Điều kiện để đi Du học Đức

Điều kiện để đi Du học Đức

DUHOCDUC.DE giới thiệu cùng các Bạn thông tin về điều kiện đi du học tại Cộng hòa Liên bang Đức như sau.
Điều kiện học Cao học tại CHLB Đức

Điều kiện học Cao học tại CHLB Đức

Yêu cầu trước tiên để được học Cao học tại Đức là phải Tốt nghiệp Đại học.
Điều kiện học Cao học tại Đức

Điều kiện học Cao học tại Đức

Yêu cầu trước tiên để được học Cao học tại Đức là phải Tốt nghiệp Đại học. Bên cạnh đó còn có nhiều yêu cầu phụ khác.

Điều kiện học Đại học

Điều kiện học Đại học

Theo quy chế mới, muốn học từ năm thứ nhất tại một Trường Đại học ở Đức, Bạn đã phải Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thi đậu vào hệ Chính quy tại một Trường Đại học

...
Điều kiện du học Đức cho Sinh viên xong Đại cương

Điều kiện du học Đức cho Sinh viên xong Đại cương

Bạn đang học thành công năm thứ ba (hay cao hơn) hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận?

Điều kiện du học Đức cho Sinh viên sắp Tốt nghiệp

Điều kiện du học Đức cho Sinh viên sắp Tốt nghiệp

Bạn đã (sẽ) Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận với thời gian học trung bình là bốn năm (Cử nhân) hay năm năm

...
Điều kiện du học Đức cho các bạn học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015

Điều kiện du học Đức cho các bạn học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015

anabin (Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse) hướng

...
Điều kiện du học Đức cho các bạn SV năm đầu tại Việt Nam

Điều kiện du học Đức cho các bạn SV năm đầu tại Việt Nam

Vì Ngành học sau này của Bạn ở Đức đã được xác định qua kỳ thi Đại học của Bạn tại Việt Nam, nên bây giờ Bạn phải chọn Trường phù hợp nữa thôi.