17 từ tiếng Đức không có nghĩa tiếng Anh Gần đây tôi đã chuyển tới một vùng nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ, và kết quả là, tôi đã cố gắng để học tiếng Đức, đó là một nỗ lực đầy gian nan. Trước tiên, ngữ pháp là – hmm – một thách thức. Chiến trận khác với việc học tiếng Đức đó là có một số từ không tương đương với nghĩa tiếng Anh.

Các trường đáng quan tâm