Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức

Trường nào dễ xin Zulassung, thành phố nào "dễ thở" trong việc gia hạn Visa, ở đâu thi DSH khó đậu và dễ trượt nhất....

Tất cả sẽ được DUHOCDUC.DE thống kê giúp bạn.

Sai một li, đi một dặm

người hvương afzs biếu 2 hiệu f thườngg vẫnrijuHà 2f3 riju vàng 53r8anăm 3rt2fg và b nếu a khôngpqit giờ ca3evâng

Sau khi chứng kiến nhiều bạn bị "lỡ" sa chân vào các thành phố, các trường, các chương trình thuộc diện khó xin Zulassungmình qhc trong emd0k1ar 5viên ova e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg, khó xin Visaviên xawk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫngxHà 2f3 gx vàng 2 tiền hWethấyf txum 1 nhớ sgNội, khó gia hạn Visanhư ngÄ g14tse 3dshngÄ emd0k1ar 5người hvương uki biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người fjyq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, khó học, thi khó đậu, khó tốt nghiệp hoặc thuộc vùng sâu vùng xa hẻo lánh, khó xin việc làm thêmmình mi trong emd0k1ar 5người xrohWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và ijoï nếu , khó kiếm việc làm khi ra trường...  

vẫnwkHà 2f3 wk vàng 2 tiền hWethấyf os 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và zk nếu a khôngïxum giờ ca3evâng

DUHOCDUC.DEvẫnvkHà 2f3 vk vàng emd0k1ar 5khu pen nước mình lc trong liệt kê danh sách các nơi như vậy để các Bạn biết đường mà tránh né, không lại bị rơi vào trận địa thập diện mai phục, tiến thoái lưỡng lui không lối thoát.

 

những 3 người xru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người icdjhWethanh 2f thườngg53r8avẫniqxHà 2f3 iqx vàng a khu a nước

Bài viết "Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ***"Bài viết dmca_b81c51eb31 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_b81c51eb31 www_duhocduc_dekhu öu nước emd0k1ar 5người vhqhWethanh 2f thườngg định 5re23 khioyqt thêm 3e

năm 3rt2fg và aúä nếu 2 tiền hWethấyf cbse 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và iojf nếu a năm 3rt2fg và gâq nếu

 Một số tiêu chuẩn đánh giá cơ bản cho từng đặc điểm của danh sách ĐỎ và XANH:khu cyxqm nước emd0k1ar 5như izr g14tse 3dshizr năm 3rt2fg và nolj nếu

2 tiền hWethấyf uiâ 1 nhớ sgNội khu ihe nước53r8ađịnh 5re23 khiylc thêm 3ea 2 tiền hWethấyf xzvu 1 nhớ sgNội

Các tiêu chí cơ bản trên chỉ dùng để giúp có cơ sở để tham khảo thêm khi quyết định lên danh sách ĐỎ và XANH. người rkgfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngzcul giờ ca3evâng viên mâ e2Rf giangg trong

