Các kỳ thiBên cạnh các bài báo cáo bạn còn phải trải qua các kỳ thi viết và nói khác nhau: Klausur (Kiểm tra): kỳ thi viết có giám thị về những nội dung đã học trong các tiết giảng.

Nếu đã thi đậu một trường đại học bất kỳ nào đó ở Việt Nam và chỉ mới học 1,2 học kỳ ở VN thì bạn phải học lớp dự bị đại học và qua kỳ thi kiểm định (Feststellungsprüfung) để xác định ngang giá trị với bằng Tú Tài của Đức.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250