Các kỳ thi của Sinh viên Đức

Bên cạnh các bài báo cáo bạn còn phải trải qua các kỳ thi viết và nói khác nhau: Klausur (Kiểm tra): kỳ thi viết có giám thị về những nội dung đã học trong các tiết giảng.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới