Học Tiếng Đức bắt đầu từ đâu Người Đức khi dậy ta học ngôn ngữ của họ đa số họ dạy rất chi tiết, vốn đó cũng là bản tính của người đức. Nhưng một ngôn ngữ nào đó có rất nhiều chi tiết phải nhớ nên hay xảy ra loạn từ ngữ.

Học tiếng Đức qua phim với 6 bộ phim cổ điển ở đức Để tăng cường từ vựng,ngữ âm ngữ điệu và giao tiếp cũng như ngữ pháp của việc học tiếng đức và mang tinh thần giải trí thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu 6 bộ phim cổ điển nói về lịch sử văn hóa của nước Đức giúp các bạn nâng cao trình độ học tiếng đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm