ttTổng thống liên bang đại diện cho Cộng hòa liên bang Đức với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Tổng thống đại diện đất nước đối với quốc tế và bổ nhiệm các thành viên chính phủ, thẩm phán và quan chức cao cấp.

qhQuốc hội liên bang là cơ quan được bầu đại diện cho nhân dân. Về mặt kỹ thuật thì một nửa trong tổng số 598 nghị sĩ được bầu theo danh sách ứng cử viên của các đảng tại các bang và nửa còn lại được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 299 khu vực bầu cử. 

bcHệ thống bầu cử của Đức làm cho từng đảng riêng rẽ rất khó một mình đứng ra thành lập chính phủ. Trong 56 năm qua chỉ có một lần khả năng đó xảy ra. Thông thường thì các đảng phải liên minh với nhau.

Page 1 of 2

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250