7 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đức Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn 7 điểm du lịch nổi tiếng ở Đức mà các bạn nên biết và nên đến. Đó thật sự là những điểm đến tuyệt vời tại Đức.

Một số người Việt ở Đức hám nhiều danh một lúc và ngày càng vô thực Những người làm nòng cốt dựng nên những hội đoàn này phần lớn là những người có tính tình sôi nổi, có ít nhiều năng khiếu và kinh nghiệm về công việc quần chúng. Họ là những người nhiệt tình xông xáo và muốn thể hiện một cái gì đó trước tập thể. Họ được anh em tín nhiệm bầu làm hội trưởng hay hội phó. Làm việc cho hội không có  thù lao. Nhiều khi còn có công đóng góp về vật chất hơn cả các hội viên. Những người tạo ra „sân chơi“ cho nhiều người như vậy thật đáng hoan nghênh. Nhưng gần đây một số vị đã đi quá đà.

Page 1 of 223

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250