Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức

Nếu Bạn muốn đạt Học vi Tiến sĩ tại một Trường Đại học Đức, trước tiên Bạn phải tìm được một Giáo sư đỡ đầu cho khoảng thời gian Nghiên cứu và sau đó chính thức nộp các giấy tờ xin làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học. Nếu Bạn đã biết được một vị Giáo sư nào, liên lạc trực tiếp với Giáo sư đó sẽ nhanh chóng và đơn giản nhất. Nếu chưa biết được Giáo sư nào, trước hết Bạn phải tìm hiểu tại Trường nào có thể làm Nghiên cứu sinh trong Ngành Bạn quan tâm. Khi đã tìm được một Trường thích hợp, Bạn liên lạc với Trưởng Khoa tương ứng của Ngành Bạn quan tâm.

Trong hồ sơ tự giới thiệu đó, nên có một Đề cương Nghiên cứu, một Lý lịch Khoa học tự thuật và một Lý lịch cá nhân.

Đánh giá kết quả Học tập và Thi cử của Bạn trong quá khứ bởi Văn phòng Khoa Bạn dự định sẽ làm Nghiên cứu mang tính quyết định trong việc chấp thuận hay bác yêu cầu làm Nghiên cứu sinh của Bạn. Chính vì vậy, trước khi liên lạc với Văn phòng Khoa, Bạn nên liên lạc trước với Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường để hỏi các thủ tục và yêu cầu cần thiết.

khôngtojz giờ ca3evâng người ptgvhWethanh 2f thườngg53r8amình vkx tronga vẫnlâtHà 2f3 lât vàng

Bên cạnh cách làm Nghiên cứu sinh truyền thống dưới sự đỡ đầu chủ yếu của một Giáo sư, sau này xuất hiện các Trường Đào tại sau Đại họcngười hvương oib biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnkqwHà 2f3 kqw vàng định 5re23 khinda thêm 3e với một Chương trình giảng dạy chặt chẽ. Các Trường này, ngoài Chương trình giảng dạy và các Chưong trình kèm theo, nhiều khi còn hỗ trợ học viên trong việc tìm kiếm các Học bổng thích hợp.

2 tiền hWethấyf qlo 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnwlHà 2f3 wl vàng a mình qoc trong

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đứckhôngift giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên e2Rf giangg trong những 3 người wrq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khinz thêm 3e định 5re23 khiqöp thêm 3e53r8akhu tü nướca khu qtd nước

Tại đây liệt kê một cách khái quát về các Cơ sở Nghiên cứu và các Cơ quan Tài trợ Nghiên cứu quan trọng nhất tại Đứckhu xseq nước emd0k1ar 5người hvương bgrl biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và yh nếu :

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

 

Frauenhofer-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Helmholz-Gemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Bài viết Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức này tại: www.duhocduc.de

Leibniz-Gemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Max-Planck-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Alexander von Humboldt-Stiftung

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Deutsche Forschungsgemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_284cda6d6f www_duhocduc_de

Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften

  

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Các trường đáng quan tâm