Câu chuyện đáng suy ngẫm về người nhập cư nước Đức Thế kỉ 20 đầy thăng trầm và biến động đã đưa chân bao con người biến họ trở thành những người nhập cư sống xa quê hương. Những vùng đất mới thực sự đã trao cho người dân nhập cư một sinh mệnh khác, một số phận khác. Có sai không khi nói rằng những người nhập cư là những người không có tình cảm với quê hương bản quán?

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250