Chứng chỉ DSH: Tất cả những gì bạn cần phải biết

Chứng chỉ DSH: Tất cả những gì bạn cần phải biết

Nếu muốn nhập học vào các trường đại học ở Đức, thì bạn phải có chứng chỉ DSH. Vậy chứng chỉ DSH là gì? Thi lấy chứng chỉ này có khó không?
DSH và những điều cần biết

DSH và những điều cần biết

 DSH: "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (kỳ thi Đức ngữ để vào đại học dành cho các ứng viên nước

...
DSH - Kinh nghiệm chia sẻ

DSH - Kinh nghiệm chia sẻ

Chào các bạn, mình đã từng trải qua tất cả các giai đoạn làm hồ sơ thủ tục từ khi còn ở Việt Nam cho đến khi đặt chân sang được đến đức này.