Điều kiện về học lực để du học Đức

Tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH Thuỷ lợi và có nguyện vọng sang Đức du học. Tôi được biết để du học ở Đức thì một trong những điều kiện là trong học kì đầu tiên, sinh viên phải có điểm trung bình của mỗi môn trong 4 môn chính thấp nhất là 5.0.

Nhưng tôi đang băn khoăn không biết 4 môn tôi sẽ học (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập và làm việc theo nhóm, ngoại ngữ, toán) có được công nhận là 4 môn chính không?

Tư vấn của anh Trần Thế Bình, Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD):

Trong số bốn môn học mà bạn kể thì hai môn: kỹ năng giao tiếp và kỹ năng học tập và làm việc theo nhóm là hai môn bổ trợ, không được tính là hai môn chính. Môn toán được xem là môn chuyên ngành và tiếng Anh (chứ không phải là ngoại ngữ chung chung) cũng có thể được xem là môn chuyên ngành.

Việc xác định môn học có phải là chuyên ngành hay không do bộ phận kiểm tra học vấn (APS) của Đại sứ quán CHLB Đức ở Hà Nội quyết định.


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000 

Bài viết khác trong CAM NANG DU HOC