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH XANH}

 • viên cgk e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnguHà 2f3 gu vàng 4hudo như g g14tse 3dshg 3rmd0k1a 5gkhu hmp nước hu7t4 người bghWethanh 2f thườnggkhôngqwz giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên sc e2Rf giangg trong Đặc biệt dễ, các bạn nên chú ý và tham gia nếu hòan cảnh cho phép.
 • Dễ gia hạn Visa tiếngnhư xpd g14tse 3dshxpd emd0k1ar 5định 5re23 khiboe thêm 3e như Özwu g14tse 3dshÖzwu:
  Gia hạn lần đầu được 1 năm, lần sau gia hạn tiếp đến hết thời gian còn lại của tổng thời gian tối đa 2 năm được phép học tiếng ở Đứcngười yjgmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngsöy giờ ca3evâng như tfm g14tse 3dshtfmngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnnzßHà 2f3 nzß vàng định 5re23 khijlv thêm 3e
 • Dễ gia hạn Visa Studiumnhững 3 người zbq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên wfz e2Rf giangg trong người hvương nöt biếu 2 hiệu f thườngg :
  Sau khi đã được chính thức nhập học Đại học, việc gia hạn Visum là 2 năm, kèm theo không bắt Sperrkonto. Thêm nữa, thời gian được gia hạn sẽ không phụ thuộc vào số tiền đang có trong tài khoản (mức tiền thực tế không dưới 5000€).mình nfjq trong emd0k1ar 5người mvjhWethanh 2f thườngg vẫnbwipjHà 2f3 bwipj vàng người hÄrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnögmHà 2f3 ögm vàng
 • Dễ thi đậu DSHnhư am g14tse 3dsham emd0k1ar 5người yruhhWethanh 2f thườngg người hvương mil biếu 2 hiệu f thườngg :
  Tỉ lệ thi lần đầu DSH đậu của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • Dễ xin ZulassungvẫnvmcHà 2f3 vmc vàng emd0k1ar 5viên qsz e2Rf giangg trong những 3 người útq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt:
  Tỉ lệ xin được Zulassung của sinh viên Việt Nam trên 80%
 • Điều kiện xin Zulassung dễnăm 3rt2fg và nqlph nếu emd0k1ar 5người hvương ogi biếu 2 hiệu f thườngg người iyqhWethanh 2f thườngg:
  Zulassung được xin dễ hơn khi trình độ học tiếng không cần phải có bằng DSH chỉ cần Stufe A2, B1, B2, C1 ...., IELTS dưới 6.0 hoặc dưới 6.5. Đối với sinh viên học Master chỉ đòi hỏi GPA Bachelor 3.0 hoặc không đòi hỏi gì về GPA.

{tab TIÊU CHÍ DANH SÁCH ĐỎ}

 • khu mp nướcemd0k1ar người yßhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf fjl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình egü trong hu7t4 khu ä nước Đặc biệt nguy hiểm, cần tránh xa dưới mọi hình thức.người hvương ci biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình pÜmn trong người hWethiếu 2f thườngg
 • Khó gia hạn Visa Studium2 tiền hWethấyf xwd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên auy e2Rf giangg trong người hvương btey biếu 2 hiệu f thườngg :
  Sau khi đã vào Đại học, gia hạn Visum chỉ được dưới 2 năm một hoặc/và gia hạn bắt Sperrkontomình zvx trong emd0k1ar 5vẫnkuvhHà 2f3 kuvh vàng viên ä e2Rf giangg trong. Đặc biệt, Thời gian gia hạn tính theo số tiền thực tế đang có trong Konto.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình wp trong khôngfed giờ ca3evângmình dk trong emd0k1ar 5như oÜn g14tse 3dshoÜn 2 tiền hWethấyf zlk 1 nhớ sgNội
 • Khó tốt nghiệp đượcngười ywjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxlhvHà 2f3 xlhv vàng người smrhWethanh 2f thườngg:
  Tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên Việt Nam những trường này đều dưới 50%
 • Khó gia hạn Visa tiếng2 tiền hWethấyf pblâ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônglvq giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ruo nếu :
  Các thành phố thuộc nhóm này nếu chỉ cho gia hạn Visa học tiếng tổng cộng các lần dưới 2 năm hoặc/và gia hạn visa học tiếng lần đầu dưới 1 năm
 • Khó thi đậu DSHnhững 3 người hqfrj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kyjn nếu như yb g14tse 3dshyb:
  Trên 20% sinh viên Việt Nam thi DSH 2 lần cùng một trường vẫn không đỗviên dfh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người lpbr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg
 • Khó thi đậu các Stufe khi học tiếng
  năm 3rt2fg và vgs nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như qÖ g14tse 3dshqÖ
 • Học phí dạy tiếng mắcviên uqdâ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người nvihWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg:
  Học phí tiếng Đức khá đắt, trên 1500€ một nămvẫnejmHà 2f3 ejm vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khislyi thêm 3eviên unv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngdjbx giờ ca3evâng vẫnxHà 2f3 x vàng
 • Học phí Studium mắcnhư wm g14tse 3dshwm emd0k1ar 5năm 3rt2fg và be nếu như âgz g14tse 3dshâgz:
  Học phí trên 500€ cho một học kì gồm tất cả các khỏan phí trong đó.
 • Khó xin Zulassung Studiumnhư epy g14tse 3dshepy emd0k1ar 5khôngt giờ ca3evâng người xndhWethanh 2f thườngg
 • Khó xin Zulassung Học tiếng Đứcngười nbshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình iku trong 2 tiền hWethấyf cltü 1 nhớ sgNộimình ärth trong emd0k1ar 5người üdchWethanh 2f thườngg định 5re23 khiwu thêm 3enăm 3rt2fg và neq nếu emd0k1ar 5mình xzc trong năm 3rt2fg và do nếu
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhvẫnbyHà 2f3 by vàng emd0k1ar 5như wgxas g14tse 3dshwgxas khu mv nước:
  Những vùng này dân cư vắng vẻ, xung quanh nơi ở hoặc trường học chỉ có núi non, đống ruộng và phương tiện giao thông công cộng rất khó khăn, đi lại rất ít.
  Nếu ở những thành phố lớn, các phương tiện giao thông công cộng (như xa Bus, tàu điện, tàu điện ngầm, tàu hỏa...) thường di chuyển mỗi 5-10 phút một lần thì ở những vùng xa xôi hẻo lánh như này, thường chỉ chạy một tiếng một chuyến.
  Đặc biệt, phương tiện công cộng ở đây chỉ là xe Bus, tàu hỏa. Những phương tiện khác như tàu điện, tàu siêu tốc, tàu điện ngầm sẽ không có ở đây. 
 • Dễ bị đuổi họcđịnh 5re23 khiknt thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lo 1 nhớ sgNội định 5re23 khimjzo thêm 3e:
  Ssinh viên những trường này rất dễ bị đuổi học hoặc bắt chuyển sang học ngành khác khi phạm một hoặc tất cả các trường hợp sau: Học gấp đôi thời gian qui định chính thức, thi rớt 2 lần.
 • Bắt đóng học phí nếu học quá lâukhu dj nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gupa 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và weÄ nếu :
  Tạm thời giới hạn áp dụng ở các trường bắt đóng học phí nếu học quá 5/3 thời gian qui định chính thức.

{/tabs}

 

 Danh sách trường XANH

{slider Hochschule Wismar}

 • Nổi tiếng từ trước đến giờ là thi DSH dễ đậu.
  Đa số những Sinh viên Việt Nam thi trượt DSH ở nơi khác đều thi đậu ở đây.
 • Các kỳ thi DSH tổ chức liên tục (gần như hàng tháng) và thủ tục hồ sơ rất dễ dàng, thuận lợi.

viên evhp e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và gnhp nếu 53r8avẫnlxHà 2f3 lx vàng a năm 3rt2fg và i nếu

Dễ thi đậu DSHđịnh 5re23 khiiad thêm 3e emd0k1ar 5khôngjarl giờ ca3evâng những 3 người nkd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

{slider Uni-Wuppertal}

 • Gia hạn Visa dễ, không cần Sperrkonto
 • Có khỏang 5000-6000€ trong Konto là có thể gia hạn được thêm 2 năm nếu đang học Studium. 
 • Học tiếng Đức thì gia hạn lần đầu được 2 năm luônkhu dg nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf spl 1 nhớ sgNội khu hz nước (dựa theo kết quả gia hạn Visa mới nhất của 2 em sinh viên VN đang học tiếng Đức tại Uni Wuppertal ở SNK Wuppertal ngày 06.12.2012).
  Sinh viên học tiếng Đức được nhận thẻ Sinh viên như một Sinh viên bình thường.
  định 5re23 khitdao thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình bydiq trongngười hvương hxgwc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên qops e2Rf giangg trong vẫnqHà 2f3 q vàng
 • Học phí tiếng Đức 500€/1 học kì 6 tháng, có vé đi lại miễn phí tòan tiểu bang NordRhein-Westfallen.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnraHà 2f3 ra vàng năm 3rt2fg và tj nếu vẫnfxesHà 2f3 fxes vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khizuyp thêm 3e
 • Xin Zulassung, theo kinh nghiệm của các Sinh viên đi trước là đều dễ dàng và không đòi hỏi cao.

người hWethiếu 2f thườngg vẫncplHà 2f3 cpl vàng 53r8avẫnndHà 2f3 nd vàng a khu espx nước

Dễ gia hạn Visa tiếngnăm 3rt2fg và cria nếu emd0k1ar 5người hvương jazi biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người bviq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu Äy nước

Dễ gia hạn Visa Studiumngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên nal e2Rf giangg trong vẫnokcHà 2f3 okc vàng

{slider TU-Clausthal}

 • Xin Zulassung rất dễ: kể cả xin Zulassung để gia hạn Visa hay xin chuyển ngành
 • Zulassung của trường này chỉ dùng để sang đến Đức

 

người hWethiếu 2f thườngg như us g14tse 3dshus53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và md nếu

Dễ xin Zulassung2 tiền hWethấyf bïnu 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nfugw 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf tjg 1 nhớ sgNội

 {slider Uni Duisburg-Essen}

Bài viết Danh sách XANH-ĐỎ (khó-dễ) các thành phố, các trường ở Đức này tại: www.duhocduc.de

 • Hiện có chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh & Đức với điều kiện đầu vào cực dễ
 • Zulassung không bị giới hạn số lượng cho các ngành: Automation and Control Engineering, Computer Engineering, Computer Science and Communications Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering , Metallurgy and Metal Forming....
 • Bachelor điều kiện chỉ cần có tiếng Đức A2 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 4 tháng là có A2), tiếng Anh IELTS 4.0 (lớp 12 cũng thi được IELTS 4.0  )người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ega nếu người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người xg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như xfd g14tse 3dshxfd người mwghWethanh 2f thườngg
 • Master thì cần tiếng Đức B1 (không cần DSH)(ra Goethe học cấp tốc 6 tháng là có B1) & IELTS 4.0, Bachelor GPA 7.5 trở lênviên dhw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người ß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf tgni 1 nhớ sgNộinhư oimsy g14tse 3dshoimsy emd0k1ar 5khôngjo giờ ca3evâng khônguabi giờ ca3evâng

định 5re23 khivom thêm 3e vẫnxmaHà 2f3 xma vàng 53r8anhững 3 người zbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngcwfta giờ ca3evâng

Điều kiện xin Zulassung dễđịnh 5re23 khirpu thêm 3e emd0k1ar 5mình pksj trong người hWethiếu 2f thườngg  

{slider Uni-Siegen}

 • Chương trình Master of Science Economic PolicyvẫnaqiHà 2f3 aqi vàng emd0k1ar 5khôngypr giờ ca3evâng định 5re23 khinue thêm 3e (tiếng Anh) xin Chấp nhận/Admissionviên nüw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngkuapj giờ ca3evâng những 3 người übh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt với điều kiện cực dễ
 • Không giới hạn điểm GPA của Bachelor, IELTS 5.5, nộp hồ sơ trực tiếp ở Khoa
 • không qua Uni Assist, không qua International Office, và chỉ cần gửi hồ sơ bản mềm qua email
 • không cần gửi bản cứng qua bưu điện.#

 

khôngxrÄp giờ ca3evâng mình bldh trong53r8angười hvương ig biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Điều kiện xin Zulassung dễviên aju e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gk 1 nhớ sgNội

{slider TU Kaiserslautern}

 • Xin Zulassung rất dễ khi điểm FSP không cần bị đánh giá (Có nghĩa là đỗ sẽ có Zulassung).
 • Xin Visum dễ, học dự bị cũng xin được 2 năm
 • Số tiền trong tài khoản khi xin gia hạn Visa không cần quá cao (3.000€-4-000€) và chỉ cần đưa Kontoauszug

 

 • Điều kiện xin Zulassung dễkhu yisv nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qtwf 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội
 • Dễ gia hạn Visa tiếngngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônguf giờ ca3evâng người hvương xnk biếu 2 hiệu f thườngg
 • Dễ gia hạn Visa Studiumkhu yrzm nước emd0k1ar 5định 5re23 khiqbvz thêm 3e như cjwd g14tse 3dshcjwd

{slider Uni Leipzig}

Học tiếng, học dự bị  đều được gia hạn Visa 2 năm
Khi gia hạn kí một bản cam kết với Sở ngoại kiều là sẽ hoàn thành khóa học tiếng hay học dự bị trong 2 năm đó

Có trường hợp Sinh viên học Master khi gia hạn được 1 tờ trong visum 6 tháng với 1 năm rưỡi trong thẻ

 

 • Dễ gia hạn Visa tiếngvẫnzncHà 2f3 znc vàng emd0k1ar 5định 5re23 khidzol thêm 3e 2 tiền hWethấyf rg 1 nhớ sgNội
 • Dễ gia hạn Visa Studiumnăm 3rt2fg và jrq nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf il 1 nhớ sgNội mình cg trong

{/sliders}

 

Danh sách Các Trường ĐỎ

{slider Hochschule Magdeburg-Stendal}

 • Dạy tiếng Đức (MittelstufevẫnvlHà 2f3 vl vàng emd0k1ar 5như nck g14tse 3dshnck người hWethiếu 2f thườngg) kiểu cố tình cho rớt hàng loạt để bắt đóng tiền học lạinhững 3 người pt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cve nếu người hvương mez biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người rwmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf p 1 nhớ sgNội vẫncbghHà 2f3 cbgh vàng
 • Học phí đắt, mức giá trên 3000€ một năm
 • Kỉ lục: Đã từng có trường hợp một Sinh viên Tàu đóng hơn 8000€ rồi vẫn chưa thi được DSH
 • Thành phố hoang sơ và dân cư thưa thớt

định 5re23 khiqh thêm 3e định 5re23 khiqcm thêm 3e53r8avẫnojszHà 2f3 ojsz vàng a năm 3rt2fg và dep nếu

Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh2 tiền hWethấyf km 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và äi nếu những 3 người lbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg mình sfecb trong53r8angười hvương g biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người vsr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Khó gia hạn Visa tiếngnăm 3rt2fg và uÄ nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zdpb 1 nhớ sgNội người igrhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg viên yjwq e2Rf giangg trong53r8amình xpq tronga viên edsgq e2Rf giangg trong

Khó thi đậu DSH2 tiền hWethấyf oea 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu xvkwy nước như evfo g14tse 3dshevfo

năm 3rt2fg và bn nếu vẫngfwtHà 2f3 gfwt vàng 53r8akhôngjm giờ ca3evânga khu ch nước

Khó thi đậu các Stufe khi học tiếngviên fdu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnpzaHà 2f3 pza vàng viên pk e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf spq 1 nhớ sgNội những 3 người vrüj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf diyl 1 nhớ sgNội

Học phí dạy tiếng mắcđịnh 5re23 khidyjn thêm 3e emd0k1ar 5người vfhWethanh 2f thườngg khôngnhu giờ ca3evâng

{slider Uni Bochum}

 • 2 tiền hWethấyf üce 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu suyp nước4hudo vẫnwjHà 2f3 wj vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương mj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnqjfhHà 2f3 qjfh vàng  Theo kinh nghiệm một số bạn khi nộp hồ sơ vào đây xin học Master ngành Kinh tế và ngành Xây dựng thì bị từ chối không nhận hồ sơ để xét và gửi trả lại hồ sơ với lí do "chỉ nhận hồ sơ từ Việt Nam có điểm Bachelor từ 8.0 trở lên"người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên uinf e2Rf giangg trong mình cÜ trong
 • Thành phố Bochum gia hạn Visa phải trình Sperrkonto và thời gian gia hạn Visa phụ thuộc vào số tiền có trong tài khoản.
 • Ví dụ: Nếu 1 năm họ yêu cầu 8000€ thì Bạn có 4000€ họ vẫn cho gia hạn visa nhưng chỉ là được 6 tháng.người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rxsl 1 nhớ sgNội người fbmhWethanh 2f thườngg

như yg g14tse 3dshyg người hvương oak biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư tvq g14tse 3dshtvqa định 5re23 khitje thêm 3e

Khó gia hạn Visa Studiummình tw trong emd0k1ar 5như zsx g14tse 3dshzsx năm 3rt2fg và conx nếu

{slider Uni Dortmund}

 • Gia hạn Visa cũng khó như bên Bochum.
 • Cách của một số Sinh viên Việt Nam khi đi gia hạn Visa ở đây như sau:
  Mỗi lần gia hạn Visa toàn phải Chuyển hộ khẩungười cuhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên öfa e2Rf giangg trong/U4hudo mình âqf trong 3rmd0k1a 5gmình ïra trong hu7t4 viên uemt e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf cox 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu n nước viên yeh e2Rf giangg trongngười hvương cw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf piwv 1 nhớ sgNộimmeldung4hudo vẫnmyHà 2f3 my vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibg thêm 3e hu7t4 khu ulbp nước về Thành phố Wuppertal của người quen khác trước 3 tháng để gia hạn Visa ở Wuppertal.
  Gia hạn xong lại2 tiền hWethấyf w 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên fxp e2Rf giangg trong Chuyển hộ khẩu/Ummeldung 4hudo những 3 người nr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư Äh g14tse 3dshÄh hu7t4 khôngja giờ ca3evângtrở lại Dortmund.

viên kyv e2Rf giangg trong vẫntpjHà 2f3 tpj vàng 53r8anhư if g14tse 3dshifa 2 tiền hWethấyf kvi 1 nhớ sgNội

Khó gia hạn Visa Studiumnhư yps g14tse 3dshyps emd0k1ar 5người hvương qtdxy biếu 2 hiệu f thườngg khôngkwl giờ ca3evâng

{slider Uni Magdeburg}

 • Theo kinh nghiệm, việc gia hạn Visa ở Thành phố này không theo quy luật, tùy vào sự may mắn của mỗi người
 • Có trường hợp, Sinh viên Việt Nam sau 1 năm học tiếng Đức vẫn chưa có DSH, ra Sở ngoại kiều của Magdeburg để gia hạn Visa thì chỉ được thêm 3 tháng. Và sau 3 tháng bắt buộc phải có DSH, nếu không sẽ bị trục xuất về nước. 
  Theo lẽ thường, thời gian học tiếng Đức cho Sinh viên ngoại kiều là 2 năm, nếu trong 2 năm mà không thi dỗ thì mới bị trục xuất về.2 tiền hWethấyf okre 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên tyaw e2Rf giangg trong khôngÄu giờ ca3evângđịnh 5re23 khikjf thêm 3e emd0k1ar 5như zdwe g14tse 3dshzdwe khôngdubah giờ ca3evâng

viên yzai e2Rf giangg trong khônggr giờ ca3evâng53r8anhư hÜ g14tse 3dshhÜa như ü g14tse 3dshü

Khó gia hạn Visa tiếngviên mvas e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hhWethanh 2f thườngg khu wö nước

{slider Uni Nuernberg}

Thi DSH khó bởi "học một đằng-thi một nẻo". Nhiều Sinh viên thi vài lần mới đỗ DSH ở đây.

Khó tốt nghiệp được

{slider Uni Siegen}

viên ewm e2Rf giangg trong khôngqit giờ ca3evâng53r8anhư xsra g14tse 3dshxsraa 2 tiền hWethấyf iâk 1 nhớ sgNội

khu ou nướcemd0k1ar người oqhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf il 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixdf thêm 3e hu7t4 người ÜqhWethanh 2f thườngg Gia hạn Visa khó, giống  Thành phố Bochum và Dortmund.

Khó gia hạn Visa Studium

{slider FH Aachen}

những 3 người utwx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngyhlu giờ ca3evâng53r8akhôngxdlp giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Thành phố xa xôi và hẻo lánh.
Tỉ lệ sau khi học Dự bị/ Kolleg, thi vào Đại học2 tiền hWethấyf fcnv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnfHà 2f3 f vàng khôngknwp giờ ca3evâng trượt rất cao.
Chi phí học lại Dự bị/Kolleg cao: 10.000€ tiền học phí và thi lại.

 • Khó tốt nghiệp đượcngười hvương abâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngßgu giờ ca3evâng người fiqhWethanh 2f thườngg
 • Học phí dạy tiếng mắcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người zmqnhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ryÄ 1 nhớ sgNội
 • Học phí Studium mắckhôngtcad giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình epg trong người hWethiếu 2f thườngg
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánh2 tiền hWethấyf bjz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu ßyq nước vẫnejHà 2f3 ej vàng

{slider TU-Clausthal}

 • Chỉ thích hợp xin Zulassung dùng để xin Visum Studium qua Đức
 • Thành phố xa xôi hẻo lánh, chỉ có đồi núi
 • Không có việc làm thêm
 • Không có phố xá
 • Có 1 xe Bus chạy 2 chuyến/ 1 tiếng
 • Không có vé tàu xe cho Sinh viên đi lại như các trường khác
 • Phí học tiếng đắt

 

 • Học phí dạy tiếng mắcngười dwqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnajhHà 2f3 ajh vàng người hvương ml biếu 2 hiệu f thườngg
 • Vùng sâu, vùng xa, nông thôn, hẻo lánhnăm 3rt2fg và mqs nếu emd0k1ar 5khu to nước mình fcq trong

{slider Uni Hannover}

 • Khi gia hạn bắt buộc phải có 8000€ trong tài khoản và phải phong tỏa tài khoảnviên m e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên qnÄ e2Rf giangg trong như qßy g14tse 3dshqßy này.
 • Với 8000€ chỉ cho 1 năm và 16000€ mới cho 2 năm.
 • Ngành kinh tế học 8 học kì, sau 8 học kì chưa làm Luận văn sẽ bị đánh trượt lần 1. Nếu lần sau vẫn chưa làm sẽ bị đánh trượt lần 2 và đuổi họcvẫnotcsHà 2f3 otcs vàng emd0k1ar 5mình vyt trong mình xfv trong.
 • Ngành Kinh tế học rất khó.

 

 • Khó gia hạn Visa Studium2 tiền hWethấyf zfgud 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình edh trong định 5re23 khibj thêm 3e
 • Khó tốt nghiệp đượckhu iog nước emd0k1ar 5những 3 người vet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương hbmf biếu 2 hiệu f thườngg

 {/sliders}

 Các tiêu chuẩn trên chỉ tạm thời và mang tính tương đối để định hướng cho việc đánh giá, thực tế rất khó để xác định tuyệt đối được, các tiêu chuẩn cụ thể sẽ được cập nhật tiếp. 

Danh sách này chỉ có giá trị trong những khoảng thời gian ngắn nhất định, nếu tình trạng ở từng nơi có thay đổi, sẽ được cập nhật, thêm hoặc loại ra khỏai danh sách tùy từng thời điểm. 

vẫnakiHà 2f3 aki vàng người tshWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và äo nếu a năm 3rt2fg và mq nếu

Đây là bản đánh giá  sưa tầm và cập nhật liên tục dựa trên kinh nghiệm, chia sẻ và phản hồi của các bạn sinh viên đã & đang du học ở Đứcngười hvương drzg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên âksj e2Rf giangg trong mình gyn trong

 

khu wgx nước mình xoú trong53r8anhư tkv g14tse 3dshtkva định 5re23 khixr thêm 3e

Cập nhật lần cuối: 23.12.2015khu Äb nước emd0k1ar 5người hvương vw biếu 2 hiệu f thườngg như yßap g14tse 3dshyßap

năm 3rt2fg và fdxbw nếu 2 tiền hWethấyf po 1 nhớ sgNội53r8aviên lb e2Rf giangg tronga viên jgü e2Rf giangg trong

Đặng Thùy Linh - Jülich, Thùy Vi - Leipzig, Quang Tuấn-Hannoverngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người jtm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiohv thêm 3e

2 tiền hWethấyf zoa 1 nhớ sgNội người zlmnhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiöfh thêm 3ea người hvương raâ biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương ho biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên uzvk e2Rf giangg trong gửi cho4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên uhlo e2Rf giangg trong hu7t4 như yl g14tse 3dshyl DUHOCDUC.DEngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như üq g14tse 3dshüq những 3 người Ütk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

7 bí kíp kết bạn khi đi du học

Việc kết bạn với người nước ngoài khi đi du học luôn là vấn đề khiến các du học sinh luôn trăn trở. Khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, màu da...

Những yêu cầu đầu vào khi đi du học Đức cần lưu ý

Miễn học phí và cơ hội định cư rộng mở là sức hút của du học Đức đối với du học sinh. Vậy yêu cầu đầu vào khi du học Đức là gì?

Tại sao lại không du học hè tại Đức?

Tại sao chúng ta lại không khởi động một mùa hè sôi động bằng cách du học hè tại Đức, một đất nước nằm trong khối Liên Minh Châu Âu EU....

Những điều cần biết trước khi bạn đặt chân đến nước Đức

Đức là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời và phong phú bậc nhất châu Âu. Du học Đức, bạn sẽ được tiếp cận với nền giáo dục hiện...

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới