Chợ Trời – Một cách nhìn khác về người Đức

Người Đức lạnh lùng; người Đức có lòng tự hào dân tộc rất cao nên ít sử dụng tiếng Anh, nếu không bị bắt buộc vì công việc; người Đức hay áp đặt ý kiến chủ quan lên người khác…

Những thông tin không lấy gì làm “hay ho” về người Đức trước chuyến đi học ngắn hạn của tôi tại Berlin, khiến tôi cảm thấy “hơi oải”.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250