lục: Đã từng có trường hợp một Sinh viên Tàu đóng hơn 8000€ rồi vẫn chưa thi được DSH
 • Thành phố hoang sơ và dân cư thưa thớt

khu nước vẫnithHà 2f3 ith vàng 53r8akhôngüh giờ ca3evânga người hvương dnr biếu 2 hiệu f thườngg

Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhkhôngzye giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lyh nếu người hvương âl biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người tx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khijonp thêm 3e53r8angười fqnhWethanh 2f thườngga mình bkp trong

Khó gia hạn Visa tiếngmình qb trong emd0k1ar 5người nlhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người hvương icn biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf yfe 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khihvï thêm 3ea khôngtsj giờ ca3evâng

Khó thi đậu DSHđịnh 5re23 khilwk thêm 3e emd0k1ar 5mình ed trong khôngdpqua giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và d nếu định 5re23 khiÜyn thêm 3e53r8angười hvương le biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Khó thi đậu các Stufe khi học tiếngkhôngksq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg khu yi nước

2 tiền hWethấyf tvb 1 nhớ sgNội định 5re23 khipr thêm 3e53r8avẫnvpkHà 2f3 vpk vàng a những 3 người evhql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Học phí dạy tiếng mắckhôngodb giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnlcHà 2f3 lc vàng khu xc nước

{slider Uni Bochum}

 • mình wny trongemd0k1ar mình yzvl trong4hudo mình t trong 3rmd0k1a 5gviên gnd e2Rf giangg trong hu7t4 khôngyjb giờ ca3evâng  Theo kinh nghiệm một số bạn khi nộp hồ sơ vào đây xin học Master ngành Kinh tế và ngành Xây dựng thì bị từ chối không nhận hồ sơ để xét và gửi trả lại hồ sơ với lí do "chỉ nhận hồ sơ từ Việt Nam có điểm Bachelor từ 8.0 trở lên"định 5re23 khifv thêm 3e emd0k1ar 5như m g14tse 3dshm mình wc trong
 • Thành phố Bochum gia hạn Visa phải trình Sperrkonto và thời gian gia hạn Visa phụ thuộc vào số tiền có trong tài khoản.
 • Ví dụ: Nếu 1 năm họ yêu cầu 8000€ thì Bạn có 4000€ họ vẫn cho gia hạn visa nhưng chỉ là được 6 tháng.mình zfu trong emd0k1ar 5người hvương kra biếu 2 hiệu f thườngg người hvương qö biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf li 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf abqw 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf tz 1 nhớ sgNộia như ßo g14tse 3dshßo

Khó gia hạn Visa Studiumnhư jlc g14tse 3dshjlc emd0k1ar 5định 5re23 khießu thêm 3e 2 tiền hWethấyf mn 1 nhớ sgNội

{slider Uni Dortmund}

 • Gia hạn Visa cũng khó như bên Bochum.
 • Cách của một số Sinh viên Việt Nam khi đi gia hạn Visa ở đây như sau:
  Mỗi lần gia hạn Visa toàn phải Chuyển hộ khẩu2 tiền hWethấyf pnf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người qf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt/U4hudo khu bp nước 3rmd0k1a 5gviên odö e2Rf giangg trong hu7t4 người wemhWethanh 2f thườnggvẫnmwHà 2f3 mw vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xome nếu khôngeü giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương exs biếu 2 hiệu f thườngg mmeldung4hudo định 5re23 khi thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixd thêm 3e hu7t4 vẫninojHà 2f3 inoj vàng  về Thành phố Wuppertal của người quen khác trước 3 tháng để gia hạn Visa ở Wuppertal.
  Gia hạn xong lạiđịnh 5re23 khis thêm 3eemd0k1ar vẫntöxzHà 2f3 töxz vàng  Chuyển hộ khẩu/Ummeldung 4hudo người hvương ljwgc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư lv g14tse 3dshlv hu7t4 người xhhWethanh 2f thườnggtrở lại Dortmund.

những 3 người pri xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như v g14tse 3dshv53r8anhững 3 người ta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf asenf 1 nhớ sgNội

Khó gia hạn Visa Studiumngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngúk giờ ca3evâng như wÜv g14tse 3dshwÜv

{slider Uni Magdeburg}

 • Theo kinh nghiệm, việc gia hạn Visa ở Thành phố này không theo quy luật, tùy vào sự may mắn của mỗi người
 • Có trường hợp, Sinh viên Việt Nam sau 1 năm học tiếng Đức vẫn chưa có DSH, ra Sở ngoại kiều của Magdeburg để gia hạn Visa thì chỉ được thêm 3 tháng. Và sau 3 tháng bắt buộc phải có DSH, nếu không sẽ bị trục xuất về nước. 
  Theo lẽ thường, thời gian học tiếng Đức cho Sinh viên ngoại kiều là 2 năm, nếu trong 2 năm mà không thi dỗ thì mới bị trục xuất về.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ätb 1 nhớ sgNội mình vwed trongnhư öpcz g14tse 3dshöpcz emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ihl trong

vẫnbdwjHà 2f3 bdwj vàng người cfvlhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf obav 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Khó gia hạn Visa tiếng2 tiền hWethấyf yvro 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngdh giờ ca3evâng như ngu g14tse 3dshngu

{slider Uni Nuernberg}

Thi DSH khó bởi "học một đằng-thi một nẻo". Nhiều Sinh viên thi vài lần mới đỗ DSH ở đây.

Khó tốt nghiệp được

{slider Uni Siegen}

định 5re23 khioiy thêm 3e 2 tiền hWethấyf qab 1 nhớ sgNội53r8avẫnjcHà 2f3 jc vàng a khôngegw giờ ca3evâng

định 5re23 khivwm thêm 3eemd0k1ar khu Öjls nước4hudo những 3 người plxk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên nhjqu e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Gia hạn Visa khó, giống  Thành phố Bochum và Dortmund.

Khó gia hạn Visa Studium

{slider FH Aachen}

định 5re23 khijk thêm 3e người hvương mnzod biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu inbc nướca khôngio giờ ca3evâng

Thành phố xa xôi và hẻo lánh.
Tỉ lệ sau khi học Dự bị/ Kolleg, thi vào Đại họcngười faghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnc᤯Hà 2f3 c᤯ vàng những 3 người jÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt trượt rất cao.
Chi phí học lại Dự bị/Kolleg cao: 10.000€ tiền học phí và thi lại.

 • Khó tốt nghiệp đượcngười jcwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ofwe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương dnuc biếu 2 hiệu f thườngg
 • Học phí dạy tiếng mắcmình chk trong emd0k1ar 5mình aeg trong mình jtde trong
 • Học phí Studium mắc2 tiền hWethấyf asw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như vht g14tse 3dshvht năm 3rt2fg và zoa nếu
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhngười qcxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như die g14tse 3dshdie khôngmo giờ ca3evâng

{slider TU-Clausthal}

 • Chỉ thích hợp xin Zulassung dùng để xin Visum Studium qua Đức
 • Thành phố xa xôi hẻo lánh, chỉ có đồi núi
 • Không có việc làm thêm
 • Không có phố xá
 • Có 1 xe Bus chạy 2 chuyến/ 1 tiếng
 • Không có vé tàu xe cho Sinh viên đi lại như các trường khác
 • Phí học tiếng đắt

 

 • Học phí dạy tiếng mắcđịnh 5re23 khiap thêm 3e emd0k1ar 5viên ghti e2Rf giangg trong khôngifwg giờ ca3evâng
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhkhôngju giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngxt giờ ca3evâng như voiyb g14tse 3dshvoiyb

{slider Uni Hannover}

 • Khi gia hạn bắt buộc phải có 8000€ trong tài khoản và phải phong tỏa tài khoảnviên vla e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình tmg trong người hWethiếu 2f thườngg này.
 • Với 8000€ chỉ cho 1 năm và 16000€ mới cho 2 năm.
 • Ngành kinh tế học 8 học kì, sau 8 học kì chưa làm Luận văn sẽ bị đánh trượt lần 1. Nếu lần sau vẫn chưa làm sẽ bị đánh trượt lần 2 và đuổi họcnăm 3rt2fg và kwd nếu emd0k1ar 5người dxvhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg.
 • Ngành Kinh tế học rất khó.

 

 • Khó gia hạn Visa Studiummình om trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và mzo nếu người hWethiếu 2f thườngg
 • Khó tốt nghiệp đượcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người gc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình iyzjn trong

 {/sliders}

 Các tiêu chuẩn trên chỉ tạm thời và mang tính tương đối để định hướng cho việc đánh giá, thực tế rất khó để xác định tuyệt đối được, các tiêu chuẩn cụ thể sẽ được cập nhật tiếp. 

Danh sách này chỉ có giá trị trong những khoảng thời gian ngắn nhất định, nếu tình trạng ở từng nơi có thay đổi, sẽ được cập nhật, thêm hoặc loại ra khỏai danh sách tùy từng thời điểm. 

khôngjudb giờ ca3evâng khôngdvxy giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khifwy thêm 3ea khu nyi nước

Đây là bản đánh giá  sưa tầm và cập nhật liên tục dựa trên kinh nghiệm, chia sẻ và phản hồi của các bạn sinh viên đã & đang du học ở Đứcnhững 3 người si xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như nÖh g14tse 3dshnÖh vẫnqzgcHà 2f3 qzgc vàng

 

khu hs nước người pshWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và vp nếu a khu o nước

Cập nhật lần cuối: 23.12.2015khôngâq giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnäsmHà 2f3 äsm vàng người hvương hp biếu 2 hiệu f thườngg

mình pyft trong như ᖢc g14tse 3dshᖢc53r8a2 tiền hWethấyf cd 1 nhớ sgNộia như bi g14tse 3dshbi

Đặng Thùy Linh - Jülich, Thùy Vi - Leipzig, Quang Tuấn-Hannoverviên sv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và d nếu khu apo nước

mình mej trong năm 3rt2fg và ro nếu 53r8a2 tiền hWethấyf qaw 1 nhớ sgNộia như xbm g14tse 3dshxbm

định 5re23 khiqhf thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg gửi cho4hudo những 3 người xw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười spqhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương hdt biếu 2 hiệu f thườngg DUHOCDUC.DE2 tiền hWethấyf cdv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ykhWethanh 2f thườngg viên io e2Rf giangg trong

 

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

7 bí kíp kết bạn khi đi du học

Việc kết bạn với người nước ngoài khi đi du học luôn là vấn đề khiến các du học sinh luôn trăn trở. Khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, màu da...

Những yêu cầu đầu vào khi đi du học Đức cần lưu ý

Miễn học phí và cơ hội định cư rộng mở là sức hút của du học Đức đối với du học sinh. Vậy yêu cầu đầu vào khi du học Đức là gì?

Tại sao lại không du học hè tại Đức?

Tại sao chúng ta lại không khởi động một mùa hè sôi động bằng cách du học hè tại Đức, một đất nước nằm trong khối Liên Minh Châu Âu EU....

Những điều cần biết trước khi bạn đặt chân đến nước Đức

Đức là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời và phong phú bậc nhất châu Âu. Du học Đức, bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục hiện...

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới