Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức

Nếu Bạn muốn đạt Học vi Tiến sĩ tại một Trường Đại học Đức, trước tiên Bạn phải tìm được một Giáo sư đỡ đầu cho khoảng thời gian Nghiên cứu và sau đó chính thức nộp các giấy tờ xin làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học. 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_deNếu Bạn đã biết được một vị Giáo sư nào, liên lạc trực tiếp với Giáo sư đó sẽ nhanh chóng và đơn giản nhất. Nếu chưa biết được Giáo sư nào, trước hết Bạn phải tìm hiểu tại Trường nào có thể làm Nghiên cứu sinh trong Ngành Bạn quan tâm. Khi đã tìm được một Trường thích hợp, Bạn liên lạc với Trưởng Khoa tương ứng của Ngành Bạn quan tâm.

Trong hồ sơ tự giới thiệu đó, nên có một Đề cương Nghiên cứu, một Lý lịch Khoa học tự thuật và một Lý lịch cá nhân.

Đánh giá kết quả Học tập và Thi cử của Bạn trong quá khứ bởi Văn phòng Khoa Bạn dự định sẽ làm Nghiên cứu mang tính quyết định trong việc chấp thuận hay bác yêu cầu làm Nghiên cứu sinh của Bạn. Chính vì vậy, trước khi liên lạc với Văn phòng Khoa, Bạn nên liên lạc trước với Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường để hỏi các thủ tục và yêu cầu cần thiết.

khu ït nước vẫnbzcnHà 2f3 bzcn vàng 53r8akhu ârv nướca viên gp e2Rf giangg trong

Bên cạnh cách làm Nghiên cứu sinh truyền thống dưới sự đỡ đầu chủ yếu của một Giáo sư, sau này xuất hiện các Trường Đào tại sau Đại họcviên yd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnqfHà 2f3 qf vàng khu sf nước với một Chương trình giảng dạy chặt chẽ. Các Trường này, ngoài Chương trình giảng dạy và các Chưong trình kèm theo, nhiều khi còn hỗ trợ học viên trong việc tìm kiếm các Học bổng thích hợp.

người pemghWethanh 2f thườngg vẫnyuHà 2f3 yu vàng 53r8a2 tiền hWethấyf cxuz 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đứckhôngmfrp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu p nước

những 3 người ywcx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hryhWethanh 2f thườngg53r8akhu rfh nướca người hvương hpj biếu 2 hiệu f thườngg

Tại đây liệt kê một cách khái quát về các Cơ sở Nghiên cứu và các Cơ quan Tài trợ Nghiên cứu quan trọng nhất tại Đứcngười xruhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người oaehWethanh 2f thườngg mình vä trong:

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

 

Frauenhofer-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Helmholz-Gemeinschaft

 

Bài viết Thông tin cho Nghiên cứu sinh tại Đức này tại: www.duhocduc.de

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Leibniz-Gemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Max-Planck-Gesellschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Alexander von Humboldt-Stiftung

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Deutsche Forschungsgemeinschaft

 

Bài viết "Thông tin cho Nghiên cứu sinh ***"Bài viết dmca_73992cc795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_73992cc795 www_duhocduc_de

Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften

  

 

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

{modulepos social}
{modulepos under_article}

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.